Sådan bliver Danmark førende på P-t-X

Power-to-X kan realisere ambitionen om et emissionsfrit samfund nationalt og globalt. Fundamentet for at sætte turbo på produktion og eksport er internationale standarder, og det kræver national, politisk prioritering.

I det ideelle scenarie er fremtidens fly, skibe, tog og tung transport drevet af PtX..

"En teknologi, der følger standarderne, har adgang til det internationale marked, fordi det kan passere forbi tekniske handelshindringer. Produktion af PtX er en kompliceret proces, hvor mange virksomheders produkter skal passe sammen. Det kræver fælles standarder, der kan dokumentere kvalitet, sikkerhed og opfyldelse af miljøkrav," forklarer Svend Roed Nielsen, der er seniorrådgiver hos Tænketanken Europa.

I det ideelle scenarie er fremtidens fly, skibe, tog og tung transport drevet af PtX, hvor grøn elektricitet via elektrolyse og videreforædling er omdannet til flydende brændstoffer baseret på brint, ammoniak og metanol. Og det kan blive en rigtig god forretning for Danmark. Baseret på tidligere eksportcases er gevinster på PtX for dansk eksport i 2030 estimeret til mellem 3 og 36 milliarder kroner (Rambøll rapport for Dansk Energi 2021).

Eksportsucces kræver standarder
Forudsætningen for international efterspørgsel af danskproduceret PtX er fuldt udviklet teknologi og produktionsapparat. For hvis blot en enkelt komponent svigter, fordi den ikke lever op til de efterspurgte kvalitetsstandarder, kan det bremse hele produktionen. Teknologier, der følger standarderne, er garantien for, at det fungerer, og derfor er de vigtige for danske virksomheder.

"Danske virksomheder får hård global konkurrence fra blandt andet hollandske og tyske virksomheder. Derfor er det afgørende, at vi arbejder hurtigt med dels at få teknologien udviklet, og dels at få fastlagt internationale standarder, der passer til de danske forhold," fastslår Svend Roed Nielsen fortsætter:

"Den virksomhed, der kan få eget produkt omsat til en international standard, vil være først ude af starthullerne med salg og markedsføring. Konkurrenterne må så bruge tid og penge til at ændre deres produkter, så de lever op til den aftalte standard".

EU-kommissionen kender behovet
Mens virksomhederne har den teknologiske viden og indsigt, er det EU-Kommissionen, der har ansvaret for lovgivning og de politiske rammer. Her er man fuldt bevidst om nødvendigheden af at få fastsat de internationale standarder, der for alvor gør det muligt at satse på PtX-teknologier og samhandlen internationalt.

"EU-Kommissionen har præsenteret en ny standardiseringsstrategi, der understreger det kritiske behov for PtX-standarder. Strategien er et vigtigt skridt i forhold til markedsadgang og samarbejde. Især det sidste er der brug for, hvis Danmark skal være med i front på PtX-teknologier," siger Jens Heiede, adm. direktør i Dansk Standard.

Læs mere om Power-t-X her

Politisk prioriteringer må til
Danske virksomheder er allerede i gang med at udvikle PtX-løsninger, men standarder er forudsætningen for at etablere, drifte og skalere på tværs af brancher og sektorer.

"EU-standarderne, for eksempelvis vindmøller og legetøj, er stærkt præget af dansk knowhow, fordi danske virksomheder har været med til at udvikle dem, og resultatet er en stor eksport. Men det kræver prioritering fra politisk hold, og derfor appellerer vi til, at de danske politikere husker på, at fundamentet for succes er standardisering, og at vi fra dansk hold kan og skal præge standarderne", siger Jens Heiede.

Dansk Standard arbejder for standardisering af PtX-teknologier, men det kræver deltagelse fra eksperter, virksomheder og ikke mindst politisk prioritering.

"Det er altafgørende at sætte stærke, europæiske fingeraftryk på globale standardisering og stå i spidsen for arbejdet i vigtige internationale fora og institutioner - både for de enkelte virksomheders konkurrenceevne og for at sikre Europas fortsatte rolle som dem, der har afgørende indflydelse på standarderne, så vi kan sikre vores grønne og digitale ambitioner", slutter Jens Heiede.

08.04.2024Dansk Standard

Sponseret

Psykisk arbejdsmiljø - introduktion til standarden DS/ISO 45003:2021

14.02.2024Dansk Standard

Sponseret

Ny standard for virksomheder til håndtering af klimaændringer

05.02.2024Dansk Standard

Sponseret

Ny lovgivning medfører skærpede krav til virksomheders energiledelse og stiller skarpt på CO2-udledning

14.12.2023Dansk Standard

Sponseret

Det nye bygningsdirektiv kalder på standarder

14.12.2023Dansk Standard

Sponseret

Standarder skal hjælpe med at indfri EU’s nye krav til bæredygtige produkter

27.11.2023Dansk Standard

Sponseret

Sådan gør du din virksomhed mere modstandsdygtig