Status for CSRD og hvad med de nye bæredygtighedsstandarder?

CSRD træder i kraft lige om lidt for de allerstørste virksomheder, men hvornår kommer de standarder, som man skal rapportere efter? De bliver også kaldt ESRS og findes nu i udkast på dansk.

EU-Kommissionen vedtog i slutningen af sommerferien de nye standarder, som virksomheder skal bruge, når man skal rapportere efter de nye EU-regler om bæredygtighedsrapportering (CSRD).

Nu er udkast til den danske oversættelse af standarderne offentliggjort – og det er ca. 300 sider, som man kan finde på Erhvervsstyrelsens hjemmeside. Det er de generelle krav – dvs. uanset sektor og branche. De sektorspecifikke bæredygtighedsstandarder er endnu ikke klar – og vi ser dem formentlig først en gang til næste år.

Udkastet til den danske oversættelse lader dog en del tilbage at ønske. Mængden af fejl i den danske sprogversion er omfattende. Dansk Erhverv har sammen med FSR – danske revisorer, DI, Forsikring og Pension og Finans Danmark valgte i august at rejse bekymringerne for Erhvervsministeriet.

Kommissionen igangsatte for længe siden et arbejde i EFRAG om udkast til europæiske bæredygtighedsstandarder (ESRS). Det er dem, der bliver henvist til i CSRD - direktivet om virksomheders bæredygtighedsrapportering. EFRAG er en privat organisation, som gennem flere år har rådgivet Kommissionen om godkendelse af regnskabsstandarder til brug i EU.

Hvad er de europæiske bæredygtighedsstandarder (ESRS)
ESRS indeholder 12 standarder, som indeholder en række oplysningskrav og datapunkter, som er den enkelte virksomheder skal rapportere efter.

De vedtagne 12 standarder er sektoragnostiske, dvs. gældende for virksomheder på tværs af alle brancher. Der vil efterfølgende komme yderligere delegerede retsakter, der fastsætter sektorspecifikke standarder, standarder for børsnoterede SMV’er, frivillige standarder for SMV’er og dattervirksomheder uden for EU eller filialer i EU.

Strukturen er:
Bilag I omfatter

Tværgående standarder

 • ESRS 1 Generelle krav
 • ESRS 2 Generelle oplysninger

Standarder for miljø

 • ESRS E1 Klimaændringer
 • ESRS E2 Forurening
 • ESRS E3 Vand- og havressourcer
 • ESRS E4 Biodiversitet og økosystemer
 • ESRS E5 Ressourceanvendelse og cirkulær økonomi

Standarder for sociale forhold

 • ESRS S1 Egen arbejdsstyrke
 • ESRS S2 Arbejdstagere i værdikæden
 • ESRS S3 Berørte samfund
 • ESRS S4 Forbrugere og slutbrugere

Standarder for ledelsesmæssige forhold

 • ESRS G1 Virksomhedernes adfærd

Bilag II er en liste over forkortelser og ordliste med de definitioner, som man skal anvende, når man skal rapportere om bæredygtighed.

Lige nu drøfter Dansk Erhverv oversættelsens kvalitet med Erhvervsstyrelsen og Finanstilsynet. Der er ingen tvivl om, at EU-kommissionens oversættere har haft travlt, da de oversatte de mange sider fra engelsk til dansk. Der er i forvejen tale om et nyt, meget omfattende og komplekst regelsæt – også i den engelske udgave.

Det er afgørende for en fornuftig implementering, at der bliver tilvejebragt nødvendig vejledning målrettet virksomhederne, der skal i gang med arbejdet med de nye regler.

Det er vigtigt lige nu at holde fast i, at det ikke er alle ESRS’erne, som den enkelte virksomhed skal arbejde med fra dag 1. Alle virksomheder skal levere en række generelle oplysninger, som er beskrevet i ESRS 2 Generelle oplysninger.

Herudover afhænger det af det såkaldte ”dobbelte væsentlighedsprincip”, hvilket eller hvilke ESRS’ere man skal begynde at arbejde med. Det er beskrevet i den standard, der hedder ESRS 1 Generelle krav, hvor man i kapitel 3 kan læse mere.

Og hvis I synes det lyder svært, så er det fordi det er svært. Der er i den grad tale om nye regler, hvor man fortsat savner vejledning, tjek på definitioner og begreber, fortolkninger og i det hele svar på en masse spørgsmål. Det er et arbejde, som vi i Dansk Erhverv følger tæt og allerede bidrager til.

23.02.2024Dansk Erhverv

Sponseret

Virksomhederne, der rammes af gigantiske økonomiske konsekvenser fra CSRD, har brug for mere hjælp

16.02.2024Dansk Erhverv

Sponseret

Ny analyse: Bæredygtighed accelererer bredt i dansk erhvervsliv

28.11.2023Dansk Erhverv

Sponseret

Ny rapport: Stigende antal danske virksomheder sætter SBTi mål

23.11.2023Dansk Erhverv

Sponseret

Biodiversitet på Børsen - Fremtidens forretningsgrundlag

14.11.2023Dansk Erhverv

Sponseret

SBTN – kortlæg og sæt videnskabelige mål for din biodiversitets- og naturindsats

05.10.2023Dansk Erhverv

Sponseret

Status for CSRD og hvad med de nye bæredygtighedsstandarder?