Virksomheder med kvinder i ledelsen har mere fokus på bæredygtighed

En ny analyse af kvinder i ledelse viser en klar tendens til, at virksomheder med kvinder i bestyrelsen oftere udarbejder bæredygtighedsrapporter. Analysen tyder også på, at virksomheder med kvinder i bestyrelsen klarer sig bedre økonomisk. Ledernes viceadministrerende direktør ser analysen som endnu et argument for, at det betaler sig at få flere kvinder i ledelse.

Bodil Nordestgaard Ismiris, viceadm. direktør i Lederne .

Bæredygtighed er i den grad kommet på dagsordenen hos danske virksomheder i de seneste år. En del virksomheder er også begyndt at udarbejde såkaldte ESG-rapporter, hvor de gennemgår og offentliggør virksomhedens bæredygtighed på en række parametre. Men der er en klar tendens til, at virksomheder med kvinder i bestyrelsen oftere udarbejder en ESG-rapport end firmaer uden kvinder i bestyrelsen.

46 procent af de større virksomheder med mindst én aktionærvalgt kvinde i bestyrelsen har udarbejdet en ESG-rapport mod kun det halve – 23 procent – af sammenlignelige virksomheder uden aktionærvalgte kvinder i bestyrelsen. Og mens den gennemsnitlige andel af kvinder i bestyrelsen er 24 procent i selskaber med ESG-rapport, er den kun 14 procent i selskaber uden ESG-rapport. Tendensen holder på tværs af virksomhedsstørrelser og brancher. Det viser en ny analyse om kvinder i ledelse, som konsulentbureauet Damvad Analytics har udarbejdet for Lederne på baggrund af virksomhedernes officielle registreringer i CVR-systemet.

Bodil Nordestgaard Ismiris, viceadministrerende direktør i Lederne, fremhæver, hvor væsentligt det er, at virksomheder tænker og handler bæredygtigt, som samtidig også er et udtryk for, at man tænker langsigtet. Og hun kalder det bemærkelsesværdigt, at virksomheder med kvinder i ledelsen har mere fokus på bæredygtighed.

- Jeg ser det som endnu et stærkt argument for diversitet i virksomheders ledelser. Vi kan ikke på baggrund af analysen sige, at det er kvinderne i bestyrelsen, som er udslagsgivende for, at virksomheden sætter fokus på bæredygtighed. Men jo flere forskellige baggrunde og kompetencer, der er repræsenteret i virksomhedens ledelse, des flere perspektiver kommer i spil, når der skal træffes beslutninger. Og det er ekstremt vigtigt, hvis vi skal løse de store globale udfordringer, som vi står overfor, siger Bodil Nordestgaard Ismiris.

Kun hvert sjette bestyrelsesmedlem er kvinde

Analysen viser også, at kun cirka hver sjette aktionærvalgte bestyrelsesmedlem i danske aktieselskaber med mindst 10 ansatte og en årlig omsætning på mindst 10 millioner kroner er en kvinde. Andelen er kun steget svagt siden 2014, og mere end hvert andet selskab har slet ingen aktionærvalgte kvinder i bestyrelsen. Det ser ikke bedre ud i direktionen, hvor kun ni procent af direktionsmedlemmerne er kvinder. Det ærgrer Bodil Nordestgaard Ismiris:

- Vi må desværre konstatere, at det går utrolig langsomt med at få flere kvinder i virksomhedernes ledelser. Og det er meget beklageligt, fordi erhvervslivet dermed slet ikke får det fulde udbytte af den talentmasse, vi har i det danske samfund. Det er jo et faktum, at vi har utrolig mange højtuddannede og talentfulde kvinder i Danmark, og kvinderne er i overtal på mange videregående uddannelser.

Hun mener derfor, at virksomhederne for deres egen skyld har en klar interesse i at opdyrke de kvindelige ledertalenter. Og de nuværende ledelser bør blive langt bedre til at spotte og udvikle de kvindelige ledertalenter og gøre op med mønstre i virksomheden, som bremser kvindernes vej til toppen.

Et andet mønster, som dag virker hæmmende på kvindernes karrierer, er det faktum, at kvinderne tager cirka 90 procent af barselsorloven, mens mændene kun tager 10 procent. Lederne mener derfor, det er på høje tid, at Folketinget ændrer reglerne, så fædrene tager mere orlov med børnene.

- Vi kom allerede 8. marts sidste år med et helt konkret forslag om at dele perioden med offentligt betalte barselsdagpenge under forældreorloven ligeligt mellem forældrene. Siden da har flere fremtrædende topledere og erhvervsorganisationer bakket op om at ændre reglerne, så nu håber vi bare, at der også snart kommer et politisk flertal på Christiansborg, siger Bodil Nordestgaard Ismiris.

Ingen problemer på bundlinjen

Analysen, som Damvad Analytics har gennemført for Lederne, zoomer også ind på virksomhedernes økonomiske præstationer, og hvorvidt kvinder i bestyrelsen har nogen effekt for bundlinjen. Hvis man udelukkende ser på de nøgne tal, har virksomheder med kvinder i bestyrelsen klart bedre økonomiske resultater end virksomheder med kun mænd i bestyrelsen. Virksomheder med aktionærvalgte kvinder i bestyrelsen har en bruttofortjeneste pr. ansat, som er halvanden gang så høj som virksomheder uden kvinder i bestyrelsen, og deres gennemsnitlige resultat før skat er næsten fire gange så godt.

Når Damvad Analytics renser for forskelle i blandt andet virksomhedernes størrelse, branche og geografiske placering, har virksomheder med aktionærvalgte kvinder i bestyrelsen stadig bedre resultater end virksomheder uden. Men forskellen er betydeligt mindre, og den statistiske usikkerhed er for stor til, at man med sikkerhed kan konkludere, at der er en reel forskel.

- Men vi kan i hvert fald sige så meget, at meget tyder på, at det også økonomisk kan betale sig at have kvinder i bestyrelsen. Og økonomien kan derfor på ingen måde være en undskyldning for de virksomheder, som endnu ikke har fået kvinder i ledelsen. Tværtimod siger al logik, at hvis man ikke i tilstrækkelig grad udnytter talentmassen i halvdelen af befolkningen, får man ikke de bedste folk i ledelsen, siger Bodil Nordestgaard Ismiris, viceadministrerende direktør i Lederne.

22.02.2022Ledernes Hovedorganisation

Sponseret

Efter seks år med verdensmålene halter vi stadig bagud

13.02.2022Ledernes Hovedorganisation

Sponseret

Grøn omstilling kræver også nye lederkompetencer

09.02.2022Ledernes Hovedorganisation

Sponseret

Virksomheder sætter ambitiøse klima-mål, men ikke alle følger op

31.01.2022Ledernes Hovedorganisation

Sponseret

Se mod Carlsberg og forstå potentialet

21.01.2022Ledernes Hovedorganisation

Sponseret

Lederne: Her er de fire nye, grønne kompetencer for ledere

29.11.2021Ledernes Hovedorganisation

Sponseret

Lederne: Ingen grøn omstilling uden mere arbejdskraft