Cirkulær innovation for fremtiden

Det nordjyske projekt Cirkulær Innovation i Partnerskaber (CIP) har skabt resultater, arbejdspladser og ny viden. Et eksempel på et unikt samarbejde mellem viden og virksomheder og på, hvordan vi kan virkeliggøre fremtidens grønne forretningsidéer.

Produktet "Champost Insekt Gødning" er et konkret resultat af et partnerskab i CIP-regi..

Parterne i CIP har været Aalborg Universitet, regionens erhvervsliv og lokale, nordjyske erhvervskontorer/kommuner. CIP blev igangsat og drevet af Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark (NBE), og det tre-årige, EU-støttede projekt sluttede forleden med et webinar, der delte masser af brugbar viden. 

Journalist Anne Kejser var moderator på CIP’s webinar den 24. juni 2021 og fortæller:

– CIP har omfattet hele 38 virksomheder i Nordjylland, som er indgået i partnerskaber på kryds og tværs, og som med opbakning af forskere fra AAU har udviklet nye grønne forretningsidéer og produkter. Dét hørte vi om til webinaret, hvor tre virksomheder fortalte om de partnerskaber, de var en del af. I virksomhedernes fortællinger blev det tydeligt, hvor meget partnerskaberne rent faktisk har flyttet – både for dem som virksomheder og for den grønne omstilling. Og hvor mange parter, der har kastet energi og entusiasme ind i CIP for at realisere idéerne.

Fra problem til produkt

Et af de 10 CIP-partnerskaber har handlet om at forvandle plast fra et affaldsproblem til et produkt. Stig Nielsen fra Genplast i Farsø fortalte til webinaret, hvordan hans virksomhed sammen med Vesthimmerlands Kommune og Vesthimmerlands Forsyning har arbejdet med at forvandle blød affaldsplast fra private husstande til et materiale, der kan erstatte ny plast.  Projektet har både haft fokus på at motivere borgerne til at udsortere den bløde plast derhjemme og på at udvikle et produkt, der kan genanvendes lokalt, bl.a. i kommunens Park- og Vejafdeling. Et lokalt loop og en produktudvikling, der også er blevet brugt som et godt eksempel i udviklingen af den nationale affaldsstrategi, som omfatter kildesortering af 10 affaldstyper – herunder blød plast. Faktisk var ønsket om at indsamle data og derigennem påvirke betingelserne for plastgenanvendelse anledningen til Genplasts involvering i CIP. Et ønske, der i høj grad blev indfriet med påvirkningen af affaldsstrategien.

Et andet CIP-partnerskab, der har forvandlet et affaldsproblem til et produkt, er biomasse-partnerskabet mellem virksomhederne Entomass og Champost. Den unge biotek-virksomhed Entomass i Løkken opdrætter insekter, hvis larver kan bruges som dyrefoder. Insekterne lever i forvejen af overskud fra fødevareproduktion, og i det nye partnerskab kan nu også larvernes efterladenskaber kaldet ”frass” indgå i produktionen af naturgødet jord hos virksomheden Champost i Thy. Champost pro­ducerer og sælger et bredt sortiment af naturgødet jord og belægningsmaterialer til haver, og samarbejdet mellem de to virksomheder har resulteret i produktet ”Champost Insekt Gødning”. Et produkt, der naturligvis sælges i bæredygtig papemballage. Mads Heinrich Juul fra Entomass fortalte ved det afsluttende webinar, hvordan partnerskabet havde hjulpet med udviklingen af produktet, der i dag kan fås i handlen hos førende havecentre – men også hvordan processen har været udfordret af gældende lovgivning for produktion af husdyrgødning. Udfordringer, som partnerskabet også har hjulpet med at overkomme.  

Cirkulær turisme og ny tilgang

Et tredje CIP-partnerskab, der blev præsenteret til webinaret, handler om udviklingen af en bæredygtig og sammenhængende turismedestination i Jammerbugt Kommune. Her har områdets virksomheder samarbejdet på flere fronter om cirkulær turisme. Med hjælp fra det lokale erhvervskontor har partnerskabet bl.a. lanceret en bæredygtighedsfestival i Slettestrand og arbejdet med at udvikle cirkulære oplevelsespakker og events, hvor spisesteder, feriecentre og kulturudbydere samarbejder om den lokale, grønne storytelling. Iværksætteren Carsten Theede fra Blaffernationen.dk fortalte om, hvordan hans virksomhed – der arbejder for at udbrede samkørsel og grøn trafik – har spillet ind i områdets bæredygtige profil og arbejder på at tilbyde grønne transport- og kulturtilbud.

I alle tre nævnte partnerskaber har workshops, tests og innovations-boards været en del af den nye tilgang og måde at arbejde på. Her har Aalborg Universitet spillet stærkt ind med viden og metoder, der skabte refleksion og frugtbare diskussioner blandt de deltagende virksomheder. Denne vidensdeling blev også fremhævet til webinaret, fortæller Anne Kejser:

– Det var tydeligt, at alle CIP-deltagerne syntes, de havde fået meget ud af projekterne – også Aalborg Universitet, som både selv har delt viden, men også indsamlet mange erfaringer fra CIP. Jeg er overbevist om, at det her projekt kommer til at sætte sit præg på fremtidens grønne løsninger. Og så ligger der jo en masse gode historier om vellykket bæredygtighed, der kan inspirere folk i hele landet.

Om Cirkulær Innovation i Partnerskaber (CIP)

  • Deltagelse af 38 virksomheder (heraf 35 SMV’er), seks nordjyske erhvervskontorer/kommuner og ni forskere fra Aalborg Universitet.
  • Igangsat af og forankret i Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark (NBE).
  • Bygget op omkring 10 partnerskaber på tværs af erhvervsliv, forskning og lokal erhvervsudvikling.
  • De 10 partnerskaber har fokuseret på seks områder: plast, biomasse, turisme, byggeri, tekstil og produktion.
  • Har resulteret i otte nye arbejdspladser og en ny virksomhed.
  • Projektperiode: 2018-2021, støttet af EU gennem Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

Erfaringer fra CIP-projektet

  • Samarbejde mellem virksomheder og videns-institutioner gavner begge parter: Udfordrer virksomhedernes forretningsidéer og giver forskerne solid empiri.
  • Pilotforsøg og test af grønne forretningsidéer er en brugbar idé for mange virksomheder – det giver mulighed for at reducere usikkerhed og gøre fejl til en styrke.
  • Brugen af innovations-boards har inspireret virksomhederne og knyttet nye kontakter.
  • Cirkulær innovation kræver nye typer af samarbejder og gentænkning af forretningsmodeller.

Grønne omstillings-hjerner samles i Aalborg

26.02.2023Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling i NordDanmark

Sponseret

06.07.2021Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling i NordDanmark

Sponseret

Cirkulær innovation for fremtiden

Podcast: social bæredygtighed og ekskriminelle lærlinge

08.04.2021Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling i NordDanmark

Sponseret

08.04.2021Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling i NordDanmark

Sponseret

Det Cirkulære Nordjylland

03.12.2020Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling i NordDanmark

Sponseret

Social bæredygtighed på rygraden

03.11.2020Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling i NordDanmark

Sponseret

Bæredygtighed en døråbner til dialog