Sådan kan din virksomhed arbejde systematisk med FN’s verdensmål

Mange virksomheder, ikke mindst smv’er, vil gerne bidrage til at opnå verdensmålene, og her kan standarder være et konkret værktøj, der kan hjælpe virksomhederne i gang.

Mange især små og mellemstore virksomheder efterspørger konkrete værktøjer til at arbejde strategisk med FN’s verdensmål. De er simpelthen i tvivl om, hvor de starter, og hvordan de systematiserer og dokumenterer deres indsats.

Standarder kan være en del af løsningen til at arbejde med de forskellige verdensmål, og derfor har Dansk Standard udviklet et gratis værktøj, der kobler hvert verdensmål med eksempler på den eller de standarder, det typisk vil gavne virksomheden at kigge på.

”Verdensmålene er udviklet til lande, og det kan virke uoverskueligt for virksomheder at forholde sig til 17 verdensmål og 169 delmål. Derfor forsøger vi at hjælpe med at omsætte verdensmålene til noget, virksomhederne kan spejle sig i,” siger Maibritt Agger, afdelingschef i Dansk Standard med ansvar for standardisering inden for bl.a. FN’s verdensmål og bæredygtighed.

System og dokumentation
Standarder er baseret på krav og best practice indsamlet fra eksperter, virksomheder og organisationer fra hele verden.

”Ved at arbejde systematisk sikrer man, at indsatsen bliver prioriteret. Ingen kan forholde sig til alle verdensmål, så det handler om at udvælge dem, der giver bedst mening og værdi for ens forretning. Med standarder kan man desuden dokumentere sin indsats og dermed undgå såkaldt greenwashing, hvor det, man påstår at gøre enten ender som tomme løfter, eller noget man ikke kan dokumentere,” forklarer Maibritt Agger.

Krav, mål og ledelse
Der findes forskellige typer af standarder:

  • Produktstandarder stiller direkte krav til produkter.
  • Målestandarder sikrer ensartede målemetoder og -krav, så det er muligt at sammenligne sine resultater med sig selv eller andre.
  • Ledelsesstandarder er med til at sikre det strategiske fokus og understøtte, at man hele tiden udvikler og forbedrer sig i forhold til de mål, man har sat.

”Standarderne for energiledelse, miljøledelse, arbejdsmiljøledelse og den nye standard for ligestilling og diversitet spiller 1:1 sammen med verdensmålene, og der er flere nye standarder på vej, som er udviklet til direkte at understøtte verdensmålene. –  Senest har vi i Dansk Standard stillet et forslag om at udvikle en ISO-ledelsestandard, der skal hjælpe virksomheder og organisationer med helt overordnet at arbejde systematisk og dokumenterbart med FN’s verdensmål. Helt konkret skal den give et fælles sammenligningsgrundlag og nogle fælles klart definerede målemetoder, så det bliver nemmere at gennemskue, om indsatsen reelt bidrager til FN’s verdensmål,” siger Maibritt Agger. Hun har desuden disse tre gode råd til danske virksomheder, der gerne vil arbejde strategisk med verdensmålene.

1. Tag udgangspunkt i kerneforretningen
For at lykkes er det afgørende, at indsatsen giver mening for både medarbejdere, interessenter og forretningen samt tager udgangspunkt i virksomhedens DNA. En god start er derfor at undersøge, hvilke aftryk man som virksomhed sætter, og hvor indsatsen dermed kan have størst effekt. Helt konkret kan man spørge sig selv: Hvilke verdensmål kan jeg understøtte med min forretning, og hvilke mål understøtter og bidrager til min strategi? I denne proces er der samtidig god mulighed for at udvikle kreative og innovative løsninger til sig selv eller andre – og dermed åbne nye forretningsmuligheder.

2. Udvælg højst 3 verdensmål
Det er vigtigt, at ens indsats er både ambitiøs og realistisk. Man kan ikke arbejde med alle verdensmål på én gang, og det er klogt at udvælge højst tre verdensmål, som det giver god mening for ens virksomhed at tage fat i. I den forbindelse kan man stille disse spørgsmål: Hvilke aftryk sætter vores virksomhed? Hvordan kan vi forbedre os, og hvilke verdensmål spiller det sammen med?

3. Brug standarder
Når man har udvalgt de verdensmål, virksomheden vil arbejde med, kan man klikke ind på ds.dk/verdensmaal og få et indblik i, hvilke standarder der fx kan være en gavnlig hjælp i arbejdet med de enkelte mål.

Her kan man også finde inspiration og læse om, hvordan forskellige standarder kan skabe værdi i arbejdet med verdensmålene.

Denne artikel er del af et tema:

I fokus: bæredygtige værdikæder

Finanssektoren og myndigheder vil vide, hvordan virksomheder arbejder med CO2-udledninger og menneskerettigheder i deres værdikæder. Og er du underleverandør får du svært ved at holde din forretning i live, hvis du ikke kan dokumentere, at du har styr på co2, miljø og sociale forhold. Vi ser på krav, værktøjer og best practice i det svære arbejde med at holde styr på forhold, man ikke selv bestemmer over.

08.04.2024Dansk Standard

Sponseret

Psykisk arbejdsmiljø - introduktion til standarden DS/ISO 45003:2021

14.02.2024Dansk Standard

Sponseret

Ny standard for virksomheder til håndtering af klimaændringer

05.02.2024Dansk Standard

Sponseret

Ny lovgivning medfører skærpede krav til virksomheders energiledelse og stiller skarpt på CO2-udledning

14.12.2023Dansk Standard

Sponseret

Det nye bygningsdirektiv kalder på standarder

14.12.2023Dansk Standard

Sponseret

Standarder skal hjælpe med at indfri EU’s nye krav til bæredygtige produkter

27.11.2023Dansk Standard

Sponseret

Sådan gør du din virksomhed mere modstandsdygtig