exodraft A/S er nomineret til Klimaprisen

exodraft A/S er nomineret til Klimaprisen for virksomhedens varmegenvindingssystemer som udnytter industriel overskudsvarme til glæde for klima og økonomi. Klimaprisen uddeles den 29. august 2019

exodraft udvikler, producerer og sælger varmegenvindingssystemer, som udnytter industriel overskudsvarme. På virksomhedens eget testlaboratorium optimeres varmegenvindingssystemet løbende, så det i dag genvinder op til 90%, af den overskudsvarme, som ellers blot ville gå tabt. Jørgen Andersen, administrerende direktør ved exodraft, fortæller:

- Vi er utroligt glade for nominering. Vi ser den som en anerkendelse af vores flerårige indsat med at sikre, at overskudsvarme bruges til fornuftige formål i stedet for blot at gå til spilde. De løsninger, vi har udviklet, er til gavn for både klimaet og ikke mindst virksomhedernes økonomi. Og på den måde bidrager vores teknologi til at indfri FN´s verdensmål nummer syv om bæredygtig energi, fortæller Jørgen Andersen.

Peter Rahbæk Juel, borgmester og formand for Odense Bæredygtighedsråd, glæder sig over, at odenseanske virksomheder som exodraft, har taget klimadagsordenen til sig:

- Odense skal være på forkant, når det gælder den grønne omstilling, og vi prioriterer klimaet højt her i byen. Som borgmester glæder det mig meget, når virksomheder som exodraft får vækst og klimaløsninger til at gå hånd i hånd, for kun i fællesskab kan vi løfte klimaansvaret. Som kommune kan vi selvfølgelig komme et stykke vej selv – vi har for eksempel besluttet at udfase kul på Fynsværket hurtigere end planlagt – men vi er også afhængige af, at byens virksomheder byder ind, hvis vi for alvor skal rykke på klimadagsordenen, siger Peter Rahbæk Juel.

Den løsning exodraft har udviklet omdanner varm røggas i en skorsten til varmt vand. Det varme vand kan bruges til mange formål som f.eks. i produktionsprocesser, til opvarmning eller det kan sendes videre til fjernvarmesystemet.  Virksomheden oplever stor interesse for de nye løsninger fortæller Jørgen Andersen:

- Interessen for vores løsninger er stor og stigende. Vi har installeret industriel varmegenvinding i Danmark men også i resten af Europa. På blot seks år har vi installeret over 300 anlæg, som hver dag omdanner spildvarme til brugsvarme, fortæller Jørgen Andersen.

Fire verdensmålspriser uddeles
Klimaprisen uddeles d. 29. august 2019 af Peer Locher, formand for Verdensmål Udvalget i Odense. Udover Klimaprisen uddeler Odense Bæredygtighedsråd de tre andre verdensmålspriser Odense Verdensmålspris, Ungeprisen og Hverdagsaktivisten. Læs mere om arrangementet og alle de 12 nominerede til de fire verdensmålspriser: www.odense.dk/Baeredygtighedsraad.

03.09.2019Odense Bæredygtighedsråd

Sponseret

Tuyen Phan vinder Hverdagsaktivisten 2019

29.08.2019Odense Bæredygtighedsråd

Sponseret

Bæredygtig emballage vinder Odense Verdensmålspris 2019

Plus Pack A/S er nomineret til Odense Verdensmålspris

25.08.2019Odense Bæredygtighedsråd

Sponseret

21.08.2019Odense Bæredygtighedsråd

Sponseret

Borgere er nomineret til Klimapris for regnvandsløsninger

20.08.2019Odense Bæredygtighedsråd

Sponseret

exodraft A/S er nomineret til Klimaprisen

14.08.2019Odense Bæredygtighedsråd

Sponseret

12 nominerede til Odenses verdensmålspriser er fundet