9. december er FN's anti-korruptionsdag, men er der noget at fejre?

Fælles indlæg af Direktør Thomas Bustrup, Dansk Industri og Næstformand Natascha Linn Felix, Transparency International Danmark.

FN's anti-korruptionsdag giver anledning til reflektion over hvorvidt der er noget at fejre. Svaret er både og..

09.12.2017

Sponseret

Christine Jøker Lohmann, Dansk Industri

I dag er det FN's anti-korruptionsdag. Men er der egentlig noget at fejre kunne man foranlediges til at spørge. Faktisk ikke. 

Og så alligevel. 

Først den bedrøvelige side af situationen.

I Transparency Internationals årlige korruptionsindeks kommer intet land tæt på en perfekt score. Over to tredjedele af de 176 lande og territorier i indekset falder endda under midtpunktet for skalaen på 0 (stærkt korrupte) til 100 (meget rene).

Den globale gennemsnitskarakter er således helt nede på 43. Det viser, at i rigtig mange lande er der omfattende korruption i den offentlige sektor – som er det indekset måler – hvilket fører til store konsekvenser for borgere såvel som erhvervsliv, og indskrænker mulighederne for vækst og velstand for alle.

Men der er også en positiv side af sagen. Uden at lyde alt for hellig og frelst, er Danmark det land som klarer sig bedst i indekset, om end flere sager de seneste år også har vist, der her er et forbedringspotentiale. Ikke desto mindre betyder Danmarks placering i indekset, at virksomheder som rejser ud i verden for at sælge deres varer og gøre forretning, har et godt renommé med i bagagen, som de kan og bør udnytte til en konkurrencefordel.

Det siger næsten sig selv, at det er mere tiltrækkende at gøre forretning med en virksomhed fra et land, hvor man kan forvente, at den aftale der er indgået, også bliver overholdt uden fnidder og forsøg på snyd. Det afspejles sig også i, at der er tiltro til at den service, kvalitet, leveringstidspunkt og standard der er skrevet under på, også opfyldes.

Det renommé bruger for eksempel danske Terma, der opererer i den internationale luftfart, forsvar og sikkerhedssektor, til at tiltrække kunder, medarbejdere og samarbejdspartnere. Det samme gør sig gældende med en virksomhed som FLSmidth, der leverer materiel til cement- og mineindustrien.

De to eksempler er kendetegnet ved, at de opererer i sektorer, som gennem tiderne har budt på mange korruptionssager. Ikke desto mindre er investering i anti-korruption gennem træning, klar kommunikation, interne kontroller og screeninger af samarbejdspartnere et fællestræk hos de to virksomheder, som bygger deres forretning på høj integritet, høj kvalitet og et sundt værdigrundlag. Et fællestræk de i øvrigt deler med mange andre danske virksomheder og som samtidig også er med til at trække investeringer til Danmark og sikre vores fortsat høje status som et land der er godt at gøre forretning i.

Derfor er det også glædeligt, at netop Danmark er vært for verdens største anti-korruptionsbegivenhed i oktober 2018. For mens vi til stadighed skal lære af vores egne fejl internt i riget og kontinuerligt have fokus på at styrke vores robusthed mod ufine metoder, har vi uden tvivl meget at byde ind med på den internationale agenda.

Mange er ikke klar over, at fundamentet for Danmarks robusthed mod korruption blev opbygget helt tilbage i 1600-tallet under enevældets tid. Her indførte kongen hårde straffe for bestikkelse blandt sine embedsmænd, førte kontrol med efterlevelsen, samt opbyggede en effektiv og konsekvent domstolspraksis. I dag bygges der videre på denne robusthed med tæt dialog mellem den civile-, offentlige- og private sektor.

Det er der grund til at fejre.

Glædelig anti-korruptionsdag.

07.02.2024Dansk Industri

Sponseret

Har du styr på ESG, CSRD og ESRS?

12.01.2024Dansk Industri

Sponseret

Ny ESG & Bæredygtighedsportal hos Dansk Industri (DI)

04.09.2023Dansk Industri

Sponseret

Danske produktionsvirksomheder skaber konkurrencefordele gennem Klimaklar Produktionsvirksomhed

04.09.2023Dansk Industri

Sponseret

CO2-regnskab, bæredygtig produktion, klimaklar.

21.06.2023Dansk Industri

Sponseret

Organisering af Bæredygtighed og ESG er et ledelsesansvar

15.06.2023Dansk Industri

Sponseret

Rådgiverne er afgørende for deres kunders bæredygtige og ansvarlige forretning