Zoologisk anlæg styrker kommunikation om bæredygtighed

Med 6 mio. liter vand, et 4,5 mio. liter oceanarium, 70 akvarier og 6.500 fisk og andre havdyr er Nordsøen Oceanarium Nordeuropas største akvarium. Dét forpligter – specielt hvad angår gæster, dyr og drift, men også naturbevarelse og bæredygtighed.

Nordsøen Oceanarium er ikke bare en stor turistattraktion, men også Nordeuropas største akvarium. Det blev bygget i 1984 og blev i 1998 udvidet med oceanariet. Dét forpligter – specielt hvad angår gæster, dyr og drift, men i høj grad også hvad angår arbejdet for naturbevarelse og bæredygtighed. Virksomheden har været medlem af Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark (NBE) siden 2012 og er med i bestyrelsen.

Forventningsfulde forbrugere
Direktør Karl Henrik Laursen fortæller: ”I de senere år har vi haft et stort fokus på at omstille os til at blive en mere bæredygtig virksomhed. Indtil nu har vi bare ikke haft det nødvendige fokus på at kommunikere vores bæredygtige initiativer og arbejde for naturbevaring udadtil. Som led i vores ambition om at blive bedre til at fortælle omverdenen om, hvad vi gør, og hvorfor bæredygtighed er så vigtigt, har vi derfor indledt et samarbejde med Monica Thygesen, som har medvirket i Det Grønne Rejsehold – et projekt startet af NBE, der giver deltagerne kompetencer til at hjælpe virksomheder til at blive grønnere og mere bæredygtige. Monica hjælper os blandt andet med at forbedre kommunikationen om vores bæredygtige indsats og fremme den grønne omstillingsproces.

Monica har, sammen med sin gruppe fra Det Grønne Rejsehold, undersøgt turisters holdninger til bæredygtighed i zoologiske anlæg. Her fandt de ud af, at de fleste europæere – uanset nationalitet – forventer, at virksomheder gør en indsats og er bæredygtige i en eller anden forstand. Som eksempel vægter tyskerne den lokale natur højt, briterne bekymrer sig meget om de voksende mængder skrald, mens hollænderne er utrolig miljøbevidste – men mener til gengæld, at man skal undgå ”blæredygtighed”, da bæredygtighed ikke bør være noget, man praler med.

Fælles for dem alle er, at de bliver mere og mere bevidste om bæredygtighed, og om hvordan virksomheder agerer i forhold til bæredygtighed. På samme måde er der en fælles enighed om, at man bør udvise respekt for natur og miljø, og at man skal reducere den negative miljøpåvirkning så meget man kan. Virksomheders stillingtagen til bæredygtighed spiller altså en større rolle end nogensinde før. Samtidig efterspørges gennemsigtighed og åbenhed fra virksomheder i meget høj grad. Netop derfor er kommunikation og arbejdet med Nordsøen Oceanariums bæredygtige profil et meget væsentligt tiltag.

Verdenshavene i fokus
Verdenshavene er et område, der er kommet under luppen verden over, når man taler bæredygtighed og miljøhensyn – blandt andet pga. problemerne med plastik i havene og frygten for udryddelse af dyrearter. Da Nordsøen Oceanarium specialiserer sig i Nordsøen, betyder biodiversitet og beskyttelse af havene naturligvis alverden. Derfor er de særlige fokusområder netop forskning i og formidling af viden til offentligheden om Nordsøen. Det er specielt vigtige områder, da Nordsøen Oceanariums mission er at øge bevidstheden og opmærksomheden omkring en bæredygtig udnyttelse af havene.

Energioptimering og ansvarlig drift
Filter og rensningsanlæg, lyskilder, strømforsyning, luftpumper, vandpumper – alle disse elementer er nødvendige for at drive et akvarium, og til sammen bruger de en hel del el. ”Som en virksomhed med et stort elforbrug på ca. 1.500.000 kWh årligt mener vi ikke bare, at det er sund fornuft, men også vores pligt at spare på energien og optimere, hvor vi kan. Det gør vi derfor konstant. Her kan nævnes vores pærer, der næsten alle er blevet udskiftet med LED eller lavenergipærer, hvor vi i den store oceanarie-tank er gået fra 1000 W til 120 W pr. lyskilde. Derudover er vores ventilationssystem blevet udskiftet i år. Det er nu frekvensstyret og tidsoptimeret, hvilket vil sige, at det kun er tændt i vores åbningstid – blot for at nævne nogle få af de optimeringer, vi har foretaget os”, udtaler Claus Drivsholm, Teknik- og Servicechef på Nordsøen Oceanarium.

NBE som tilskyndelse og inspiration
NBE giver os et unikt netværk med andre virksomheder, der, ligesom os, tænker i bæredygtighed. At se på, hvad andre virksomheder gør, kan være en rigtig god inspirationskilde til, hvordan der med økonomiske, sociale og miljømæssige fordele kan tænkes endnu mere bæredygtighed ind i Nordsøen Oceanarium”, afslutter Claus.

Læs hele portrættet og mere om Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling på NBE's hjemmeside.

Grønne omstillings-hjerner samles i Aalborg

26.02.2023Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling i NordDanmark

Sponseret

06.07.2021Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling i NordDanmark

Sponseret

Cirkulær innovation for fremtiden

Podcast: social bæredygtighed og ekskriminelle lærlinge

08.04.2021Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling i NordDanmark

Sponseret

08.04.2021Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling i NordDanmark

Sponseret

Det Cirkulære Nordjylland

03.12.2020Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling i NordDanmark

Sponseret

Social bæredygtighed på rygraden

03.11.2020Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling i NordDanmark

Sponseret

Bæredygtighed en døråbner til dialog