PensionDanmark og Køge Kyst indgår aftale om nyt bæredygtigt kvarter til over halvanden milliard

Boligprojektet består af fem boligkarréer direkte ud til Søndre Strand i Køge og skal rumme blandede boligformer med plads til både store og små, mange og få i fællesskaber, flergenerationsboliger og livsstilsboliger.

PensionDanmark og byudviklingsselskabet Køge Kyst har indgået købsaftale om den mest kystnære etape i Køge Kysts udviklingsområde.

Her på Søndre Havn skal pensionsselskabet opføre ca. 500 ejer- og lejeboliger indrettet til forskellige måder at bo og leve på.

Byggeriet omfatter ca. 45.000 etagekvadratmeter, hvor langt hovedparten er til boliger men også med plads til mindre butikker, cafeer eller andre formål, der kan skabe liv og aktiviteter i kvarteret.

Projektet skal nu udvikles i et samarbejde mellem PensionDanmark og Køge Kyst med en ambition om at skabe en bæredygtig by i den bredeste forstand - både miljø- og energimæssigt, social- og sundhedsmæssigt og økonomisk.

Fællesskaber og blandede boligformer i det enkelte boligbyggeri og på tværs i kvarteret skal understøttes for at få en mangfoldig bydel med fokus på kultur, byliv og kvalitet i arkitekturen.

”Området har den helt rigtige karakter til at skabe et byområde, som har alt det, der er vigtigt for et godt sted at bo.

Vi er midt i byen og har samtidig både stranden, havnen og havet som nærmeste nabo. Jeg forventer mig meget af dette projekt, hvor den solide befolkningstilvækst i Køge giver efterspørgsel efter attraktive byrum med værdiskabende boliger og erhvervslejemål.

Fra venstre: projektdirektør Tove Skrumsager Frederiksen, Køge Kyst, bestyrelsesformand Anker Boye, Køge Kyst, direktør Marius Møller, PensionDanmark Ejendomme og borgmester Marie, Stærke, Køge Kommune..

PensionDanmark vil udvikle bære-dygtige boliger efter vores nye boligplatform, så vi får attraktive boliger med tilfredse beboere og dermed også gode afkast til vores medlemmer,” siger Torben Möger Pedersen, adm. direktør i PensionDanmark.

Etapen er det hidtil største samlede boligprojekt i byudviklingsområdet, og PensionDanmark vil arbejde tæt sammen med Køge Kyst om detaljerne i både boliger og i kvarteret.

”Vi har et fælles værdigrundlag for udviklingen af Søndre Havn, og vi glæder os til at komme i arbejdstøjet med en stærk og engageret partner.

Køge Kyst bygger på en vision om bæredygtighed, og med denne aftale tror jeg, vi får taget vores hidtil største skridt mod et fælles mål om en fremtidssikret og grøn byudvikling. Vi har fået en partner, som ikke blot vil bygge boliger men også vil udvikle boligområdet, siger Anker Boye, bestyrelsesformand i Køge Kyst.

Som et led i aftalen er der givet håndslag på en dialogproces, så både kommende og nuværende beboere på Søndre Havn kan blande sig i debatten om, hvordan rammerne for det gode liv skal se ud.

”Jeg er meget begejstret for, at vi nu sælger det her fantastiske område til PensionDanmark, der er en samarbejdspartner, som jeg oplever, har samme værdigrundlag og tilgang til byudvikling som os.

Køge har en række kvaliteter, som er vigtige at fastholde, når vi udvikler vores historiske by. Men vi har også nye unikke muligheder på Søndre Havn i et grønt kystområde i spadsérafstand fra Torvet, handelsgader og togstation.

Jeg ser frem til den kommende debat om udviklingen af området i samarbejde med PensionDanmark,” siger Marie Stærke, borgmester i Køge Kommune.

PensionDanmark arbejder i forvejen med både social og miljømæssig bæredygtighed i Køge Kyst med boligprojekt Skibet, som i 2018 fik tildelt Byudviklingsprisen. Her skal der bl.a. være bofællesskab med 50+ livsstilsboliger, og byggeriet forventes bæredygtighedscertificeret i kategorien DGNB Guld.

