Transportfremtiden ser lysegrøn ud

Der er stadig et stykke fra ord til handling, når vi taler grøn transport. Men svenske transportkøbere viser vejen med hensyn til villighed til også at betale for miljøgevinsten. Bedre mix af transportformer og mere banegods kan hjælpe den grønne omstilling, mener Michael Svane, DI Transport.

Carlsberg er gået sammen med Vestas og andre danske virksomheder i den nye brancheorganisation Dansk Banegods. Foto: Carlsberg..

13.03.2015

CSR.dk

Den grønne omstilling af godstransporten er kørt ud på landevejen og har startet sin rute. Men den tilbagelagte distance er formentlig kortere, end mange havde forventet for fem og ti år siden, og hastigheden er heller ikke så høj. Sådan nogenlunde kan man opsummere vurderingen fra Michael Svane, branchedirektør for DI Transport.

Michael Svane, DI Transport, mener, at transportsektoren har gode muligheder for at gå en lysegrøn fremtid i møde, men at det kræver indsatser fra alle dele af branchen. Foto: DI..

”Det er en kompleks omstilling, hvor mange faktorer spiller ind. Slutkunderne og transportkøberne skal efterspørge og være villige til at betale for bæredygtigheden, transportvirksomhederne skal prioritere investeringerne i teknologi og kompetencer, brancheorganisationer skal italesætte og påvirke, og endelig skal politikerne regulere og skabe incitament med lovgivningen”, fortæller Michael Svane.

Michael Svane fremhæver, at transport i sagens natur meget hurtig bliver international. Der foregår naturligvis masser af lokal og national transport i Danmark, men taler vi regulering, lovgivning og tendenser, så giver det kun mening at tale internationalt perspektiv, EU og hinsides.

10 EU-mål
Et bærende element for bæredygtig transport er, at miljø-, sundheds-, og sikkerhedshensyn skal tænkes ind i transportsektoren. EU har derfor udsendt en hvidbog om transport i 2011, som rækker frem mod 2050. Hvidbogen opererer med 10 mål, der tilsammen skal skabe det, hvidbogen kalder for ”et konkurrencedygtigt og ressourceeffektivt transportsystem”, hvor udledningen af skadelige gasser er reduceret til 60 procent af 2011-niveauet.

De 10 mål omfatter:

1.      En halvering af køretøjer, der anvender konventionelle fossile brændstoffer i bytransport, senest i 2030.

2.      Anvendelse af bæredygtige brændstoffer med lavt CO2-indhold skal være på 40 procent senest i 2050 samtidig med, at udledning af CO2 fra bunker brændstof til skibe skal være reduceret med mindst 40 procent.

3.      30 procent af vejgodstransport over 300 km. skal flyttes til andre transportformer såsom tog eller søtransport inden 2030 og 50 procent inden 2050. Det forudsætter udvikling af passende infrastruktur, der kan understøtte.

4.      Et komplet europæisk netværk af højhastighedstog skal være på plads i 2050. Et delmål er en tredobling af det eksisterende højhastighedsnet inden 2030.

5.      Et fuldt funktionsdygtigt ”multimodal TEN-T core network” skal være på plads i 2030.

6.      I 2050 skal alle centrale lufthavne, havne og flodtransportsystemer være koblet sammen med tognetværket. Det skaber platformen for mere såkaldt multimodal transport eller kombitransport, der sikrer langt bedre energieffektivitet.

7.      Implementering af det moderne lufttrafikstyringssystem SESAR i Europa inden 2020, ligesom der skal ske implementeringer af tilsvarende intelligente styringssystemer for land- og søbaseret transport samt det europæiske GPS-system Galileo.

8.      Etablering af et europæisk system for informationsstyring og betaling af kombitransport.

9.      Tæt på nul dødsulykker inden 2050 og en halvering af trafikulykker inden 2020.

10.  Indførelse af brugerbetaling og ”forureneren betaler princip” samt inddragelse af den private sektor. Målet er at fjerne barrierer og sikre indtægter, der kan finansiere transportinvesteringerne.

Et slag for dansk banegods

En ny brancheorganisation, Dansk Banegods har set dagens lys i 2014. Den skal tage kampen for udvikling af dansk banegods op. Det går nemlig de forkerte vej, mener foreningen, der blandt andet omfatter Carlsberg, Vestas, DB Schenker og Dansk Industri. Politikerne har i årevis sagt, at mere gods skal flyttes fra vej til skinner, men i realiteten sker det modsatte. Trafiktallene er siden 1990 reduceret til en tredjedel, mens flere og flere spor bliver nedlagt.

”I stedet for de nødvendige investeringer, oplever vi, at Banedanmark gør det modsatte ved at stoppe med at vedligeholde godsspor, hvilket betyder, at sporene forfalder og gør det svært at vende udviklingen i fremtiden… Det er en negativ spiral”, udtaler Ole Kien, seniorkonsulent hos Rambøll til Berlingske Business den 9. november 2014. I bland andet Norge og Sverige er det lykkedes at vende udviklingen med strækninger på helt ned til 20 km. og flere nye lokale godsterminaler, der kan omlaste gods fra vej til bane og omvendt.

