Verdensmålene handler også om bedre 10. klasser

I Danmark er omkring hver tiende ung hverken i job eller under uddannelse. Det kan bedre 10. klasser og mindre frafald på erhvervsskolerne ændre på.

Mette Skak-Nielsen, Chefkonsulent hos Lederne.

I Danmark går det generelt godt med at arbejde sig frem mod de 17 verdensmål, der blev vedtaget af FN for præcis fem år siden. Men på nogle områder er der ingen fremgang at spore. Det gælder blandt andet målet om, at alle skal have en chance på arbejdsmarkedet. Det måler FN på andelen af 15-24-årige, der er under uddannelse, i beskæftigelse eller under oplæring.

Her ser det ikke for godt ud i Danmark. Faktisk er det ikke rigtigt gået fremad de seneste fem år, viser tal fra Danmarks Statistik. Ligesom for fem år siden er det i dag stadig omkring 10 pct. af de unge, der ikke har et job, en praktikplads eller en uddannelse at stå op til. Det svarer til godt 60.000 unge.

En del af løsningen er at indrette 10. klasserne på landets folkeskoler, så de bedst tjener til at løfte de unge, der har svært ved at komme videre i livet. Først og fremmest bør man indrette 10. klasserne efter at hjælpe de elever, der er vurderet ikke-uddannelsesparate i 9. klasse og derfor har brug for en ekstra indsats.

I 10. klassen bør unges interesse for erhvervsuddannelserne skærpes. Det kan ske ved at give eleverne mulighed for at stifte bekendtskab med nye faglige elementer som iværksætteri og ledelse og ved at samarbejde med erhvervsskolerne om mere praksisfaglig undervisning fx gennem brug af erhvervsskolernes værkstedsfaciliteter.

På erhvervsuddannelserne skal man samtidig undgå, at eleverne dropper ud undervejs, sådan som det alt for ofte sker i dag. Det kan bl.a. ske ved at målrette indsatserne mod de elever, der har størst risiko for at falde fra. Samtidig bør der indføres et system med økonomiske sanktioner til de uddannelsessteder, som ikke opfylder måltallene for praktikpladser.

Der er brug for de unges arbejdskraft i de kommende år. Derfor kan det kun gå for langsomt med at tage skrift mod at opfylde verdensmålet om kvalitetsuddannelse for alle. Det skylder vi både de unge og de virksomheder, som efter alt at dømme snart vil mangle faglært arbejdskraft.

22.02.2022Ledernes Hovedorganisation

Sponseret

Efter seks år med verdensmålene halter vi stadig bagud

13.02.2022Ledernes Hovedorganisation

Sponseret

Grøn omstilling kræver også nye lederkompetencer

09.02.2022Ledernes Hovedorganisation

Sponseret

Virksomheder sætter ambitiøse klima-mål, men ikke alle følger op

31.01.2022Ledernes Hovedorganisation

Sponseret

Se mod Carlsberg og forstå potentialet

21.01.2022Ledernes Hovedorganisation

Sponseret

Lederne: Her er de fire nye, grønne kompetencer for ledere

29.11.2021Ledernes Hovedorganisation

Sponseret

Lederne: Ingen grøn omstilling uden mere arbejdskraft