”Vi vil gerne løfte hele industrien”

Fremskridt i forholdene har fået Maersk til at sende to skibe til ophugning på Alang-stranden i Indien, men beslutningen har mødt kritik. Et af den danske gigants tidligere skibe er endt på en strand i Bangladesh – ”vi må sikre os bedre fremover”, erkender rederiet.

Shree Ram-værftet, hvor de to Maersk-skibe ligger til ophug, er blandt de fire på Alang-stranden, der lever op til Hong Kong-konventionen. Foto: Maersk.

18.11.2016

Anders Kampmann, CSR.dk

På en strand i det nordvestlige Indien ligger hundredvis af skibe til ophugning. Alang Beach har i mange år været kendt som ’verdens største skibskirkegård’, hvor op mod halvdelen af den globale flåde af tankskibe, containerfartøjer, færger og (i lidt mindre grad) luksuslinere endte deres dage.

Læs også: Mærsk vender tilbage til indisk ophugning

Maersk Wyoming, med den let genkendelige lyseblå stævn og den hvide stjerne, rager godt op på Alang-stranden. Foto: Maersk.

For tiden bærer to af disse skibe genkendelige symboler og farver for mange danskere. Maersk Georgia og Maersk Wyoming, begge 300 meter lange containerskibe, ankom i sommeren 2016 til den berygtede strand, hvor 69 arbejdere ifølge en lokal opgørelse mistede livet mellem 2009 og 2013.

Af samme årsag har netop Maersk i årevis afvist at bruge værfterne på stranden og i stedet holdt sig til mere ordnede forhold med ophugning i tørdok i primært Kina og Tyrkiet. Men ifølge den danske rederigigant er der i den seneste tid sket tilstrækkelig store fremskridt på en lille håndfuld af værfterne til, at man nu har fundet det forsvarligt at sende skibe til Alang.

Beslutningen er blevet kritiseret fra flere sider efter at mediet Danwatch tidligere på året rapporterede om kritisable arbejds- og kontraktforhold blandt de ca. 110 ansatte på det værft, Shree Ram Vessel Scrap, hvor de to Maersk-tankere ligger til ophug.

Andre rederier og de fleste NGO’er siger, at vi har gjort det rigtige, og vi kan se, at det er evident rigtigt at skubbe på; vi har set, hvor hurtigt udviklingen kan gå

Annette Stube

Stor investering i Alang
Ikke desto mindre forsvarer Maersk strategien, samtidig med at man ikke ligger skjul på de økonomiske incitamenter bag. I sin Sustainability-rapport fra 2015 gør Maersk således selv opmærksom på, at det koster op mod 2 mio. dollars ekstra at hugge et skib op på ansvarlig vis, og at man derfor vil skubbe på for en forbedring af forholdene i Alang i tråd med den såkaldte Hong Kong-konvention, der vil sikre netop sikker ophugning af skibe.

”Der er sket store fremskridt i Alang over de sidste par år, og pt. er der fire værfter, der lever op til kravene i Hong Kong-konventionen. Shree Ram, hvor vi er gået ind, har investeret 10 mio. kr. i bedre forhold på både selve værftet og i boliger til arbejderne. Og der er penge at spare for os, selvom vi stadig bruger mere end mange af vores konkurrenter”, forklarer Head of Group Sustainability hos A.P. Møller – Mærsk, Annette Stube.

Hun ærgrer sig selvsagt over Danwatchs rapport. Ikke så meget over selve indholdet og dens fund, som Maersk anerkender og er bevidste om, men mere timingen og baggrunden, der set fra Esplanaden er uheldig.

Shree Ram-værftet har bl.a. sørget for gode boligforhold for de godt 110 ansatte. Foto: Maersk.

”Vi har fra starten sagt, at vi ville engagere os i Alang og forbedre forholdene; tingene ville ikke være på plads fra dag ét. Det er egentlig det, Danwatch-rapporten også siger, og det har vi aldrig lagt skjul på – tværtimod har vi sendt indtil flere pressemeddelelser ud om det og drøftet det med Danwatch og andre NGO’er”, siger Annette Stube, og fortsætter:

”Det, der ærgrer mig, er at det bliver blæst op som noget der skal ’afsløres’. Vi har været åbne om processen og forholdene hele vejen igennem. Selvfølgelig er der udfordringer, det er ikke perfekte forhold derude, men bare på de fire måneder vi har været der, er det gået markant fremad. Det vil være uansvarligt at vende sin ryg til sådan en udvikling, når man konkret kan se, at det kan lade sig gøre”, siger hun.

