Standarder bidrager til den grønne omstilling, viser analyse fra Teknologisk Institut

Analysen har undersøgt virksomheders køb af grønne, internationale standarder samt deres effekt. Det står klart, at standarderne i høj grad har hjulpet virksomhederne i den grønne omstilling og styrket deres konkurrenceevne.

Dansk Standard.

90 pct. af de virksomheder, der har købt internationale standarder til grøn omstilling, har oplevet, at standarder har hjulpet dem i den grønne omstilling eller har reduceret miljøbelastningen fra deres produkter eller interne processer. Tilsvarende har 67 pct. af virksomhederne tilkendegivet, at standarder har styrket deres konkurrenceevne på det danske eller internationale marked. Det viser en analyse, som Teknologisk Institut på vegne af Dansk Standard har lavet af danske virksomheder, der køber internationale standarder til grøn omstilling.


Mere salg, tryghed og interne besparelser
Én af de virksomheder, der har oplevet den gavnfulde effekt af standarder, er Four Design, der beskæftiger sig med møbelfremstilling og anvender produktspecifikke standarder for at sikre, at deres produkter lever op til kvalitets- og miljømæssige krav. Four Design har de seneste 10 år arbejdet med ISO 14001, da de oplevede en stigende efterspørgsel i samfundet og på det kommercielle marked mod produkter, der påvirker miljøet mindst muligt. Den tendens har kun været stigende, og for at virksomheden kunne forblive konkurrencedygtig, var valget om at bruge en international standard derfor essentiel. Ifølge Palle Jørgensen, Quality and Product Testing Specialist hos Four Design, har standarder betydet en række besparelser for virksomheden – både økonomisk og tidsmæssigt.

- Det er blevet nemmere og hurtigere at teste vores produkter og få dem på markedet. Standarderne er med til at systematisere produktudviklingen, hvilket både giver mere salg og interne besparelser, samtidig med at det er en gevinst for miljøet. Standarder har også hjulpet os med at gøre innovationsprocessen lettere og mere systematiseret. Fx har standarderne givet anledning til en besparelse på affaldssorteringsområdet, hvor vi har fået et nemt og overskueligt system for, hvordan vi skal affaldssortere, fortæller Palle Jørgensen.

Også virksomheden Ellab, der leverer monitorerings- og valideringsløsninger til medicinalindustrien og fødevareindustrien, har oplevet en positiv effekt ved brugen af standarder. For Ellab gav de internationale standarder tryghed og støtte, da de skulle tænke grøn omstilling ind i forretningen. Ifølge Stine Bergman, Global Sustainability Manager hos Ellab, skyldes det, at standarder giver et fælles sprog og ensartede processer:

-Standarder giver os et fælles sprog og sikrer afstemning af processer på tværs af organisationen. Det giver en stor værdi, at vi har fælles struktur og system for, hvordan vi arbejder.


Dokumentation og kvalitet er virksomhedernes primære motivation for køb af standarder
Udover at undersøge effekten af standarder har Teknologisk Institut også lavet en kortlægning af, hvilke virksomheder der har købt internationale standarder til grøn omstilling gennem Dansk Standard de seneste år, samt motiverne bag virksomhedernes køb af standarderne. Kortlægningen viser af, at det særligt er større virksomheder inden for industri, forsyning og byggeri, der køber standarderne. Mere end halvdelen af virksomhederne angiver, at de i høj grad arbejder med grøn omstilling og cirkulær økonomi.

Analysen viser, at virksomhederne især køber standarder for at få styr på dokumentation, kvalitet og væsentlige miljøparametre – og for at styrke deres konkurrenceevne. Dokumentation og kvalitet er i kernen af internationale standarder: Standarderne leverer et fælles sprog og en aftalt metode, der viser, at kvalitetskrav er overholdt, hvilket er en væsentlig konkurrenceparameter.

Hans Jørgen Schmidt, som er Head of Quality, HSE & CSR i ingeniør- og entreprenørselskab Aalborg Energie Technik a/s (AET), fortæller, at de anvender standarder for at sikre, at AET og AET’s kunder lever op til EU's relevante direktiver og obligatoriske standarder.

- Direktiver kan være meget generelt formuleret og vanskelige at orientere sig efter, mens standarderne er mere praktisk orienteret. Hvis vi overholder standarderne i vores leveringer, så gør vi det let for både os selv og vores kunder at argumentere for, at forholdene er i orden. Der kan fx være mange synspunkter om, hvordan emissioner måles, men når vi overholder standarden, så ophører diskussionen. Standarderne betyder også, at vilkårene er ens for alle, fortæller Hans Jørgen Schmidt.


Baggrund for analysen
Teknologisk Institut har analyseret købsmønsteret og virksomhederne bag, samt interviewet de virksomheder, som køber internationale standarder til grøn omstilling om deres brug, motiver og effekt heraf.

Denne artikel er del af et tema:

Styrk din bæredygtighedsindsats med standarder

27.11.2023Dansk Standard

Sponseret

Sådan gør du din virksomhed mere modstandsdygtig

07.11.2023Dansk Standard

Sponseret

Ledelsesstandarder er et rigtig godt udgangspunkt for al compliance

06.11.2023Dansk Standard

Sponseret

Danmark i spidsen for historisk FN-samarbejde om international verdensmålsstandard

16.10.2023Dansk Standard

Sponseret

Diplomkursus i Energiledelse - ISO 500001

14.08.2023Dansk Standard

Sponseret

OL 2024 skal bæredygtighedscertificeres – og Danmark er med til at udvikle standarden

25.07.2023Dansk Standard

Sponseret

Investering i energibesparelser – hvornår kan det betale sig?