”Tilgangen i Danmark er præget af et kludetæppe af investeringer uden en overordnet plan. Der er brug for, at vi får alle spillere i transportbranchen til bordet sammen med politikerne, så vi kan få alle vinkler på, hvordan transportinfrastrukturen kan forbedres”, siger Gottfred Eymer, adm. direktør i DB Schenker i Skandinavien til Berlingske Business.

”Der er mange vigtige og gode mål og anbefalinger i EU’s hvidbog, som vil kræve en stor innovativ indsats, og den nye transportkommissær har bebudet en opfølgning på hvidbogen i løbet af 2015. Den danske regerings Produktivitetskommission havde blandt andet fokus på transportinfrastrukturen som et vigtigt element i den nationale produktivitetsudvikling. Kommissionen lancerede i 2013 en række anbefalinger til fremme af transportinfrastrukturen, hvor det centrale element er, at investeringer skal prioriteres efter samfundsøkonomisk afkast”, fortæller Michael Svane.

Tag hånd om kompleksiteten
Han fremhæver en række tiltag, der kan hjælpe den grønne transport på vej:

· Bedre dokumentation for CO2-udledninger og mere forpligtende målsætninger fra både virksomheder og myndigheder.

· Mere horisontalt samarbejde hvor virksomheder på tværs af konkurrenceskel og sektorer samarbejder om at udnytte transportkapacitet mere optimalt.

· Mere horisontalt samarbejde gælder ikke mindst i trafiktunge byområder.

· SCM som disciplin skal mere på dagsordenen i virksomheders topledelse. Kompleksitetsgraden i forsyningskæde og distribution er høj og kræver holistisk forståelse samt en strategisk og koordineret indsats.

· Mindre national regulering og mere transnational koordinering af indsatserne.

· Mere kombitransport hvilket i praksis vil sige, at infrastrukturen for søtransport og banegods skal fremmes blandt andet med kombiterminaler, hvor der kan ske en effektiv omlastning af gods mellem transportformer.

· Vej og tog skal reguleres på europæisk niveau, mens sø og fly skal reguleres på globalt niveau.

· Mere forskning i bæredygtige transportformer.

Han fremhæver i samme åndedrag tre principper for udviklingen af den bæredygtige transport, nemlig:

· Metodefrihed for de enkelte aktører.

· Teknologineutralitet.

· Grøn transport skal gå hånd i hånd med kommerciel og økonomisk bæredygtighed.

Dansk Standard

Sponseret

Psykisk arbejdsmiljø - introduktion til standarden DS/ISO 45003:2021

Bureau Veritas

Sponseret

Online forum om food waste & loss

Relateret indhold

24.04.2024CSR.dk

Cigaretproducenter skal betale mere for opsamling af skod

24.04.2024CSR.dk

Kunstig intelligens kan bane vej for mere resiliente og regenerative værdikæder

25.04.2024HORTEN ADVOKATPARTNERSELSKAB

Sponseret

NEKST – Farvel til gas i danske hjem

24.04.2024DAKOFA

Sponseret

Endnu et ”ja tak” til genbrugsemballagerne

24.04.2024Klimakampen ApS

Sponseret

Få klimavenlige shoppingvaner

24.04.2024Lübech Living ApS

Sponseret

Hvorfor håndlavede produkter?

24.04.2024Bureau Veritas

Sponseret

Vil du Wake Up ⏰ med os?

23.04.2024Bureau Veritas

Sponseret

Webinar: Investér i et bæredygtigt arbejdsmiljø

Jobmarked

Se alle

DEMANT

ESG Reporting Controller

ESG Reporting Controller - this is the opportunity you have been waiting for! You will have one of the most important roles in our ESG journey.

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

09.05.2024

DELL A/S

Graduate Account Manager – Join the EMEA Sales Graduate Program!

When you join as a Graduate Account Manager not only will you be embarking on a rewarding career at the heart of technology. You will also be gaining an exceptional all-round experience that will contribute to shaping the future of our business. The program is aimed at building the organization’s future sales leaders with many opportunities to network globally through training and events. Lessons in leadership will also be provided from executives with the possibility to interact and connect with them.

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

31.05.2024

Daka Denmark A/S

Studiejob i en af Danmarks største genanvendelsesvirksomheder

Studerer du kommunikation eller markedsføring, og har lyst til at udfordre dine kompetencer i et studierelevant job. Så tilbyder vi et studejob på 15 timer om ugen, med mulighed for at arbejde med hele værktøjskassen inden for markedsføring og kommunikation.

Område

Midtjylland

Ansøgningsfrist

05.05.2024

Andel

Biodiversitetsspecialist til investeringer i vedvarende energi

Vil du være med til at fremme biodiversitet i udbygningen af vedvarende energiproduktion? Har du et solidt fagligt grundlag og indsigt i den jura, som knytter sig til naturforvaltning?

