Udsatte kvinder får håndsrækning fra Jobcenter Gladsaxe, I Tråd Med Verden og Berendsen

For mange af landets udsatte kvinder er det svært at få foden ind på arbejdsmarkedet. Derfor har Berendsen og den socialøkonomiske virksomhed, I Tråd Med Verden (ITMV) nu igangsat et nyskabende og miljørigtigt tekstilprojekt, der engagerer udsatte kvinder

Indenfor det seneste år er beskæftigelsesfrekvensen steget mest for kvinder, og andelen af beskæftigede kvinder i Danmark var 73 % i andet kvartal 2018 . Men for mange af landets udsatte kvinder er det svært at få foden ind på arbejdsmarkedet. Derfor har Berendsen og den socialøkonomiske virksomhed, I Tråd Med Verden (ITMV) nu igangsat et nyskabende og miljørigtigt tekstilprojekt, som ifølge lederen fra ITMV engagerer de udsatte kvinder mere end nogensinde før.

Nyskabende tekstilprojekt hjælper kvinder i gang på arbejdsmarkedet

En Børsen-undersøgelse  viser, at 86,5 % af Danmarks nytilkomne flygtninge vil tage et arbejde i morgen, hvis de fik tilbudt et job – og I Tråd Med Verden (ITMV) blev oprindeligt startet som et integrationsprojekt. Men i 2018 har ITMV dannet partnerskab med Jobcenter Gladsaxe og Boligforeningen 3B for at skabe kreative sy-værksteder, hvor både udsatte danske og etniske kvinder kan komme i praktik- og afklaringsforløb, der hjælper dem med at finde vej ind på arbejdsmarkedet. Dét projekt har fået helt nye perspektiver, nu hvor Berendsen i august 2018 har underskrevet en samarbejdsaftale med virksomheden.

Det er et usædvanligt stort erhvervssamarbejde for os – vi skal sy hundredvis af tasker for Berendsen, og den opgave sætter vi alt ind på at løse! Projektet åbner døre til arbejdsmarkedet og gør en kæmpe forskel for kvinderne på sy-værkstedet, der har f.eks. angst, depression, stress eller sygdomme, som gør det svært for dem at passe et normalt job. På sy-værkstedet får de ro til at tænke kreativt, fordybe sig i håndarbejdet, lære nyt og finde deres egne ressourcer – så de får succesoplevelser, selvværd og på sigt kompetencer til at fungere i et arbejde”, siger Martha Nina Ozmec, Daglig leder hos ITMV.

Udsatte kvinder syr vaskeposer og tasker af kasseret arbejdstøj

Taskerne skal sys af kasseret arbejdstøj fra Berendsen, og projektets miljøaspekt er ifølge Martha Nina Ozmec en stærk drivkraft og inspiration for de udsatte kvinder:

Hele tanken om at genanvende Berendsens kasserede tekstiler til at skabe noget nyt er så meningsfuldt for værkstedets kvinder, at de har engageret sig i projektet i en grad, som jeg aldrig før har oplevet. For dem er Berendsen-projektet meget mere end en sy-opgave – de har været med lige fra idéudviklingen om, hvordan vi kunne anvende det kasserede arbejdstøj til at designe flotte vaskeposer og tasker, og de har taget et kæmpe ejerskab på opgaven. Den har skabt en rigtig god energi på værkstedet, og det er samtidig meget motiverende at opleve den store anerkendelse, som Berendsen viser overfor kvindernes arbejde med tekstilerne”.

Stor opbakning fra Jobcenter Gladsaxe

Michael Munksgaard Larsen er Virksomhedskonsulent i Gladsaxe Kommunes Jobcenter og ansvarlig for at visitere kommunens borgere med fysiske og psykiske vanskeligheder til praktik- og afklaringsforløb hos bl.a. ITMV. Han har store forventninger til samarbejdet med Berendsen:

Tanken om at skabe socialøkonomiske virksomheder, som giver noget igen til lokalsamfundet, er jeg fuldstændigt vild med. Vi kan se, at I Tråd Med Verden-projektet er guld værd for de borgere, som er længst væk fra arbejdsmarkedet – og med det nye Berendsen-samarbejde går det hele op i en højere enhed. Her har man fundet en glimrende løsning, hvor værdiløse, kasserede tekstiler igen får en værdi – og samtidig skaber det meningsfulde arbejdsopgaver for borgerne, samtidig med at det understøtter Gladsaxe Kommunes indsats for FN’s verdensmål”.

Værdifuldt for virksomheder at investere i miljøet og udsatte borgere

Berendsen arbejder også integreret med FN’s verdensmål. Siden 2004 har virksomhedens landsdækkende industrivaskerier halveret vandforbruget, og Berendsen samarbejder med jobcentrene om at tilbyde praktikforløb på vaskerierne, som hjælper bl.a. psykisk syge, langtidsledige og flygtninge ind på arbejdsmarkedet. Derfor er det ifølge Henrik Luxhøj, der er Administrerende direktør hos Berendsen Danmark, helt naturligt for virksomheden at involvere sig i ITMV-projektet:

CSR er en del af Berendsens DNA, og vi gør en målrettet indsats for at bidrage til miljøet og borgerne i vores lokalområder. Vores vaskerier har mange dygtige medarbejdere, som kommer fra kanten af arbejdsmarkedet og er en værdifuld arbejdskraft for vores virksomhed. Hvis det viser sig, at nogle af kvinderne fra ITMV-værkstedet har de rette ressourcer, kan de forhåbentlig få et job på vores vaskerier eller systuer på sigt. Men lige nu er det en stor glæde for os, at vores nye taske-samarbejde giver ITMV en indtjening og hjælper Gladsaxes udsatte kvinder med at blive jobparate”.


Fakta om ITMV:

  • I 2010 startede Københavns Erhvervsakademi og Dansk Røde Kors et samarbejde om integrationsprojektet I Tråd Med Verden (ITMV)
  • I dag er ITMV en socialøkonomisk virksomhed, der bl.a. beskæftiger udsatte kvinder
  • I 2018 har ITMV dannet partnerskab med Jobcenter Gladsaxe og Boligforeningen 3B for at skabe sy-værksteder med meningsfulde praktik- og afklaringsforløb for udsatte kvinder i Gladsaxe

10.06.2024Elis Danmark A/S

Sponseret

Mindre kørsel og smartere leveringer hos Elis: Samdistribution gavner både kunder og miljøet

14.05.2024Elis Danmark A/S

Sponseret

Bæredygtighedsrapport: Bæredygtighed i Elis 2023 er netop offentliggjort

25.04.2024Elis Danmark A/S

Sponseret

Nyt tekstilprojekt vil øge cirkulariteten for industritekstiler

01.03.2024Elis Danmark A/S

Sponseret

Få hjælp til klimaregnskabet med Elis’ CO2-beregner

01.03.2024Elis Danmark A/S

Sponseret

Et mere miljøvenligt hotel med produkter fra Elis

15.02.2024Elis Danmark A/S

Sponseret

Overskudsvarme sendes fra Elis’ industrivaskeri til beboere i Kjellerup