Skibsfarten: Kun med global aftale kommer der nok innovation

Hvis skibsfarten skal levere sin andel af de nødvendige CO2-reduktioner, så kan det kun gå for langsomt med at få fælles regler og målsætninger for branchen. Ellers kommer de nødvendige investeringer i udviklingen af alternative brændstoffer aldrig. Og så måtte flere kunder gerne begynde at stille krav.

Skibsfarten skal bruge virkelig meget innovation for at bidrage fornuftigt til det ønskede 2-graders scenarie..

15.03.2018

Eva Harpøth Skjoldborg, CSR.dk

I den globale shippingbranche er fredag d. 13. april 2018 en dato med stor betydning. Den dag er det nemlig meningen, at FN’s søfartsorganisation, IMO, skal levere en færdig omend foreløbig strategi for, hvordan branchen skal bidrage til at nå Parisaftalens mål om mindre end 2 graders global opvarmning.

”Vi har aldrig været så tæt på en fælles aftale for den globale skibsfart, som vi er nu, og jeg er overbevist om, at IMO leverer en strategi d. 13. april. Der er slet ikke den samme modstand, som der har været tidligere,” siger Maria Skipper Schwenn, som er direktør for sikkerhed, miljø og maritim forskning i Danske Rederier.

John Kornerup Bang fra Mærsk og Maria Skipper Schween er enige om, hvor løsningen på CO2-fri skibsfart skal komme fra: nye typer drivmidler. .

IMO’s strategi skal indeholde tre elementer: et fælles ambitionsniveau udtrykt som et reduktionsmål, et sæt principper for hvordan man fordeler reduktionerne, og en langsigtet vision, som f.eks. at skibsfarten skulle være CO2-fri i anden halvdel af det 21. århundrede.

Energieffektivitet er ikke nok
Der er to veje til CO2-reduktioner i skibsfart: effektiviseringer og alternative brændstoffer. Effektiviseringerne har rigtig mange skibsejere arbejdet med i en del år, ikke mindst fordi der ligger store økonomiske besparelser i at spare på brændstofferne.
Danske Rederier lavede i 2016 en stor undersøgelse af CO2 og shipping inden for Parisaftalens mål. Den største, helt entydige konklusion på undersøgelsen var, at man ikke vil kunne reducere energiforbruget nok til at holde global opvarmning under 2 grader.

”Operationelle effektiviseringer som skibsdesign, optimering af fart, rute, lasteforhold, hvor lang tid du tilbringer i havn osv. er gode og giver også mening økonomisk. Det er vigtigt at fortsætte den vej. Men de får os ikke i mål,” siger Maria Skipper Schwenn.

”På langt sigt skal vi se på alternative brændstoffer, og det kræver en kæmpe forskningsmæssig indsats og en omlægning af industrien. Det er derfor vi kommer til at tale om anden halvdel af dette århundrede, hvis vi skal tale om at blive CO2-neutrale,” fortsætter hun.

MÆRSKS EFFEKTIVISERINGER

Siden 2010 har Mærsk Line effektiviseret sig til en reduktion af sine CO2-udledninger på 43 procent. Målsætningen er 60 procent i 2020, men procenterne bliver stadig dyrere. De første fald i udledninger kom ved at sætte farten ned. Det krævede re-design af motorerne, et arbejde man investerede i sammen med producenterne og senere stillede åbent til rådighed for resten af branchen.

Dernæst arbejder man med andre designelementer på skibene, f.eks. formen på skibets bov og maling så færre skaldyr sætter sig fast på skibet, som reducerer modstanden i vandet. Et andet eksempel har været at hæve broen, så hvert skib kan medbringe flere containere. Desuden har man valgt at designe og bygge stadig større skibe.

Ruteplanlægning som minimerer forsinkelser og tid tilbragt i havne er en væsentlig kilde til CO2-besparelser. Mærsk har et center i Mumbai, som overvåger skibene og f.eks. vejrforhold døgnet rundt, så man kan optimere driften. I disse år arbejder man på at forbedre dataflowet mellem land og skibene.

