Tietgen Kompetencecenter er nomineret til Odense Bæredygtighedspris 2015

Tietgen KompetenceCenter er nomineret med et initiativ, som har til formål gennem uddannelse og kompetenceafklaring at integrere flygtninge og indvandrere på det danske arbejdsmarked. Anker Boye afslører d. 3. marts på Odense Rådhus hvem der vinder prisen

Tietgen KompetenceCenter glæder sig over nomineringen, fortæller Sales Director Fini Tvingsholm.

Tietgen KompetenceCenter glæder sig over nomineringen, fortæller Sales Director Fini Tvingsholm:

- Vi er meget glade for nomineringen til Bæredygtighedsprisen. I tilrettelæggelsen af vores indsats har vi højt fokus på at hjælpe de nye borgere fra overførselsindkomst til selvforsørgelse. Undervejs undervises der i dansk kultur, herunder et højt dansk miljøfokus. At dét er bæredygtigt både i nationaløkonomisk forstand og menneskeligt, føler vi, nomineringen er en anerkendelse af. Det gør os stolte, fortæller Fini Tvingsholm.

Det er Odense Bæredygtighedsråd, som uddeler Bæredygtighedsprisen og rådets formand Anker Boye fortæller:

- Vi har jo et stort fokus på vækst i Odense. I den forbindelse er det uhyre vigtig, at eventuelle barrierer i forhold til at komme ind på arbejdsmarkedet nedbrydes. Og det glæder mig at se, at den helhedsorienterede tilgang, som bæredygtighed står for, også vinder indpas i denne indsats, siger Anker Boye.

Om Tietgen Kompetencecenters nominerede initiativ
intro til det danske arbejdsmarked. Formålet med ’Intro til det danske arbejdsmarked’ er at hjælpe flygtninge og indvandrere hurtigst muligt ind på det danske arbejdsmarked. Gennem individuel screening, kompetenceafklaring og coaching lægges en individuel handleplan, som leder frem til den hurtigste vej mod selvforsørgelse. Forudsætningen for, at dét kan lade sig gøre, er, at målgruppen får den fornødne indsigt i den særlige danske tradition for iværksætteri, teamwork og videndeling på arbejdspladser.

Bæredygtigheden i initiativet er den store samfundsøkonomiske og menneskelige gevinst ved hurtigst muligt at flytte borgere fra passiv til aktiv forsørgelse. På initiativet undervises i dansk kultur, herunder et højt dansk miljøfokus på fx reduktion af spild, øget genbrug samt ansvarsbevidsthed i forhold til forbrug af vand og el.

Foruden Tietgen Kompetencecenter er to andre initiativer nomineret Bæredygtighedsprisen:

  • De Forenede Dampvaskerier i Odense med rengøringskonceptet Viima, som på basis af en ny fiberteknologi er til gavn for miljø, arbejdsmiljø og økonomi. Systemets effekt er dokumenteret af uvildige akkrediterede institutter og har bidraget til en stor vækst på vaskeriet i Odense.
     
  • Fyns Almennyttige Boligselskab med et initiativet, som har til formål at forbedre og fremtidssikre de boligsociale og fysiske forhold i Korsløkken. Initiativet er gennemført sammen med en lang række aktører heriblandt 5E BYG, som er hovedentreprenør på byggepladsen.
     

Om arrangementet:
Tid og sted: Torsdag d. 3. marts 2016, kl. 16-18 i Festsalen på Odense Rådhus.
Tilmelding: Senest d. 24. februar via www.odense.dk/Baeredygtighedsraad
Angiv venligst ved tilmeldingen om du fx har behov for døvetolk.

Yderligere oplysninger:
Anker Boye, formand for Odense Bæredygtighedsråd: tlf. 4075 3333.
Fini Tvingsholm, Sales Director, Tietgen International: FINI@TIETGEN.DK / Mobil +45 23 36 05 54
Torben Jarlstrøm Clausen, projektleder, Odense Kommunes Bæredygtighedssekretariat: tlf. 2459 7656 / tjc@odense.dk

03.09.2019Odense Bæredygtighedsråd

Sponseret

Tuyen Phan vinder Hverdagsaktivisten 2019

29.08.2019Odense Bæredygtighedsråd

Sponseret

Bæredygtig emballage vinder Odense Verdensmålspris 2019

Plus Pack A/S er nomineret til Odense Verdensmålspris

25.08.2019Odense Bæredygtighedsråd

Sponseret

21.08.2019Odense Bæredygtighedsråd

Sponseret

Borgere er nomineret til Klimapris for regnvandsløsninger

20.08.2019Odense Bæredygtighedsråd

Sponseret

exodraft A/S er nomineret til Klimaprisen

14.08.2019Odense Bæredygtighedsråd

Sponseret

12 nominerede til Odenses verdensmålspriser er fundet