PLASTTEKNOLOGI

Green Machine har mange års erfaring i at udvikle avancerede produkter i plast.

Viden som udspringer af forskningsarbejde i fiberforstærkede plastkompositmaterialer til sprøjtestøbning. En viden som har hjulpet mange virksomheder med at realisere robuste plastprodukter af høj kvalitet og godt design. De har især efterspurgt grundviden om plastens egenskaber og produktionsteknologi, samt de egenskabsforbedringer man kan opnå ved at tilsætte plasten forstærkning eller andre nye egenskaber.

Plast er et populært materialevalg, da man nemt kan indbygge mange mekaniske funktioner i de ofte prisbillige materialer, samtidig med at produktionen er meget rationel.
I arbejdet med plastprodukter er det især langtidsegenskaberne og de kemiske påvirkninger, der er i fokus. Dette er for at undgå pludselige produktsvigt, som let opstår såfremt at man ikke har overblik over hvordan plastmaterialet reagerer på de påvirkninger, det udsættes for i sin levetid.

PLAST OG MILJØ
Mange forbinder plast med miljøskadelige påvirkninger, måske dels pga. plasts gode holdbarhed udendørs, således at plastaffald længe kan ses på land og i havet, når det  bortkastes ubetænksomt.
Der har også været en del omtale af plastmaterialer, der havde mulige sundhedsskadelige emmisioner, som fx PVC eller polykarbonat, men mange glemmer at også kendte materialer som glas og træ kan skade sundheden. Faktisk har alle materialer som vi anvender sundhedsmæssige påvirkninger, hvis ikke at vi anvender materialerne korrekt. Fx indeholder krystalglas bly, der kan lække ud i drikkevarer og træ indeholder naturlige gifte til at dræbe skadedyr, som kan være generende og sundhedsskadelige. Der er ingen materialer, som er garanteret sunde. Man bliver nødt til at undersøge det enkelte materiales anvendelighed i hvert tilfælde.

Sammenlignet med andre materialer er plast oftest mindre klimaskadeligt. Bortset fra træ er det nok den råmateriale-gruppe til produkter, som medfører de laveste klimaudledninger, samtidig med at det også er et materiale, der kan genforarbejdes.
Meget ny materialeforskning arbejder med at syntetisere plasttyper ud fra planter. Mange nye BIO-plasttyper er nu kommet på markedet og flere af dem udviser lang holdbarhed og god anvendelse også udendørs.

Såfremt at man kombinerer plast med plantefibre kan man opnå lavere vægt og højere stivhed, og dermed større klimafordele overfor andre materialer.

Vi har fundet produkteksempler og materialeprøver, der giver overblik over hvordan man kan anvende de nye bioplast.

NYE OVERFLADER OG MATERIALESUBSTITUTION
Overflader på produkter har stor betydning for mekaniske egenskaber og slidforhold, samt ikke mindst hvor attraktivt produktet fremstår. Overfladebehandling er derfor en videnskab for sig, der konstant er i stor udvikling.
De senere år har der været en stærk trend mod fremstilling af metaloverflader, der får plastprodukter til at fremstå, som metalliske. Denne udvikling er især drevet af bilindustrien, der ønsker at dekorere deres produkter, således at prisbillige lette plastemner fremstår som højkvalitets metalemner.

Plasts mange alsidige forarbejdningsmetoder og egenskaber giver uanede muligheder for at producere emner til de fleste anvendelser. For at få overblik over de mange muligheder har GREEN MACHINE gennem årene samlet en stor emne-bank, der viser eksempler på de mange processer og materialer, som er til rådighed.

01.06.2012GreenMachine

Sponseret

PLASTTEKNOLOGI

29.05.2012GreenMachine

Sponseret

DET ER MATERIALERNE I VORE PRODUKTER DER SKADER MEST

25.05.2012GreenMachine

Sponseret

LIVSCYKLUS

11.05.2012GreenMachine

Sponseret

ANSVARLIG PRODUKTUDVIKLING