Historisk Nobelpris i medicin og fysik: to modtagere af L’Oréal-UNESCO For Women In Science priserne

Professor Katalin Karikó, modtager af den internationale L'Oréal-UNESCO For Women in Science-pris i 2022 og professor Anne L'Huillier, modtager af L'Oréal-UNESCO For Women in Science-prisen i 2011 , modtog i denne uge Nobelprisen i henholdsvis medicin og fysik. Katalin Karikó, professor i biokemi, belønnes for sit arbejde, der muliggjorde mRNA-vacciner mod Covid-19, mens Anne L’Huillier, professor i atomfysik, anerkendes for sine eksperimentelle metoder, der genererer attosekund-lyspulser til studiet af elektrondynamik i materialer.

"L'Oréal Fonden hilser denne skelsættende beslutning velkommen og sender sine varmeste lykønskninger til professorerne Katalin Karikó og Anne L'Huillier. De kommende år bliver afgørende for menneskehedens fremtid. For at imødegå de udfordringer, der venter os, vil vores samfund have brug for alle talenter, kvinders såvel som mænds. De unge kvindelige forskere i dag skal være i stand til at blive morgendagens nobelprisvindere uden forhindringer, uden forskelsbehandling”, sagde Alexandra Palt, administrerende direktør for L’Oréal Fonden.
I dag er kvinder stadig underrepræsenteret i videnskabelig forskning: de repræsenterer kun 33,3 %1 af forskerne i hele verden. Desuden støder de på udfordringer med at forfølge deres karriere og opnå den anerkendelse, de fortjener. Siden oprettelsen af Nobelpriserne i 1901 er i alt 640 forskere blevet hædret for deres arbejde inden for fysik, kemi eller medicin, heraf kun 26 kvinder2.
Tildelingen af Nobelprisen i denne uge til Katalin Karikó og Anne L'Huillier, bringer antallet af modtagere af de internationale L'Oréal-UNESCO For Women in Science-priser op på syv, der har modtaget denne udmærkelse, efter Christiane Nüsslein-Volhard (Nobelprisen i medicin i 1995), Ada Yonath (Nobelprisen i kemi i 2009), Elizabeth H. Blackburn (Nobelprisen i medicin i 2009), Emmanuelle Charpentier (Nobelprisen i kemi i 2020) og Jennifer A. Doudna (Nobelprisen i kemi i 2020).

Om Fondation L'Oréal
L'Oréal Fonden støtter og styrker kvinder til at forme deres fremtid og gøre en forskel i samfundet, med fokus på tre hovedområder: videnskabelig forskning og inkluderende skønheds- og klimaindsats. Siden 1998 har L'Oréal-UNESCO For Women in Science-programmet arbejdet på at støtte flere kvindelige forskere i at overvinde barrierer i deres karriere og deltage i at løse vor tids store udfordringer, til gavn for alle.
Igennem 25 år har Fonden støttet mere end 4100 kvindelige forskere fra over 110 lande, belønnet videnskabelig ekspertise og inspireret yngre generationer af kvinder til at forfølge videnskaben som en karrierevej.
L’Oréal Fonden mener, at skønhed bidrager til processen med at genopbygge liv, og hjælper sårbare kvinder med at forbedre deres selvværd gennem gratis skønheds- og wellnessbehandlinger. Den gør det også muligt for udsatte kvinder at få adgang til beskæftigelse via uddannelse i et skønhedserhverv. Omkring 16.000 mennesker får adgang til disse gratis behandlinger hvert år, og mere end 35.000 mennesker har deltaget i professionel uddannelse i et skønhedsfag siden programmets start. Endelig udsættes kvinder fortsat for kønsbaseret diskrimination og uligheder, som også forværres af klimaforandringer. Mens de er i frontlinjen af krisen, er de fortsat underrepræsenteret i beslutningsprocessen vedr. klima.
Women and Climate-programmet under L'Oréal Fonden støtter især kvinder, der udvikler klimahandleplaner, der adresserer den presserende klimakrise og skaber opmærksomhed om vigtigheden af kønsfølsomme klimaløsninger.

Om UNESCO
Siden FNs organisation for uddannelse, videnskab og kultur – UNESCO - blev skabt i 1945, har organisationen arbejdet på at skabe betingelser for dialog mellem civilisationer, kulturer og mennesker, baseret på respekt for fælles værdier. UNESCOs mission er at bidrage til opbygningen af fred, udryddelse af fattigdom, til bæredygtig udvikling og interkulturel dialog gennem sin unikke ekspertise inden for uddannelse, videnskab, kultur, kommunikation og information. Organisationen har to globale prioriteter: Afrika og ligestilling.
UNESCO er det eneste FN-specialiserede agentur med et specifikt mandat inden for videnskab, symboliseret med "S" i dets akronym.
Gennem sine videnskabsrelaterede programmer bidrager UNESCO til implementeringen af FN's mål for bæredygtig udvikling, hjælper udviklingslande med at opbygge deres videnskabelige og tekniske kapacitet og støtter medlemsstaterne i deres bestræbelser på at udvikle videnskabelige politikker og  programmer samt effektive offentlige politikker, der integrerer lokale og oprindelige vidensystemer.
UNESCO fremmer videnskabelig forskning og ekspertise i udviklingslande. Organisationen leder adskillige mellemstatslige programmer om bæredygtig forvaltning af ferskvands-, hav- og land ressourcer, bevarelse af biodiversitet og brug af videnskab til at håndtere klimaændringer og reducere risikoen for katastrofer.

07.02.2024L'Oréal Danmark A/S

Sponseret

L'Oréal Groupe har for 8. år i træk fået tredobbelt 'A' af CDP

06.10.2023L'Oréal Danmark A/S

Sponseret

Historisk Nobelpris i medicin og fysik: to modtagere af L’Oréal-UNESCO For Women In Science priserne

26.09.2023L'Oréal Danmark A/S

Sponseret

L'Oréal Group opretter klima-hjælpefond

26.01.2021L'Oréal Danmark A/S

Sponseret

L'Oréal er med som underskriver af EU's nye grønne forbrugsløfte

13.01.2021L'Oréal Danmark A/S

Sponseret

Frisøren sparer 80% vand med ny teknologi

05.01.2021L'Oréal Danmark A/S

Sponseret

Spar på vandet!