DET ER MATERIALERNE I VORE PRODUKTER DER SKADER MEST

De seneste års forskning indenfor livscyklusanalyser og emissioner af klimagasser har vist at den største klimaskade opstår som følge af de materialer vi vælger at fremstille vore produkter af.

Illustration fra dagbladet Politikken.

De seneste års forskning indenfor livscyklusanalyser og emissioner af klimagasser har vist at den største klimaskade opstår som følge af de materialer vi vælger at fremstille vore produkter af. Den danske tænketank Concito har herover beregnet en oversigt der viser hvordan vores forbrug påvirker klimaet. Den fastslår at det er produktionen af produkterne og her primært råmaterialet, der har ansvaret for vores største klimaudfordringer. 

Det er derfor indlysende at vi må gentænke måden vi fremstiller vore produkter på, hvis vi skal have en chance for at stoppe klimaændringerne.
For at opnå en bæredygtig udledninger af klimagasser der bringer vores klima i balance med vores voksende befolkningstal, så er udfordringen at reducere de nuværende udledninger med 90 til 95%.
Så store reduktioner stiller store krav til de valg vi træffer under produktudviklingsprocessen, samt at forsyningskæden bliver bevidst om hvordan de kan nedsætte deres udledninger.

Procedure for ansvarlig produktudvikling
Green Machine har udviklet en procedure for ansvarlig produktudvikling, der  fokuserer på materialereduktion, materialesubstitution og mindre olieafhængihed. Det giver omkostningsreduktioner og mindre afhængighed af oliepriserne.

Det er udviklingsaktiviteter, der centrerer sig om:

  • Grundlæggende idéudvikling, der gentænker måden produkterne løser opgaven på, så at materialeforbruget minimeres. 
  • Et katalog over anvendelige bio-materialer og teknologier til materialesubstitution og afkobling fra olieafhængighed.
  • Bedre produktkvalitet og længere levetid, gennem kortlægning af produktkrav og efterfølgende levetidstest.
  • Mindre materialeforbrug gennem optimeret konstruktion og FEM-analyser.

Vi tilbyder virksomheder en minianalyse af deres produkter, der giver overblik over hvordan at man mest effektivt kan reducere sine materialeressourcer, samt øge produktkvaliteten.

01.06.2012GreenMachine

Sponseret

PLASTTEKNOLOGI

29.05.2012GreenMachine

Sponseret

DET ER MATERIALERNE I VORE PRODUKTER DER SKADER MEST

25.05.2012GreenMachine

Sponseret

LIVSCYKLUS

11.05.2012GreenMachine

Sponseret

ANSVARLIG PRODUKTUDVIKLING