Innovation kommer kun med ambitiøse mål
”Der findes i dag ikke markedsmodnede nye brændstoffer til skibsfart. Samtidig står det klart, at det er alternative brændstoffer det kommer til at handle om. Så skibsfarten skal til at arbejde med det her som en industri, et problem som kræver nogle offentlig-private partnerskaber for at få nogle tekniske løsninger tættere på markedsmodning. Vores næste ambition er at blive en ledende spiller på det felt også,” siger John Kornerup Bang som er klimaekspert og -ansvarlig i Mærsk, med henvisning til, at verdens største shippingvirksomhed i de seneste 10 år er gået foran på effektiviseringsdagsordenen

Det, man i dag har på udviklingsdagsordenen, er noget med biogas, biobrændsel, vedvarende energi og brintceller. Billedet af, hvad der bliver den vindende teknologi, er stadig uklart, og det kan meget vel vise sig at blive et mix af flere brændstoffer på en gang, der skal i brug. Det er faktisk lidt af en revolution i skibsfarten, som har været vant til at alle brugte den samme drivkraft fra muskler og årer over sejl til fossile brændstoffer.

”Vi kommer til at se en fremtid, hvor skibe sejler på alle de brændstoffer der er til rådighed. Udfordringen er at innovere det frem og den innovation kræver kapital. Det er derfor den globale, langsigtede målsætning fra IMO er så vigtig. Hvis den lægger sig der, hvor vi ved, at effektivitetsforbedringer ikke slår til, så bliver der skabt en sikkerhed for, at der vil være et marked for de alternative brændstoffer, og så vil investorerne – private og offentlige – være klar til at investere,” siger John Kornerup Bang.

Hvad kan transportkunder gøre?
Alle udfordringer med CO2 og skibsfart til trods, så er den dog stadig den bedste løsning for klimaet.

”Skibsfarten er den mest energieffektive transportform,” siger Maria Skipper Schwenn. ”Det kan jo indgå i den almindelige leverandørstyring, at man ser på hvad ens leverandør rapporterer i forhold til CO2-aftryk. Man kan jo – med dialog og transparens – arbejde sammen med sine leverandører om at få opfyldt bestemte krav.”

SKIBSFARTEN OG KLIMAET

Skibsfarten i sig selv står for 2,2% af de globale CO2-udledninger, og da 80 procent af al verdens gods transporteres med skib, er branchen et centralt element i hele det globale, økonomiske system.

Beregninger viser, at skibenes CO2-udledninger helst skal toppe omkring 2025. Ellers vil de økonomiske konsekvenser af at omstille industrien til at bidrage sin del til målet om mindre end 2 graders opvarmning være uoverskueligt store.

Skibsfarten – ligesom luftfarten og landbruget – er ikke omfattet af Parisaftalen, men skal i stedet selv bidrage, bl.a. gennem deres respektive FN-organisationer, til at aftalens mål nås. Det har historisk været udfordrende for skibsfarten at nå til enighed om mål, planer og metoder for CO2-reduktioner, og der er da også stemmer, som kalder d. 13. april 2018 for IMO’s sidste chance for at vise sin relevans og handlekraft.

EU har lovgivet om at skibsfarten skal monitorere, rapportere og verificere data på brændstofforbrug og emissioner ned til det enkelte skib. Der skal rapporteres første gang i januar 2019. Danske Rederier har siden 2013 samlet lignende data ind fra deres medlemmer.

Skibsfarten har det særlige forhold, at man ved regulering ikke kan give økonomisk dårlige stillede stater lov til at bidrage med mindre end de rige stater. Hvis der var lande, hvor skibene kunne blive afkrævet færre reduktioner ved at lade sig registrere under de landes flag, så forventer man at masser af udflagning af skibe hertil. En slags CO2-ly.