Bedre sikring fremover
En anden situation, der har skabt ærgrelse hos Maersk var, da det for nylig kom frem – også gennem Danwatch – at et af rederiets tidligere skibe, North Sea Producer, via et joint venture, som Maersk havde halvdelen af, var havnet på en strand i Chittagong i Bangladesh, hvor forholdene ifølge mediet er ”livsfarlige” og ”langt værre end i Indien”.

Læs også: CO2 fra shipping skal halveres, uenighed om med hvilke midler

Det godt 32 år gamle oliefartøj havde udtjent sig i Nordsøen, men blev solgt med henblik på videre anvendelse. For god ordens skyld stipulerede Maersk i kontrakten, at skibet, når det kom dertil, skulle hugges op på ansvarlig vis, men køber valgte med det samme at sende skibet til Bangladesh, og omgik dermed kontrakten.

”Vi har ikke begået fejl, men vil fremadrettet se på, hvordan vi kan sikre os endnu bedre. Vi er selvfølgelig MEGET ærgerlige over, at skibet er endt i Bangladesh. Det går imod alt, hvad vi står for og arbejder for”, forklarer Annette Stube, og fastholder, at Maersk ikke har noget juridisk ansvar for skibet, efter det blev solgt videre.

”Vi har fra starten sagt, at vi ville engagere os i Alang og forbedre forholdene; tingene ville ikke være på plads fra dag ét”, siger Head of Group Sustainability for A.P. Møller – Mærsk, Annette Stube..

Klar fejl med høj stålpris
Netop aspektet omkring handlen med de udtjente skibe og deres videre skæbne er en af de udfordringer, Maersk og branchen skal forholde sig til over de næste år. Et netværk af joint ventures, mellemhandlere og lejekontrakter er nemlig med til at gøre det svært at placere ansvaret, når et skib rammer en strandbred i Sydøstasien med ophug for øje.

I 2014 ramte dette Maersk, da man gerne ville ud af en kontrakt med 14 ind-chartrede skibe fra tyske MPC Flottenfonds III før tid, hvilket selvsagt aftvang ekstra udgifter. For at modvirke tabet, lavede Maersk en aftale om, at man skulle få den bedst mulige skrotpris, hvilket i sidste ende sendte skibene, kendt som Starflotte-flåden, i retning af de dårlige strande.

”Det undskylder vi uforbeholdent for. Det burde vi ikke have gjort, og det vil ikke ske igen”, siger Annette Stube

1 mia. oveni
Og det er en udfordring, der kun vil vokse. Generelt er den internationale skibsfart nemlig plaget af en massiv overkapacitet, der vil få skrotningsraten til at stige gevaldigt i de kommende år, hvilket igen vil presse skrotstålpriserne ned og med stor sandsynlighed sende endnu flere fartøjer i retning af de billige, men farlige værfter.

For Maersks eget vedkommende vurderer man, at de store antal skibe, man skal skille sig af med frem mod 2020 vil medføre en ekstra skrotningsudgift på mere end 150 mio. dollars (over 1 mia. kr.) ud fra sidste års skrotpriser, hvis man udelukkende anvender ansvarlige recycling-faciliteter. Det er den ekstraregning, der har sendt den syvtakkede stjerne til Indien, hvor disse faciliteter ifølge Maersk nu også findes.

Danwatchs anklager og Maersks svar

Danwatch: Arbejderne mangler sikkerhedsudstyr i udførelsen af farlige arbejdsopgaver, og regler håndhæves ikke af ledelsen eller Maersks ansatte på værftet.
Maersk: Brug af sikkerhedsudstyr bekræftet i audit foretaget af Lloyds Register i slutningen af august 2016. 70 procent af arbejderne er blevet undervist i sikkerhed på jobbet af British Lloyds Register Quality Assurance og andre relevante udbydere. De resterende 30 procent, som udfører opgaver med lavere risiko har også modtaget undervisning.

Danwatch: Arbejderne har ikke ansættelseskontrakter
Maersk: Alle medarbejdere har i dag en kontrakt og tjener mindstelønnen plus 200 procent overtidsbetaling. Dette er også verificeret af Lloyds register ved audit i august 2016.

Danwatch: Gasledninger håndteres uden hensyn til sikkerhed
Maersk: Vores audit havde identificeret problemer med håndteringen af gasledninger, men da Danwatch var på stedet, var løsningerne endnu ikke gennemført. Der er nu installeret lodrette stativer med U-holder øverst til ledningerne, indtil man finder en mere permanent løsning.

