Det Cirkulære Nordjylland

NBE har med støtte fra Business Region North Denmark arbejdet målrettet på at skabe en mere cirkulær region til gavn for både miljøet og beskæftigelsen. Denne nye opgørelse viser bredden af initiativets cirkulære aktiviteter og den geografiske spredning.

Det Cirkulære Nordjylland.

Under overskriften, “Det Cirkulære Nordjylland” (CN), var det ønsket at skabe et regionalt paradigmeskifte, som et dagsordensættende initiativ, hvor kommuner, forsyningsselskaber, erhvervscentre, Aalborg Universitet og det nordjyske erhvervsliv, samarbejder om en cirkulær omstilling, der bevarer grønne jobs og ressourcer i Nordjylland. På baggrund af nordjysk samarbejdsånd og handlekraft, opererer nordjyderne ikke siloopdelt i kampen mod vores klimaudfordringer, men er i stedet lykkedes med at skabe synergier mellem det private, det offentlige og erhvervscentrene samtidig med, at AAU konstant kvalificerer de fælles og individuelle indsatser, på et geografisk større område. 

CN har tre spor, der fra flere retninger, understøtter CNs vision om at gøre det nemt og attraktivt for private virksomheder og offentlige institutioner, at deltage i den cirkulære omstilling. 

Spor 1 – etablering af cirkulære værdikædesamarbejder/ressourceloops. Der er oprettet ressourceloops på følgende materialer:  Plast (plasttyperne; HDPE, LDPE, PP, EPS, PS, PMMA), Byggeri og anlæg (mursten og belægningssten), Hårde hvidevarer, Træ og Organisk affald.  

Spor 2 - nordjysk borgeraffald understøtter de ovenstående værdikæder/ressourceloops. I spor 2 er der pt. oprettet fire arbejdsgrupper, der understøtter arbejdet i spor1: EPS (Flamingo) (9 kommuner involveret), Mursten (9 kommuner involveret), Hårde hvidevarer (Under udvikling, men pt. har 7 kommuner sagt ja), Hård plast (8 kommuner involveret). 

Spor 3 - at skabe et optimalt niveau af synergi ind i øvrige nordjyske projekter 

Med BRN bevillingen har NBE kunne søge 46 mio. kr. i projektmidler, hjem til de nordjyske virksomheder og kommuner. NBE har ifm. disse projekter samarbejdet med ca. 200 virksomheder fra hele regionen. 

Grønne omstillings-hjerner samles i Aalborg

26.02.2023Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling i NordDanmark

Sponseret

06.07.2021Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling i NordDanmark

Sponseret

Cirkulær innovation for fremtiden

Podcast: social bæredygtighed og ekskriminelle lærlinge

08.04.2021Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling i NordDanmark

Sponseret

08.04.2021Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling i NordDanmark

Sponseret

Det Cirkulære Nordjylland

03.12.2020Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling i NordDanmark

Sponseret

Social bæredygtighed på rygraden

03.11.2020Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling i NordDanmark

Sponseret

Bæredygtighed en døråbner til dialog