Hos Mærsk oplever man, at selvom der er nogle kundesegmenter, mest store, forbrugerorienterede brands, som er ambitiøse i forhold til CSR og bæredygtighed, som efterspørger grønnere transportløsninger, så er der ikke kundekrav på et niveau, hvor det kan drive udviklingen mod CO2-reduktioner i hele shippingbranchen.

Man kan dog uden de store problemer forklare, hvad man som transportkunde kan gøre, hvis man gerne vil arbejde med at reducere klimapåvirkningerne fra sit transportforbrug.

Først skal man bede sin leverandør om at levere synlighed, dvs. tal på CO2-udledninger. Det næste er, at man som virksomhed skal have lagt nogle præferencer i forhold til transportform ind i sin indkøbspolitik, så man er sikker på, at man vælger den mest energieffektive transportform f.eks. skib på lange distancer eller tog. Og så kan man gå ind og se på, hvordan ens potentielle transportleverandører præsterer på CO2 i deres drift, og gøre det til et af kriterierne i sit valg af leverandør.

”Så får man reduceret sit CO2 footprint i værdikæden, og man er med til at sende et signal i markedet der fremmer omstilling. Udover konkrete fordele til sig selv bliver man også en drivkraft i udviklingen. Det er lige før det er det, der er vigtigst,” siger John Kornerup Bang.

SUSTAINX ApS

Sponseret

GUIDE: Sådan opbygger du din bæredygtighedserklæring i henhold til ESRS.

Bureau Veritas

Sponseret

Online forum om food waste & loss

Denne artikel er del af et tema:

I fokus: Transportens vej til CO2-fri

Transportsektoren er kritisk for at leve op til Parisaftalens forventninger. Men store dele af den er ikke omfattet af den aftale, og der kæmpes for at finde en realistisk omend effektiv vej i de internationale samarbejdsorganisationer. I mellemtiden er kunderne ikke rigtig kommet med på vognen. 

Relateret indhold

28.05.2024CSR.dk

EU's taksonomimål om cirkulær økonomi driller virksomheder

24.05.2024CSR.dk

Nyt liv til ridsede alufælge sparer tonsvis af CO2

24.05.2024Denteks A/S

Sponseret

Kemi- og vandforbruget i tekstilindustrien: Det kan gøres grønnere!

24.05.2024CSR.dk

Nyt liv til ridsede alufælge sparer tonsvis af CO2

24.05.2024CSR.dk

Ørsted indgår ny stor aftale om CO2-fjernelse med Microsoft

23.05.2024CSR.dk

Matematiske modeller kan give energibesparelser på op til 20 procent

23.05.2024Schneider Electric

Sponseret

Robotter og tæt samarbejde om udvikling giver den grønne omstilling en hjælpende hånd

23.05.2024BSR

Sponseret

The Elephant in the Sustainability Room

Jobmarked

Se alle

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

To konsulenter til forsvarets arbejde med ESG og CSR

Vi kan tilbyde et arbejde der giver mening og en spændende og udviklende stilling som konsulent, hvor du vil blive central i arbejdet med CSR og ESG i Forsvarets anskaffelser.

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

15.06.2024

NRGreen ApS

Energisk møde booker til spændende produkt

NRGreen søger en frisk og udadvendt medarbejder

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

13.06.2024

SUSTAINX ApS

Vil du være med på et stærkt ESG-Hold? 🌱

Som Senior ESG Advisor hos SustainX bliver du en aktiv del af den grønne omstilling, og sammen leverer vi ESG løsninger, der omfatter alt fra strategi til direkte projektudførelse.

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

Lemvigh-Müller

ESG Specialist (barselsvikariat) - Herlev

Det ligger dybt i Lemvigh-Müllers DNA at tage samfundsansvar, og vi har mange aktiviteter i gang inden for hele ESG-agendaen. For nylig har vi fået godkendt vores Science Based Targets klimamålsætninger.

