Sådan kan din virksomhed spare ressourcer og bidrage til den grønne omstilling

Der er mange fordele at hente ved at reducere virksomhedens ressourceforbrug, men det kan være svært at komme i gang. I denne artikel får du nogle konkrete bud.

Danskernes fokus på klimaet og den grønne omstilling er ikke blevet mindre i disse tider. Klimakrise, energikrise og forsyningskrise kan mærkes alle steder.

Det bliver utvivlsomt dyrere for dansk erhvervsliv at komme igennem den mørke og kolde periode, som samtidig er præget af inflation, høje naturgaspriser og svingende elpriser. 

Vejen ud af kriserne er ifølge mange eksperter at øge farten på den grønne omstilling. Ikke bare i samfundet, men også i den enkelte virksomhed.

Ved at igangsætte grønne tiltag kan virksomhederne spare penge og samtidig reducere deres miljømæssige fodaftryk og derved støtte op om den grønne omstilling.


Arbejd systematisk med miljøet
Hvordan kommer man i gang med at reducere sit ressourceforbrug?

Et godt sted at starte er at implementere miljøledelsessystemet ISO 14001.

På den måde får I et værktøj og en ramme for at arbejde systematisk med de væsentligste miljøforhold i virksomheden og et øget fokus på, hvor I fx kan optimere jeres ressourceforbrug.

Det vil helt sikkert mindske jeres ressourceforbrug og de forbundne udgifter.


Syv områder, hvor I kan spare ressourcer
I kan også starte med mindre. For selv med små tiltag vil I mærke, at der er mange besparelser at hente.

Med udgangspunkt i miljøledelsesstandarden ISO 14001 har vi samlet syv områder, hvor I med garanti kan reducere jeres ressourcer, hvis I arbejder målrettet med det.

I behøver ikke at gå i gang med dem alle på én gang. Start de steder, hvor det er oplagt og giver mening for jer. Der, hvor I måske allerede ved, at der er en udfordring samt ressourcer og penge at spare.

1. Strøm
Et energieftersyn kan kortlægge, om der er eldrevne processer, der forbruger mere strøm end nødvendigt. Det kan fx være et forældet ventilationssystem eller en ventilation, der er forkert indstillet. Hvis I får rettet op på disse fejl, kan det betyde omgående reduktion af strømforbruget.

2. Belysning
Løbende udskiftning af al belysning til LED kan betragtes som en kortsigtet udgift, men en langsigtet besparelse. I sidste ende kan det betyde mange kroner på bundlinjen.

3. Kørsel
Hvis I sætter fokus på virksomhedens kørselsbehov for at nedsætte antallet af kørsler, kan det give en stor årlig besparelse på brændstof, spare mandetimer og nedsætte udslippet af CO2.

4. Affald
I kan tilrettelægge affaldsbehandlingen, så hele processen frem til slutdisponeringen sker med omtanke på det ydre miljø. Det involverer nedbringelse af mængden, sortering og genanvendelse.

5. Drikkevandsspild
Et overblik over jeres vandforbrug kan i sig selv medvirke til et mindre forbrug. Ved at eliminere risiko for utæthed eller pludseligt øget vandforbrug kan I identificere og afhjælpe drikkevandsspild og spare penge.

6. Råvarer
Bedre styring og overblik over forbrug af råvarer kan give mulighed for at optimere udnyttelsen af råvaren og herved økonomiske besparelser.

7. Varme
Opvarmes virksomheden af gas-, olie- eller pillefyr, kan det oftest give mening at udskifte til fjernvarme eller få installeret en varmepumpe. Har I allerede en energieffektiv varmekilde, kan det give mening at indføre varmestyring for at undgå varmespild.


Gå i gang i dag
Uanset om I er klar på at arbejde med et miljøledelsessystem eller selv vil gå i gang med enkelte, konkrete tiltag, kan I opnå gode resultater og spare penge.

Selv enkelte, mindre tiltag har effekt på miljøet – og pengepungen.


Lær mere på kursus i miljøledelse

Hvis du er nysgerrig efter, hvordan man kan implementere ISO 14001, kan du få mere viden på Dansk Standards kurser i miljøledelse.

Her får du forståelse af miljøledelse som begreb og overblik over de grundlæggende krav i ISO 14001-standarden.

Læs mere om kurserne i miljøledelse her og energiledelse her

Denne artikel er del af et tema:

Styrk din bæredygtighedsindsats med standarder

08.04.2024Dansk Standard

Sponseret

Psykisk arbejdsmiljø - introduktion til standarden DS/ISO 45003:2021

14.02.2024Dansk Standard

Sponseret

Ny standard for virksomheder til håndtering af klimaændringer

05.02.2024Dansk Standard

Sponseret

Ny lovgivning medfører skærpede krav til virksomheders energiledelse og stiller skarpt på CO2-udledning

14.12.2023Dansk Standard

Sponseret

Det nye bygningsdirektiv kalder på standarder

14.12.2023Dansk Standard

Sponseret

Standarder skal hjælpe med at indfri EU’s nye krav til bæredygtige produkter

27.11.2023Dansk Standard

Sponseret

Sådan gør du din virksomhed mere modstandsdygtig