SMV’ernes ESG-rapportering – den gode værdikædedialog

I takt med EU’s nye Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) og de øgede rapporteringskrav for oplysninger om bæredygtighed, står også små og mellemstore virksomheder over for nye udfordringer.

Selvom det i første omgang kun er de største virksomheder der bliver omfattet, så vil små og mellemstore virksomheder (SMV’er) også blive påvirket grundet lovgivningens øgede fokus på at afdække virksomhedernes væsentlige indvirkninger i hele værdikæden. Store og små virksomheders værdikædesamarbejde bliver altså en vigtig faktor. 

Vi tror på, at den gode dialog på tværs af værdikæden er nøglen til at kunne efterleve de kommende krav til virksomhedernes bæredygtighedsrapportering. SMV’er udgør rygraden af dansk erhvervsliv, og har et unikt kollektivt potentiale i at fremme virksomhedernes bæredygtige og ansvarlige forretningspraksis – både i egen forretning og i deres værdikæder.

Men hvordan griber man den gode værdikædedialog an? Netop det spørgsmål sætter vi fokus på, når vi sammen med FSR – danske revisorer den 27. september 2023 inviterer til SMV’ernes ESG-rapportering – den gode værdikædedialog!

Vær med, når vi samler SMV’er, større virksomheder, eksperter og interessenter til en inspirerende dag med fokus på den gode værdikædedialog og ESG-rapportering. Der vil blive delt erfaringer og diskuteret strategier, der kan hjælpe SMV’er med at navigere gennem kommende lovgivning og styrke deres bæredygtighedsindsats, selv med begrænset tid og ressourcer.

Som en del af programmet vil der være en break-out session, hvor du kan tilgå sessioner med et centralt tema inden for arbejdet med ESG-rapportering. 

Læs mere og tilmeld dig eventen

04.12.2023Global Compact Network Denmark

Sponseret

Nordic CEO Statement for a just transition to a net-zero future

09.11.2023Global Compact Network Denmark

Sponseret

Ny rapport: Stigende antal danske virksomheder sætter klimamål gennem SBTi

07.11.2023Global Compact Network Denmark

Sponseret

Informationswebinar om UN Global Compact Network Denmark

22.09.2023Global Compact Network Denmark

Sponseret

Ny statusrapport: De nordiske virksomheders arbejde med bæredygtighed og verdensmål

18.09.2023Global Compact Network Denmark

Sponseret

CEO Statement from Danish Businesses

22.06.2023Global Compact Network Denmark

Sponseret

SMV’ernes ESG-rapportering – den gode værdikædedialog