Med den nye aftale om Køge Kysts Etape SH4 går pensionsselskabet nu massivt ind i udviklingen af en bæredygtig bydel i Køge.

”Med den nye aftale om nogle af de mest attraktive byggefelter ved Søndre Strand er vi rykket tættere på målet om at forbinde Køge by med vandet.

Projektet kan både skabe livskvalitet og arkitektonisk kvalitet, og det skal vi bruge for at omdanne et tidligere industriområde til en levende bydel,” siger adm. direktør Peter Cederfeld, Realdania By & Byg.

Visualisering: Køge Kyst/Tegnestuen Vandkunsten.

Før PensionDanmark kan bygge i området, er det nødvendigt at håndtere den forurening, som ligger i jorden på den gamle industrigrund ved vandet.

Køge Kyst går i gang med jordarbejdet og den oprensning, der tager hånd om tidligere tiders forurening fra industrien på baggrund af grundige miljøundersøgelser. Køge Kommune er i gang med planprocessen, og det forventes, at den nye bydel begynder at tage form i løbet af to til fire år.


Fakta

PensionDanmarks nye byggeri i Køge

Byggeriet omfatter 5 boligkarreer i alt, ca. 45.000 m2 – heraf ca. 43.000 m2 boliger incl. fællesfaciliteter og 2.000 m2 publikumsorienteret erhverv, herunder butikker, caféer mv.
Det nye byggeri skal have bæredygtighedscertificeringen DGNB i kategorien Guld.
PensionDanmark og Køge Kyst vælger i fællesskab de arkitekter der skal tegne de nye byggerier. Enemærke & Petersen er entreprenør på de kommende byggerier. Byggeriet bliver i 3-7 etager, enkelte steder op til 9 etager.

Fra venstre: bestyrelsesformand Anker Boye, Køge Kyst, borgmester Marie, Stærke, Køge Kommune, direktør Marius Møller, PensionDanmark Ejendomme, projektdirektør Tove Skrumsager Frederiksen, Køge Kyst, vicedirektør Peter Kjølby, Realdania By & Byg, 2. viceborgmester Mette Jorsø, Køge Kommune og projektdirektør Kim Bøgvad Larsen, PensionDanmark Ejendomme. Fotoer i artiklen: Martin Håkan/Coverganda.dk.


Køge Kyst

Udviklingsområdet Køge Kyst er 24 hektar. Køge Kyst består af udviklingsområderne Søndre Havn, Stationsområdet og Collstropgrunden.  Etapen SH4 på ca. 2 hektar er den 4. etape ud af i alt 6 etaper, som byudvikles på Søndre Havn.

I alt omfatter Køge Kyst ca. 300.000 etagemeter boliger, detailhandel, erhverv og kultur. Projektet er ca. halvvejs og får ca. 4.000 nye beboere de næste 10 år. Fra den nyåbnede Køge Nord Station er der 25 minutter med tog til København H


PensionDanmark

PensionDanmark A/S administrerer overenskomst- og virksomhedsaftalte arbejds-markedspensioner, sundhedsordninger og uddannelsesfonde for 732.000 medlemmer organiseret i bl.a. 3F, Blik & Rør, Malerforbundet og Dansk Elforbund.

PensionDanmark er et kundeejet selskab, hvor hele overskuddet går til medlemmerne. Præmieindtægterne udgjorde 14,2 mia. kr. i 2018. Balancen er på 250 mia. kr.

Boligplatformen er PensionDanmarks udgangspunkt for at udvikle boliger og sikre bæredygtighed, bygbarhed og høje klimavenlige standarder i boligerne.

27.01.2022PensionDanmark

Sponseret

Ny bæredygtig hotel- og restaurantskole og gastronomisk campus på vej i København

20.12.2021PensionDanmark

Sponseret

PensionDanmark blandt verdens mest ansvarlige investorer

16.12.2021PensionDanmark

Sponseret

Bæredygtige studieboliger hædres med pris

14.12.2021PensionDanmark

Sponseret

Nyt partnerskab skal understøtte den grønne omstilling

29.06.2021PensionDanmark

Sponseret

Stærke danske partnere vil sammen levere Danmarks nye flådefartøjer

29.06.2021PensionDanmark

Sponseret

PensionDanmark kåret til årets bæredygtige pensionsselskab