Når bæredygtighed er kernen i forretningen

Slow sætter helt nye standarder for bæredygtighed, og det kræver, at der er styr på rapportering og dokumentation. Derfor er RISMA blevet en del af rejsen.

Bæredygtighed er ikke kun et spørgsmål om, at natur og mennesker skal blomstre. Det handler også om at drive en økonomisk bæredygtig virksomhed, der leverer det nødvendige afkast. Men er det muligt at kombinere de tre faktorer, og hvis man kaster sig ud i forsøget, hvordan dokumenterer man så indsatsen?

Slow A/S mener at have svaret med deres naturpositive forretningsmodel. De lever af at sælge bæredygtighed og fortællinger, og det gør de ved at bruge firmakaffen som instrument.

Men bæredygtighed stiller krav til dataindsamling og transparens - for ikke at nævne rapportering og dokumentation. Mængden af Excel-ark kan hurtigt skabe bekymring for tab af data og menneskelige fejl, og derfor besluttede Slow sig for at investere i en GRC-platform. 

"Vi har flyttet dataindsamling og dokumentation fra forkromede excelark til en systematiseret proces. Det bliver tiltagende vigtigere i takt med, at vi vokser og rapporteringskravene vokser – særligt i forhold til vores stakeholders," forklarer Sebastian Nielsen, adm. direktør i Slow A/S.

Få tre gode grunde til at arbejde med ESG

Fra monokultur til karbonpositive og biodiverse kaffeskove

Det er store visioner, der ligger bag Slow. Målet er at vise, at det er muligt at stoppe afskovning, regenerere skov, tage socialt ansvar og stadig producere god kaffe. Og der er nok at tage fat på i kaffebranchen, der er blandt de største syndere, når snakken falder på afskovning.

Monokultur er den mest almindelige dyrkningsform, der historisk har giver højst afkast, men sætter samtidigt naturen under pres. Den intensive dyrkning giver udpinte jordbunde, leder til afskovning, udleder karbon, forurener grundvand og fjerner grundlaget for biodiversitet.

Samtidig har en almindelig kop kaffe været gennem op til 15 mellemled i værdikæden, før den når frem til forbrugeren. Det giver et stort værditab for kaffebonden, men også en manglende indsigt for kaffedrikkeren, der ikke har en chance for at finde ud af, hvordan rejsen fra jord til bord er foregået.

Slow har taget hele værdikæden, pillet den fra hinanden og blandt andet besluttet sig for tre ting:

  • Eliminere den lange række af mellemled for at opnå gennemsigtighed i værdikæden. Derfor er Slow nu lokalt tilstede i Laos, hvor de har deres produktion, med et on-the-ground team på over 20 personer.
  • Reinvestere besparelsen fra at fjerne mellemled i naturen og bedre betalings- og levevilkår for kaffebønderne i Laos.
  • Udelukkende at købe kaffe fra mikrofarmers, der har skovlandbrug, samt at konvertere større monokulturplantager til nye skovlandbrug, der binder karbon og øger biodiversiteten signifikant.

Rent praktisk betyder det, at kaffen gror som en del af en naturlig skov med stor biodiversitet og karbonbinding. Slow konserverer eksisterende skove og regenererer ny skov med forskellige træarter, der plantes i flere niveauer. I Slows kaffeskove finder man derfor både frugttræer, truede træsorter og planter af alskens slags, der sammen giver langt bedre vilkår for biodiversitet og dyrelivet.

Samtidig forbedres levevilkårene for kaffebønderne gennem værdige betalingsvilkår med forudbetaling af høsten, individuelle aftaler tilpasset den enkelte bonde og hjælp til at generere yderligere indkomststrømme til familien gennem f.eks. honning- eller frugttræsprojekter.

Når der skal måles og vejes

Naturen tager sin tid, og bæredygtighed – uanset om det er i et socialt eller miljømæssigt perspektiv – er ikke noget, der sker hen over natten. Det er en fortløbende proces, og det er nødvendigt at måle og veje de enkelte tiltag igen og igen for at sikre hele værdikæden. 

Hos Slow måles der på karbonbinding, antallet af træer og deres størrelse, diversitet i planter og dyreliv, arbejdsvilkår og meget mere. At drive en organisation, hvor bæredygtighed er selve kernen, kræver certificeringer og valide data. Det er en omfattende proces, hvor mange mennesker er involveret på tværs af landegrænser og arbejdsområder, og myriaden af målepunkter stiller krav til processerne.

Få styr på organisationens ESG-risici

RISMAs GRC-platform sætter en struktur op, der gør det muligt for Slow at indsamle og dele data uden brug af programmer som Outlook og Excel og ikke mindst forebygger systemet overlap:

"Mange opgaver overlapper hinanden, og vores data skal måske bruges flere forskellige steder – hos kunden og internt. Men vi ønsker ikke at indsamle informationen flere gange, og derfor giver RISMA mening. Vi får en besked af systemet, når nye data skal indsamles, og alle relevante medarbejdere har adgang til målingerne, når de er foretaget," forklarer Sebastian Nielsen.

Har du lyst til at høre mere om, hvordan Slow arbejder med ESG i praksis? Så se vores webinar: ESG i praksis: Vejen til en bæredygtig værdikæde

20.06.2023RISMA SYSTEMS A/S

Sponseret

Compliance kræver mobilisering af organisationen

Software deler CSRD op i mundrette stykker

20.06.2023RISMA SYSTEMS A/S

Sponseret

12.06.2023RISMA SYSTEMS A/S

Sponseret

RISMA samler hele CSRD-området under ét styringsværktøj

15.05.2023RISMA SYSTEMS A/S

Sponseret

RISMA stykker din vej sammen i CSRD-junglen

08.06.2022RISMA SYSTEMS A/S

Sponseret

ESG i praksis: Vejen til en bæredygtig værdikæde

10.01.2022RISMA SYSTEMS A/S

Sponseret

Når bæredygtighed er kernen i forretningen