Danwatch: Giftig maling og metaller løber ud i havmiljøet
Maersk: I modsætning til almindelig ophug har Shree Ram fundet en metode, hvor blokkene, der skæres af skibet, falder ind i skibet, i stedet for ned i sandet. Herfra løftes de af en kran ind på et betongulv med dræn, så olie, malingrester m.m. opsamles og sendes til affaldshåndtering. Med en ny kran, der snart installeres, kan stævnen også hugges op, uden at sandet berøres. Samtidig med ophugningen af Maersk Wyoming og Maersk Georgia foretager vi diverse miljøundersøgelser for at måle den faktiske påvirkning af miljøet, hvilket ikke er foretaget tidligere. Når vi har resultaterne fra dem, kan vi målrette tiltagene yderligere. 

I den forbindelse peger Annette Stube på det store, langsigtede perspektiv, som man fra Maersks side har anlagt, fordi man som en stor aktør er ”… en del af en value chain og føler et ansvar på industriens vegne”, som hun formulerer det. Omkring 75 procent af den samlede tonnage af skibe bliver hugget op på strandene i Indien, Pakistan og Bangladesh, hovedsageligt under horrible forhold for arbejderne, og det ændrer sig ikke af sig selv.

”Vi er en del af en industri, som man skal forstå som helhed for at kunne påvirke. Vi vil gerne løfte hele Alang, og det kræver at vi engagerer os. Ved at gå ind i Shree Ram kan vi friste de andre værfter og få dem til at konkurrere på standard i stedet for pris alene, og det kan sprede sig ned af stranden. Hvis vi trækker os ud, så stopper den udvikling”, siger hun, og fortsætter:

Læs også: Mærsk sætter ind mod korruption

”Men jeg er optimist på Alangs og Maersks vegne. Andre rederier og de fleste NGO’er siger, at vi har gjort det rigtige, og vi kan se, at det er evident rigtigt at skubbe på; vi har set, hvor hurtigt udviklingen kan gå, og hvordan værfterne selv tager initiativ, udover hvad vi beder om. Selvfølgelig vil der være setbacks, men man er nødt til at engagere sig for at få tingene til at ske”, slutter Annette Stube.

SUSTAINX ApS

Sponseret

GUIDE: Sådan opbygger du din bæredygtighedserklæring i henhold til ESRS.

Bureau Veritas

Sponseret

Online forum om food waste & loss

Relateret indhold

22.05.2024CSR.dk

Nyt grønt råd skal identificere muligheder på tværs af den grønne omstilling

21.05.2024CSR.dk

Vi kommer ikke i mål ad frivillighedens vej

25.04.2024Prysmian Group Denmark A/S

Sponseret

Prysmian 2023 rangering på anerkendte ESG-indekser

17.04.2024CSR.dk

SBTi’s accept af klimakreditter er tegn på ny klimaøkonomi

10.04.2024CSR.dk

Ny retspraksis i Europa: Klimabeskyttelse som menneskeret

03.04.2024CSR.dk

For lidt plads kan løses med bedre lovgivning

02.04.2024CSR.dk

Mindre afskovning i Amazonas i 2023

21.03.2024CSR.dk

Ultra fast fashion kan få det svært i Frankrig

Jobmarked

Se alle

NRGreen ApS

Energisk møde booker til spændende produkt

NRGreen søger en frisk og udadvendt medarbejder

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

13.06.2024

SUSTAINX ApS

Vil du være med på et stærkt ESG-Hold? 🌱

Som Senior ESG Advisor hos SustainX bliver du en aktiv del af den grønne omstilling, og sammen leverer vi ESG løsninger, der omfatter alt fra strategi til direkte projektudførelse.

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

Lemvigh-Müller

ESG Specialist (barselsvikariat) - Herlev

Det ligger dybt i Lemvigh-Müllers DNA at tage samfundsansvar, og vi har mange aktiviteter i gang inden for hele ESG-agendaen. For nylig har vi fået godkendt vores Science Based Targets klimamålsætninger.

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

Anlægsgartner Gottlieb A/S

Anlægsgartner Gottlieb A/S privathave afdelingen søger formand

Anlægsgartner Gottlieb Søger formand til udførsel af anlægsopgaver

Område

Sjælland

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

Beierholm

Senior Manager til erklæringsafgivelse på bæredygtighedsområdet

Til vores nystartede afdeling for erklæringsafgivelse på bæredygtighedsrapporteringer søger vi en Senior Manager, der kan være med til at sætte sit præg på afdelingen fra dag ét!