Område

Sjælland

Ansøgningsfrist

05.05.2024

Andel

Due diligence manager, menneskerettigheder og sociale forhold til investeringer i vedvarende energi

Vil du være med til at sikre menneskerettigheds-due diligence i udbygningen af vedvarende energiproduktion? Har du blik for den forretningsstrategiske værdiskabelse, som due diligence kan bibringe?

Område

Sjælland

Ansøgningsfrist

05.05.2024

Andel

Due diligence manager, miljømæssige forhold til investeringer i vedvarende energi

Vil du være med til at sikre miljømæssig due diligence i udbygningen af vedvarende energiproduktion? Har du blik for den forretningsstrategiske værdiskabelse, som due diligence kan bibringe?

Område

Sjælland

Ansøgningsfrist

05.05.2024

Etisk Handel Danmark

Rådgiver i bæredygtig udvikling og handel

Vi søger en erfaren rådgiver i bæredygtig udvikling og handel til sekretariatet i Etisk Handel Danmark.

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

04.05.2024

BESTSELLER

SENIOR ENVIRONMENTAL IMPACT SPECIALIST

Are you passionate about making a difference in the apparel and textiles industry by measuring and communicating environmental impacts? At BESTSELLER, we are committed to accelerating our journey towards a more sustainable future for our industry. Join us on this exciting journey!

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

01.05.2024

Etisk Handel Danmark

Rådgiver i bæredygtig udvikling og handel

Vi søger en erfaren rådgiver i bæredygtig udvikling og handel til sekretariatet i Etisk Handel Danmark.

Ansøgningsfrist

04.05.2024

Fortum Waste Solutions A/S

Apprentice Warehouse

Vil du være lagerelev hos os? Er der en indkøber gemt i dig med flair for god kundeservice, så læs videre her om en spændende mulighed for dig!

Område

Syddanmark

Ansøgningsfrist

30.04.2024

Hold dig opdateret med CSR.dk

Tilmeld dig nyhedsbrevet og følg med i alt som rører sig indenfor ESG og bæredygtig udvikling Nyhedsbrevet kommer kun to gange ugentligt. Herudover sender vi dig relevante temaer og spændede events.

Se flere temaer

Events

Se alle
Sustainable Business Solutions ApS
Efteruddannelse
Sustainability Management i praksis - Forår 24 i Aarhus

Sustainability Management i praksis er en eksklusiv, konkret og handlingsorienteret uddannelse til dig, der har ansvar for ESG og bæredygtighed. Du får overblik og indblik, der gør dig klar til at sætte mål og eksekvere på dem med det samme.

Dato

16.04.2024

Tid

08:30

Sted

Comwell Aarhus, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C

Sustainable Business Solutions ApS
Efteruddannelse
Sustainability Management i praksis - Forår 24 i København

Sustainability Management i praksis er en eksklusiv, konkret og handlingsorienteret uddannelse til dig, der har ansvar for ESG og bæredygtighed. Du får overblik og indblik, der gør dig klar til at sætte mål og eksekvere på dem med det samme.

Dato

23.04.2024

Tid

08:30

Sted

Tivoli Hotel og Congress Center, Arni Magnussons Gade 2 1577 København V

Klappir Nordic ApS
Konference
MEET US AT LOOP FORUM

We have a complete solution for your ESG compliance work, and we would love to discuss opportunities with you!

Dato

24.04.2024

Tid

09:30

Sted

Lokomotivværkstedet - Otto Busses Vej 5A, 2450 København

Byggeriets Samfundsansvar
Seminar
Få styr på ‘S’ i ESG (Aarhus)

Social bæredygtighed bliver i ny international bæredygtighedslovgivning sidestillet med den miljømæssige. Det vil sige, at menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder bliver en lige så vigtig del af byggeriets tilgang til bæredygtighed. En helhedsorienteret tilgang er altså helt afgørende, når vi omstiller vores økonomi og aktiviteter mod fremtidens marked. På dette seminar kan du blive klogere på, hvordan du kan igangsætte initiativer inden for dit ”S” i ESG, der gør dig i stand til at møde den konstante udvikling i markedet. Seminaret udbydes i samarbejde med Bygherreforeningen.

Dato

25.04.2024

Tid

09:00

Sted

Aarhus

Aros Business Academy
Kursus
Den Intensive Projektlederuddannelse (DIPLU)

Bliv projektleder på 6 intensive dage! Vi har skruet et program sammen, hvor du får alle værktøjerne til at STYRE og LEDE dine projekter sikkert i mål. Projektlederuddannelsen består af 3 moduler og vil komme både dig, dit team og din arbejdsgiver til gav

Dato

29.04.2024

Tid

09:00

Sted

Radisson Blu Scandinavia Hotel, Aarhus

SUSTAINX ApS
Webinar
Hvordan lykkes man som ESG-ansvarlig?

Et indblik i opgaver, processer og strategier

Dato

30.04.2024

Tid

11:00

Sted

Teams