Små virksomheder store nok til samfundsmæssigt ansvar

CSR standarden leverer ingen nemme svar. Og vejen til at arbejde systematisk og strategisk med ledelsessystemer kan synes uoverskuelig. Men heldigvis er der nogle gode redskaber til rejsen. Det er de CSR ansvarlige i 6 vidt forskellige virksomheder enige om. De har tilmeldt sig et projekt, der skal gøre dem fortrolige med at bruge ISO 26000 i praksis. Projektet gennemføres i et samarbejde mellem Erhvervsstyrelsen og Dansk Standard.

Erhvervsstyrelsen og Dansk Standard vil styrke kendskabet til og brugen af ISO 26000 blandt små og mellemstore virksomheder..

De 6 små og mellemstore virksomheder er Dansk AffaldDBUEltwinGran Living,Horisont Rejser og Plejecenteret Sønderhaven.

- Da vi mødtes i projektgruppen første gang, må jeg indrømme, at jeg tænkte, at det var en pudsig blanding af meget forskellige virksomheder, som ved første øjekast ikke har noget som helst til fælles. Men det har faktisk vist sig at være utrolig givtigt. For eksempel i vores snakke om korruption. For dét, der i én branche opleves som en naturlig gestus og en del af forretningen eller kunderelationen, kan i en anden opleves som bestikkelse. Og hvor går grænsen? Er 6 flasker rødvin til jul til en vigtig kunde eller samarbejdspartner eksempelvis at gå over grænsen? siger Pia Byrial, Quality- and Environmental Manager i Eltwin, som bl.a. udvikler og producerer LED lyscensorer.

Projektdeltagernes forudsætninger og motivation for at deltage i projektet er ligeså forskelligartede som virksomhedernes profiler.

- Som mindre virksomhed har vi ikke ansat medarbejdere uddannet inden for CSR, men da vi mener, at det vil være et vigtigt konkurrenceparameter at have en CSR politik både nu og i fremtiden, så valgte vi at deltage, så vi kunne få hjælp til at få sat fokus på vores CSR arbejde, siger Kathrine Gran Hartvigsen, medejer af GRAN LIVING ApS, som er leverandør af boligtilbehør. 

Projektet er halvvejs men har allerede resulteret i en række aha-oplevelser blandt deltagerne.

- Samfundsansvar er en proces, ikke et mål. Man kan altid blive bedre. Forstået på den måde, at det slutter aldrig, og der er ingen facitliste. Næsten hvad som helst kan vendes i en CSR prisme – også fodbold. Det giver et nyt perspektiv på ting, man har taget for givet eller slet ikke tænkt over i sin organisation. Det kan være alt fra kunstgræs, sportsskader og inklusion. Det udvider virkelig ens horisont og forståelse af organisationens relation til den omgivende verden på alle niveauer. Evner man at indoptage den tækning, ligger der nogle store muligheder – ikke alene for at forbedre sit forhold til sine interessenter, men også for forretningsudvikling, siger Mikkel Minor, CSR ansvarlig i DBU.
 

Flere skal kende og bruge standarden

Det er Erhvervsstyrelsen og Dansk Standard, der står bag pilotprojektet, hvis formål er at styrke kendskabet til og brugen af ISO 26000 blandt små og mellemstore virksomheder og derigennem bidrage til at skabe ansvarlig vækst i det danske samfund.

- Vi gennemførte den første workshop i januar og afholdt to workshops mere inden sommerferien. Desuden har vi været rundt på rådgivningsbesøg hos alle deltagerne. Den sidste workshop afholder vi til september, siger projektleder Peter Engel, som er chefkonsulent i Dansk Standard. 

- Trods de store forskelle i både størrelse og de områder de deltagende virksomheder beskæftiger sig med oplever vi, at de har stort udbytte af de fælles workshops, hvor de både er meget åbne om deres egne udfordringer i arbejdet med CSR og samtidig giver hinanden kvalificeret feedback og masser af gode ideer. Til trods for at de alle har rigeligt at gøre med den daglige drift, gør de en stor og målrettet indsats for også at komme videre med deres CSR arbejde. Når workshopforløbet er afsluttet, skal virksomhederne færdiggøre arbejdet med at gøre CSR til en integreret del af deres virksomhedsdrift. Flere af dem går efter en certificering efter den danske CSR standard DS 49001, hvilket må ses som kronen på værket ikke kun for projektforløbet men især for de virksomheder, som på den måde kan siges at gå hele vejen, slutter Peter Engel.

- Vi ved fra undersøgelser, at de mest succesfulde virksomheder anvender standarder, men også at de små og mellemstore virksomheder halter bagefter. Vi håber, at erfaringer fra dette projekt kan vise vejen for andre mindre virksomheder.  Derfor er vi iErhvervsstyrelsen meget glade for partnerskabet med Dansk Standard om udbredelsen af ISO 26000 blandt små og mellemstore virksomheder, siger kontorchef i Erhvervsstyrelsen Marie Voldby.

Projektdeltagernes erfaringer vil som en del af projektet blive formidlet i en håndbog, som skal medvirke yderligere til at udbrede anvendelsen af CSR standarderne. Erfaringerne fra forløbet vil også blive præsenteret på konferencer, gå-hjem møder og i lignende sammenhænge. Første gang bliver på CSR Award til oktober.

08.04.2024Dansk Standard

Sponseret

Psykisk arbejdsmiljø - introduktion til standarden DS/ISO 45003:2021

14.02.2024Dansk Standard

Sponseret

Ny standard for virksomheder til håndtering af klimaændringer

05.02.2024Dansk Standard

Sponseret

Ny lovgivning medfører skærpede krav til virksomheders energiledelse og stiller skarpt på CO2-udledning

14.12.2023Dansk Standard

Sponseret

Det nye bygningsdirektiv kalder på standarder

14.12.2023Dansk Standard

Sponseret

Standarder skal hjælpe med at indfri EU’s nye krav til bæredygtige produkter

27.11.2023Dansk Standard

Sponseret

Sådan gør du din virksomhed mere modstandsdygtig