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

DSV

Sustainability strategy and reporting professional

Then look no further. In this role, you can build on your knowledge within this field and gain a thorough understanding of working strategically with sustainability in a large, international company.

Område

Sjælland

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

DSV

Responsible Sourcing Manager - drive a responsible sourcing framework

If you are a current DSV employee and interested in a position in another country, please contact your Human Resource representative to discuss the process and requirements of applying.

Område

Sjælland

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

Deloitte

Bliv en del af vores ESG Advisory Team

Deloitte tilbyder globale, integrerede rådgivningsydelser, der omfatter Audit & Assurance, Consulting, Financial Advisory, Risk Advisory og Tax Consulting. Vi hjælper vores kunder med at udmærke sig overalt i verden gennem vores rådgivning, som er baseret på dyb industriekspertise og faglig indsigt.

Område

Midtjylland

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

Deloitte

Bliv en del af vores ESG Advisory Team

Deloitte tilbyder globale, integrerede rådgivningsydelser, der omfatter Audit & Assurance, Consulting, Financial Advisory, Risk Advisory og Tax Consulting. Vi hjælper vores kunder med at udmærke sig overalt i verden gennem vores rådgivning, som er baseret på dyb industriekspertise og faglig indsigt.

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

Deloitte

Bliv en del af vores ESG Advisory Team

Deloitte tilbyder globale, integrerede rådgivningsydelser, der omfatter Audit & Assurance, Consulting, Financial Advisory, Risk Advisory og Tax Consulting. Vi hjælper vores kunder med at udmærke sig overalt i verden gennem vores rådgivning, som er baseret på dyb industriekspertise og faglig indsigt.

Område

Syddanmark

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

Hold dig opdateret med CSR.dk

Tilmeld dig nyhedsbrevet og følg med i alt som rører sig indenfor ESG og bæredygtig udvikling Nyhedsbrevet kommer kun to gange ugentligt. Herudover sender vi dig relevante temaer og spændede events.

Se flere temaer

Events

Se alle
Sustainable Business Solutions ApS
Webinar
Introduktion til klimadata og klimaregnskaber i praksis

Er du ny i arbejdet med klimaregnskaber, og mangler du en grundlæggende forståelse for, hvad arbejdet med klimadata og udarbejdelse af klimaregnskaber indebærer? Så er dette kursus for dig.

Dato

17.05.2024

Tid

09:00

Sted

Live online (Zoom)

Aros Business Academy
Kursus
Få overblik over CSRD-rapportering

Tag på kursus i EU’s nye rapporteringsdirektiv om bæredygtighed! Og kom godt i gang med CSRD-arbejdet allerede nu.

Dato

27.05.2024

Tid

09:00

Sted

Radisson Blu Scandinavia Hotel, Aarhus

Aros Business Academy
Kursus
Livscyklusvurdering (LCA)

Tag på kursus i livscyklusvurdering, og lær at styre LCA-processen med blik for din organisations behov – så I ikke ender med at kaste penge efter noget, der ikke kan bruges.

Dato

27.05.2024

Tid

09:00

Sted

Fredericiagade 15 1310 København K

CABI
Webinar
Webinar | Bliv en attraktiv arbejdsplads for seniorer

Flere og flere medarbejdere over 60 år vil gerne fortsætte på arbejdsmarkedet. Men deres ønsker, behov og muligheder for at kunne det er meget forskellige og kalder på fleksible løsninger. På dette webinar får du inspiration til, hvordan I udvikler en attraktiv seniorpraksis.

Dato

28.05.2024

Tid

08:15

Sted

Online

TANIA ELLIS – The Social Business Company
Kursus
2-dages intensivt kursus i bæredygtighed for freelancekonsulenter

Er du selvstændig konsulent og vil du gerne vide, hvordan den bæredygtige omstilling påvirker virksomheder, og hvad den betyder for dig som rådgiver, projektleder eller forandringsleder?

Dato

28.05.2024

Tid

08:30

Sted

VIBENSHUS Lyngbyvej 2, 2100 Østerbro

Dansk Energi Management
Kursus
Bæredygtig konkurrencekraft, modul 1

DEM A/S er i samarbejde med Næstved Erhverv A/S, stolte af at præsentere det første modul af workshop-serien Bæredygtig konkurrencekraft.

Dato

29.05.2024

Tid

08:30

Sted

Sparekassen Sjælland-Fyns lokaler. Grønnegade 20, 4700 Næstved