Royal Unibrews klimamål godkendt af SBTi

Royal Unibrew har i dag annonceret, at dets klimamål er blevet godkendt af Science Based Targets initiative (SBTi). SBTi-valideringen understreger Royal Unibrews dedikation til dekarbonisering – et fokusområde af afgørende betydning for bæredygtigheden af virksomheder og samfund verden over.

Foto: Royal Unibrew/Science Based Targets initiative

Den anerkendte klimastandard Science Based Targets initiative (SBTi) har valideret Royal Unibrews ambitiøse mål om at reducere den absolutte udledning af drivhusgasser 60% for scope 1 og 2 inkl. logistik inden 2030 og 50% for scope 3 inden for samme tidsramme baseret på en 2019 baseline. Klimamålene er valideret i overensstemmelse med Parisaftalens målsætning om at begrænse den globale temperaturstigning til 1,5 grader. 

Lars Jensen, CEO i Royal Unibrew, siger: ”Jeg er meget stolt over, at Royal Unibrews klimamål nu er godkendt af SBTi. Dette er et vidnesbyrd om vores vedholdende indsats for at reducere vores klimabelastning og gøre det bedre hver dag.” Lars Jensen tilføjer: ”Vi vil fortsætte vores klimaindsats mod en fremtid under 1,5 grader.”

Tilslutningen til SBTi omfatter følgende fokusområder:

 • Royal Unibrew vil fortsat samarbejde med interessenter i sin værdikæde, herunder leverandører og kunder, om innovation og optimeringer for at reducere klimaeffekten af deres fælles fodaftryk.
   
 • Royal Unibrew vil accelerere sin transition til 100% vedvarende energi ved at investere yderligere i energioptimeringer. Derudover vil virksomheden fortsætte med at reducere sine drivhusgasemissioner gennem PPA (Power Purchase Agreements) og certifikatløsninger.
   
 • Royal Unibrew vil sætte turbo på sine initiativer for at reducere udledningen af drivhusgasser fra transport, køling og landbrug. Landbrugsbaserede råvarer såsom sukker og byg udgør i dag ca. 20% af virksomhedens fodaftryk. På baggrund af igangværende arbejde vil virksomheden zoome ind på sine emissionsdata og mål for skov- og landbrugsbaserede råvarer for yderligere at støtte og specificere sine planer for dekarbonisering. Royal Unibrew vil indsende sine videnskabsbaserede klimamål for landrelaterede emissioner (FLAG) til SBTi-validering senere på året.

Henriette Øllgaard, VP for CSR i Royal Unibrew, udtaler: “Royal Unibrews tilslutning til SBTi understreger, at vi tager vores ansvar for hele værdikæden meget alvorligt. Med SBTi bliver vi målt op mod de samme standarder som sammenlignelige virksomheder, hvilket sikrer gennemsigtighed og ansvarlighed, som i sidste ende gør det lettere for vores interessenter 
at verificere vores klimaindsats og præstationer.”


Royal Unibrew stræber efter at være blandt de førende inden for bæredygtighed i sin sektor. Inden virksomheden forpligtede sig til at fastsætte klimamål gennem SBTi, hvilket skete i 2021, havde Royal Unibrew allerede formuleret et sæt ambitiøse klimamål om at opnå CO-neutralitet i scope 1 og 2 inden 2025 og reducere sine drivhusgasemissioner med 50 % i scope 1, 2 og 3 inden 2030.

Royal Unibrews science-based klimamål valideret af SBTi:

 • Scope 1 og 2: Royal Unibrew forpligter sig til at reducere absolutte scope 1 og 2 drivhus-gasemissioner med 60% inden 2030 fra 2019 baseline. Målgrænsen omfatter landrelaterede emissioner og landrelaterede emissioner og emissioner fra bioenergiråstoffer.
   
 • Scope 3: Royal Unibrew forpligter sig til at reducere absolutte scope 3 drivhusgasemissioner fra indkøbte varer og tjenesteydelser, brændstof- og energirelaterede aktiviteter, upstream transport og distribution, affald genereret i drift, downstream transport og distribution, forarbejdning af solgte produkter, slutbehandling af solgte produkter og downstream leasede aktiver med 50% inden for samme tidsramme. 

12.02.2024Royal Unibrew A/S

Sponseret

Royal Unibrew reducerer gasforbrug markant

06.11.2023Royal Unibrew A/S

Sponseret

Royal Unibrews klimamål godkendt af SBTi

14.06.2023Royal Unibrew A/S

Sponseret

Nyt biogasanlæg sikrer CO2-neutral energi til Royal Unibrew

Royal Unibrew anerkendt af Sustainalytics som “ESG Industry Top Rated”

13.06.2023Royal Unibrew A/S

Sponseret