Spar på vandet!

Uden vand, intet liv. Lad os gøre hvad vi kan for at spare på vandet. På 15 år har L'Oréal halveret sit vandforbrug i produktionen. Her ses eksempler på hvordan.

Bæredygtig brug af vand er en vigtig del af L’Oréals 2030-mål ’L’Oréal For The Future’. Vi ved, at adgang til vand og sanitære forhold har været en del af FNs grundlæggende menneskerettigheder siden 2010. På verdensplan er manglende adgang til vand og korrekte sanitære forhold den næsthyppigste årsag til at børn dør før de fylder fem år. En tiendedel af verdens befolkning eller 785 millioner har ikke adgang til rent vand. En tredjedel af verdens befolkning eller 2,3 milliarder mennesker har ikke adgang til ordentlige toiletforhold. Derfor giver det mening at sikre en bæredygtig forvaltning af vand.

Vand spiller også  en stor rolle i produktionen af vores produkter og når mennesker bruger dem. For altid at kunne producere og levere produkter, der lever op til vores forbrugeres behov, er vi afhængige af sikker vandforsyning. Vi har altid arbejdet på at sikre høj vandkvalitet og et bæredygtigt vandforbrug i hele vores værdikæde alle de steder i verden, hvor vi driver virksomhed. Indtil nu har fokus i høj grad været på det vand, vi bruger i vores produktion.

Fremadrettet vil innovation på produktsiden spille en afgørende rolle i vores indsats for at bevare vand som den værdifulde ressource det er.

• Inden 2030 vil vi gennemgå alle vores formler ved hjælp af vores miljøtestplatform for at sikre, at de ikke forurener nogen vandøkosystemer, uanset om de er kontinentale eller kystnære.

• Inden 2030 vil vi også via innovation gøre det muligt for vores forbrugere at spare 25% af det vand de bruger sammen med vores produkter - i gennemsnit og pr. produkt - sammenlignet med 2016.

• I 2030 vil 100 % af det vand, der bruges i vores industrielle processer, blive recirkuleret i et kredsløb og genanvendt.

• I 2030 vil alle vores strategiske leverandører anvende vand bæredygtigt de steder de arbejder.

Resultater indtil nu

En del af L’Oréals 2020-mål var at reducere sit vandforbrug med -60% sammenlignet med 2005. Ved udgangen af 2019 havde vi brugt 51% mindre vand på vores fabrikker og distributionscentraler målt i liter pr produkt.

Fire af vores fyrre fabrikker er ’waterloop fabrikker’, det vil sige at alt vandet i den industrielle proces bliver renset, recirkuleret og genbrugt i et lukket kredsløb.

Det startede allerede i 2014 på fabrikken i Settimo i Norditalien. Her behandles spildevandet med evapo koncentration (distillation). Det betyder, at spildevandet opvarmes og bliver til damp så urenheder udskilles, og vandet kan genbruges. Varmen kommer fra kompressorer, som allerede findes på fabrikken. På den måde er det også en energivenlig løsning.

Vores fabrik for frisørprodukter ligger i Burgos i det nordlige Spanien. Den blev til en ’dry factory’ tilbage i 2017. Det betyder, at 100% af det vand der bruges i produktionen bliver renset og genbrugt på fabrikken. På den måde sparede fabrikken 15% vand på et år.

Også på fabrikken nær Moskva genbruges 99% af vandet. Det sker via et fysisk-kemisk og biologisk rensningsanlæg med en krystalliserings-mekanisme der nedbringer mængden af rester fra produktionen i spildevandet.

Endelig er det L’Oréals fabrik i Libramont i det sydlige Belgien, der sørger for at alt det vand der bruges til at producere damp og rense tanke med bliver genbrugt. Vand der kommer fra den offentlige vandforsyning bruges kun til produkter og medarbejdere. Udfordringen med at rense spildevandet opnås via omvendt osmose (filtrering med membraner) og evapokoncentration (distillation). Renseanlægget sikrer recirkulation af ca. 200  m3 vand om dagen. Det er 60 millioner liter om året eller det der i Belgien svarer til 600 familiers årlige vandforbrug.

Næste step?

Produkter der hjælper forbrugerne med at spare vand, når de bruger dem.

07.02.2024L'Oréal Danmark A/S

Sponseret

L'Oréal Groupe har for 8. år i træk fået tredobbelt 'A' af CDP

06.10.2023L'Oréal Danmark A/S

Sponseret

Historisk Nobelpris i medicin og fysik: to modtagere af L’Oréal-UNESCO For Women In Science priserne

26.09.2023L'Oréal Danmark A/S

Sponseret

L'Oréal Group opretter klima-hjælpefond

26.01.2021L'Oréal Danmark A/S

Sponseret

L'Oréal er med som underskriver af EU's nye grønne forbrugsløfte

13.01.2021L'Oréal Danmark A/S

Sponseret

Frisøren sparer 80% vand med ny teknologi

05.01.2021L'Oréal Danmark A/S

Sponseret

Spar på vandet!