Vi vil forpligte os til klimaagendaen ud fra Science Based Targets

Hos Elis ønsker vi at stræbe efter klimavidenskabeligt baserede mål for at nedbringe CO2-udledningen og være med til at begrænse den globale temperaturstigning.

Ved COP21-konferencen i 2015 indgik de 196 medlemslande i FN’s klimakonvention ”Paris-aftalen” med en langsigtet målsætning om at begrænse den globale temperaturstigning til under 2 grader – og om at arbejde for at begrænse temperaturstigningen til 1,5 grader. Men hvordan kan erhvervslivet sikre sig og dokumentere, at deres grønne indsats reelt gør en forskel? Science Based Targets initiative (SBTi)  hjælper virksomheder med at finde en klart defineret vej til at nedbringe drivhusgasemissionerne ud fra mål, der er i overensstemmelse med den seneste klimavidenskabelige vurdering af, hvad der er nødvendigt for at opfylde Paris-aftalens mål.

I Elis-koncernen har vi valgt at forpligte os til klimaagendaen ved at tilslutte os Science Based Targets – og som vores CSR-chef i Danmark Christina Saxkjær fortæller her, står vi i den danske del af koncernen også klar til at forfølge målene:

”Vi har på koncernniveau forpligtet os til, at vi inden udgangen af 2022 skal have sat videnskabeligt baserede CO2 reduktionsmål vha. SBTi. Vi har valgt at forpligte os til at sætte kortsigtede mål, der løber frem til 2030. Vores hovedkontor i Paris er nu det sted i processen, hvor de skal få verificeret vores mål af SBTi – og når det kommer på plads, vil vi sikre, at vores mål i den danske del af Elis-koncernen bidrager på niveau med koncernen til at begrænse udledningen af CO2e. Med SBTi er vi forpligtede til at handle klimamæssigt ambitiøst, og det er derfor også en vigtig del af vores kommende strategi for Elis Danmark, som allerede kommer til at løbe fra 2023 – så vi ser frem til, at vi forhåbentlig snart kan kommunikere mere ud om de konkrete mål”.

Reduktionsmål tilpasses virksomhedens vækst

Vores landsdækkende vaskerier er svanemærkede, og det betyder, at hele vores tekstilservice (ikke kun vaskemidler) overholder Svanemærkets krav om at minimere miljø- og klimapåvirkningen. I 2021 fik vi i Elis Danmark A/S kortlagt den samlede CO2-udledning for hele vores værdikæde for at afdække, hvor vi mest effektivt kan sætte ind for at nedbringe CO2-aftrykket. Og som Christina Saxkjær siger, vil dét at sætte Science Based Targets bidrage til indsatsen:

”Vores Svanemærke, verdensmålscertificering og ISO-certificeringer indenfor bl.a. miljø samt vores tilslutning til UN Global Compact som rettesnor for vores samfundsansvar vil også fremover lede os på vej, når det kommer til, hvordan vi driver en ansvarlig forretning. Vores klimaregnskab viser, at Elis Danmarks største CO2-udledning kommer fra vores tekstiler, på andenpladsen kommer CO2-udledningen fra vores gasforbrug i produktionen, og på en tredjeplads kommer dieselforbrug i distributionen. Der tegner sig et lignende billede, når vi ser på koncernniveau – så vi har allerede en idé om, hvordan vi sammen i hele koncernen kan gøre en forskel for klimaet. Med Science Based Targets får vi en ny type videnskabeligt baserede reduktionsmål at løbe efter – og SBTi har eksperter indenfor vores sektor, der kan guide os til at finde den optimale vej til at nå vores mål”, siger Christina Saxkjær og fortsætter:

”Noget af det særlige ved SBTi er, at vores vækst tages med i betragtning, da målene er i absolutte værdier. Hvis vi eksempelvis reducerer vores CO2 med 50 %, men samtidig vækster med 50 %, så gør vi faktisk ikke en forskel i verden. Derfor tager SBTi højde for, at når vi vækster, så skal vi reducere CO2-udledningen yderligere. Jeg synes, det er fantastisk, at vi nu dedikerer os så ambitiøst til klimaagendaen som én samlet koncern, så vi får mere gennemslagskraft og viden til at finde løsninger”.

Du kan læse mere om vores CO2-kortlægning for Elis Danmark A/S i artiklen her

Vil du vide mere om fordelene ved at samarbejde med en tekstilservicepartner, der tager et ansvar for klimaet? Ring til os på tlf. 70 13 33 31 eller send os en e-mail på: dk-info@elis.com

Fakta om Science Based Targets initiative (SBTi):

  • SBTi er skabt i et samarbejde mellem FN’s Global Compact, CDP, World Resources Institute og WWF (Verdensnaturfonden).
  • Science Based Targets viser virksomheder og finansielle institutioner, hvor meget og hvor hurtigt de skal reducere deres drivhusgasemissioner for at forebygge de værste effekter af klimaforandringerne.
  • Reduktionsmålene baseres på klimavidenskab.

Kilde: Science Based Targets initiative

14.05.2024Elis Danmark A/S

Sponseret

Bæredygtighedsrapport: Bæredygtighed i Elis 2023 er netop offentliggjort

25.04.2024Elis Danmark A/S

Sponseret

Nyt tekstilprojekt vil øge cirkulariteten for industritekstiler

01.03.2024Elis Danmark A/S

Sponseret

Få hjælp til klimaregnskabet med Elis’ CO2-beregner

01.03.2024Elis Danmark A/S

Sponseret

Et mere miljøvenligt hotel med produkter fra Elis

15.02.2024Elis Danmark A/S

Sponseret

Overskudsvarme sendes fra Elis’ industrivaskeri til beboere i Kjellerup

14.02.2024Elis Danmark A/S

Sponseret

QA Manager med stort omsorgshjerte – både internt og eksternt i virksomheden