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

Anlægsgartner Gottlieb A/S

Anlægsgartner Gottlieb A/S privathave afdelingen søger formand

Anlægsgartner Gottlieb Søger formand til udførsel af anlægsopgaver

Område

Sjælland

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

Beierholm

Senior Manager til erklæringsafgivelse på bæredygtighedsområdet

Til vores nystartede afdeling for erklæringsafgivelse på bæredygtighedsrapporteringer søger vi en Senior Manager, der kan være med til at sætte sit præg på afdelingen fra dag ét!

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

DSV

Sustainability strategy and reporting professional

Then look no further. In this role, you can build on your knowledge within this field and gain a thorough understanding of working strategically with sustainability in a large, international company.

Område

Sjælland

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

DSV

Responsible Sourcing Manager - drive a responsible sourcing framework

If you are a current DSV employee and interested in a position in another country, please contact your Human Resource representative to discuss the process and requirements of applying.

Område

Sjælland

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

Deloitte

Bliv en del af vores ESG Advisory Team

Deloitte tilbyder globale, integrerede rådgivningsydelser, der omfatter Audit & Assurance, Consulting, Financial Advisory, Risk Advisory og Tax Consulting. Vi hjælper vores kunder med at udmærke sig overalt i verden gennem vores rådgivning, som er baseret på dyb industriekspertise og faglig indsigt.

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

Deloitte

Bliv en del af vores ESG Advisory Team

Deloitte tilbyder globale, integrerede rådgivningsydelser, der omfatter Audit & Assurance, Consulting, Financial Advisory, Risk Advisory og Tax Consulting. Vi hjælper vores kunder med at udmærke sig overalt i verden gennem vores rådgivning, som er baseret på dyb industriekspertise og faglig indsigt.

Område

Midtjylland

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

Hold dig opdateret med CSR.dk

Tilmeld dig nyhedsbrevet og følg med i alt som rører sig indenfor ESG og bæredygtig udvikling Nyhedsbrevet kommer kun to gange ugentligt. Herudover sender vi dig relevante temaer og spændede events.

Se flere temaer

Events

Se alle
Sustainable Business Solutions ApS
Webinar
Introduktion til klimadata og klimaregnskaber i praksis

Er du ny i arbejdet med klimaregnskaber, og mangler du en grundlæggende forståelse for, hvad arbejdet med klimadata og udarbejdelse af klimaregnskaber indebærer? Så er dette kursus for dig.

Dato

17.05.2024

Tid

09:00

Sted

Live online (Zoom)

TANIA ELLIS – The Social Business Company
Kursus
2-dages intensivt kursus i bæredygtighed for freelancekonsulenter

Er du selvstændig konsulent og vil du gerne vide, hvordan den bæredygtige omstilling påvirker virksomheder, og hvad den betyder for dig som rådgiver, projektleder eller forandringsleder?

Dato

28.05.2024

Tid

08:30

Sted

VIBENSHUS Lyngbyvej 2, 2100 Østerbro

Dansk Energi Management
Kursus
Bæredygtig konkurrencekraft, modul 1

DEM A/S er i samarbejde med Næstved Erhverv A/S, stolte af at præsentere det første modul af workshop-serien Bæredygtig konkurrencekraft.

Dato

29.05.2024

Tid

08:30

Sted

Sparekassen Sjælland-Fyns lokaler. Grønnegade 20, 4700 Næstved

Dansk Erhverv
Konference
BusinessTalk: Samarbejde på tværs af rådgiverbranchen

Hvad sker der, når to rådgivningsvirksomheder, som er eksperter på hver deres fagområde, går sammen og skaber et fælles produkt?

Dato

30.05.2024

Tid

08:30

Sted

Slotsholmsgade 1, 1217 København K

TANIA ELLIS – The Social Business Company
Webinar
Få ESG i hjertet af organisationen

Ønsker du at lære hvordan du får bæredygtige business ambitioner og ESG-mål omsat til daglige handlinger?

Dato

30.05.2024

Tid

09:00

PwC Danmark
Event
CFO'ens Agenda 2024

Skab værdi gennem skarp formidling af dine ESG-resultater.

Dato

30.05.2024

Tid

15:00

Sted

PwC, Strandvejen 44, 2900 Hellerup