RISMA samler hele CSRD-området under ét styringsværktøj

CSRD-compliance er et fænomen, virksomhedsledelsen bliver tvunget til at få styr på med indførelsen af et nyt EU-direktiv. RISMA sørger for at samle virksomhedens ESG-forhold i en integreret platform.

EU’s Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) sætter helt nye standarder for, hvordan virksomheder fremover skal rapportere på bæredygtighed. Det handler om compliance på en meget lang række områder, og det har aldrig været nær så kompliceret at leve op til kravene, som det bliver, når direktivet er fuldt implementeret i 2025.

Compliance med CSRD og sammenlignelig, grundig rapportering vil fremover være en forudsætning for virksomheder for at imødekomme juridiske og regulatoriske krav samt undgå sanktioner. Det giver dog også betydelige fordele, som kan hjælpe virksomheder med at blive mere konkurrencedygtige og rentable, og adgang til finansiering bliver i højere grad afhængigt at virksomhedens bæredygtighedsmålsætninger.

I bund og grund handler det for virksomheden om at forstå sin påvirkning af klima, miljø og sociale forhold på et meget mere granulært niveau. Det giver samtidig meget bedre forudsætninger for at tage strategiske beslutninger, men det kræver styring og gode processer at nå dertil.

Styringsværktøj skal hjælpe

Derfor har RISMA udarbejdet et styringsværktøj, der guider virksomheder igennem rapporteringsprocessen. Det fortæller CEO, Lars Nybro Munksgaard.

”Det går indledningsvist ud på at finde ud af, hvor man står som virksomhed, og hvor man gerne vil hen. Det skal man gøre sig helt klart,” siger han og uddyber:

”I praksis bruger man RISMA til at etablere sin rapporterings-baseline og understøtte alle de processer, der har med bl.a. governance-arbejdet at gøre. Det er vores styrke at understøtte virksomhedens processer, så de kan sikre compliant CSRD-rapportering år efter år.”

Krævende ramme

EU-direktivet er således den nye guldstandard ramme, virksomhederne skal følge for at sikre, at de er compliant med deres bæredygtighedsrapportering.

”Det er med andre ord klart defineret, hvilken ramme man skal bevæge sig inden for, og det bliver meget stramt styret fremover,” siger Lars Nybro Munksgaard.

Det særlige ved RISMA er, at man understøtter hele ESG-området, herunder governance inden for alle relevante områder i virksomhederne.

”En god grund til at vælge os er med andre ord, at man gerne vil have al data samlet ét sted,” siger Lars Nybro Munksgaard. Direktøren peger på, at en samling af systemer giver den ESG-ansvarlige og ledelsen et bedre overblik, ligesom det faciliterer samarbejdet mellem forskellige funktioner, idet CSRD er en fælles opgave, der skal løftes på tværs af virksomheder.

OM: RISMA

RISMA er etableret i 2014 og er en førende SaaS-virksomhed, der hjælper organisationer

med at strukturere, håndtere og dokumentere deres indsats på tværs af de forretningskritiske

områder indenfor Governance, Risikostyring og Compliance (GRC).

Området er komplekst og videnstungt at arbejde med, og RISMA har derfor samlet alt i én fleksibel og skalerbar platform, der gør det lettere at oversætte juridiske krav til praktiske opgaver og procedurer.

I takt med, at markedet vokser, og nye behov opstår, fortsætter virksomheden med at tilføje nye complianceløsninger til produktporteføljen og fremtidssikre kundernes GRC-indsats.

Læs mere på www.RISMAsystems.com/csrd

Denne artikel er del af et tema:

Tema: ESG Compliance - hvordan tæmmer man monsteret?

Hvad kan virksomheder gøre for at komme i mål med ESG-compliance – og hvem kan hjælpe med at få det til at ske? Vi ser på compliance i bred forstand, men har særligt fokus på CSRD.

20.06.2023RISMA SYSTEMS A/S

Sponseret

Compliance kræver mobilisering af organisationen

Software deler CSRD op i mundrette stykker

20.06.2023RISMA SYSTEMS A/S

Sponseret

12.06.2023RISMA SYSTEMS A/S

Sponseret

RISMA samler hele CSRD-området under ét styringsværktøj

15.05.2023RISMA SYSTEMS A/S

Sponseret

RISMA stykker din vej sammen i CSRD-junglen

08.06.2022RISMA SYSTEMS A/S

Sponseret

ESG i praksis: Vejen til en bæredygtig værdikæde

10.01.2022RISMA SYSTEMS A/S

Sponseret

Når bæredygtighed er kernen i forretningen