Partnerskabsaftale mellem Kopenhagen Fur og Designskolen Kolding 2014-18 – eksempler på bæredygtig forretningsudvikling gennem design.

I en serie rapporter og videnskabelige artikler udviklet i samarbejde med pelsauktionshuset Kopenhagen Fur afdækker designforskere fra Designskolen Kolding potentialer og barrierer for bæredygtig virksomhedsudvikling.

Projektet har i sin helhed fokus på at udvikle designstrategiske værktøjer og fortællinger der korresponderer med principper for langtidsholdbart design (design for longevity) – med andre ord de mange små og mindre cirkulære systemer i den cirkulære økonomis såkaldt tekniske kredsløb. Dermed står det samlede arbejde som inspirationsværktøj til både store og mindre virksomheder der ønsker at undersøge, hvordan de selv kan arbejde strategisk med produktportefølje, marketing og kommunikation samt transparens, og på baggrund af dette positionere sig selv i den bæredygtige agenda. Projektet dækker både forskning, designeksperimenter og nye formater for undervisning og kan findes i sin helhed med links til alle projekter, publikationer og digitale fortællinger gennem følgende link:  

https://www.kopenhagenfur.com/da/pelsdyravl/miljoe-og-baeredygtighed/baeredygtigt-pelsdesign/

Artiklerne på CSR.dk udgør den del af projektets samlede publikationer som er offentligt tilgængelige, mens der er udførlig litteraturliste til publikationer i diverse videnskabelige tidsskrifter at finde i linket.

2015 Fur and Sustainability – a Design Perspective, af Skjold, E., Ræbild., U., Tanderup, S., Hasling, K.M. Rapport for Kopenhagen Fur and Design School Kolding. Som fundet 2. november 2016 på: http://www.kopenhagenfur.com/media/373021/fur_and_sustainability__-_a_design_perspective__final.pdf

Denne rapport udgør det første indledende forskningsarbejde hvor potentialer og barrierer for bæredygtig virksomhedsudvikling i Kopenhagen Fur mappes ud fra følgende vinkler; materialeprocesser, designtilgange, brugeroplevelser og services, samt kulturelle perspektiver. I rapporten konkluderes hvordan de nuværende aktiviteter omkring dyrevelfærd og miljøhåndtering hos Kopenhagen Fur kan supporteres gennem designstrategiske tiltag i virksomhedens samarbejder med vækstlag, uddannelser og etablerede brands i modeindustrien. Rapportens anbefalinger bygger på 1,5 års feltarbejde og observationer i virksomheden, interviews med stakeholders og medarbejdere, antropologiske studier af brugere, samt kulturhistoriske studier af pelsens samfundsmæssige symbolfortælling.

2016 Design as Driver for Understanding Sustainability and Creating Value in the Garment Sector af Skjold, E. & Lønne, I.A.,. Proceedings of DRS 2016, Design Research Society 50th Anniversary Conference. Brighton.

Artikel kan hentes fra følgende link:

http://www.drs2016.org/s/318-Skjold.pdf

Hvad betyder det at arbejde strategisk med design i en virksomhed i forhold til bæredygtighed? Med Kopenhagen Fur som case ekspliciteres det hvordan man helt konkret som virksomhed kan arbejde med de forskellige niveauer af design som ledelsesredskab. Helt specifikt handler artiklen om hvordan Kopenhagen Fur kan navigere fra at se sig selv som råvareleverandør til brand, og hvordan bæredygtighed kan indtænkes i denne proces. Feltarbejde fra hhv. Danmark og Kina indgår som casemateriale.

2016 Fur as Mediator for Sustainability af Skjold, E. & Ræbild, U., præsenteret på Nordcode/SDU Campus Kolding.

Med udgangspunkt i feltstudier af buntmagere, designere og forbrugere af pels ser denne artikel nærmere på hvordan man kan anvende designgreb til at promovere nye og bæredygtige forståelser, der går på tværs af produktion og forbrug. Helt specifikt ses der på hvordan konkrete praksisser inden for design af pelsbeklædning kan ses som ’best practice’ i forhold til at skabe mere bæredygtige forbrugsmønstre, og dermed også kan ses som et mulighedsrum for designere og brands der ønsker at stimulere dette.

2017 Design as Key to Unlock the Wicked Problem of Sustainability, af Skjold, E., Ræbild, U., Hasling, K.M. artikel publiceret i REDO Cumulus Conference Proceedings, Kolding, Danmark, s. 649-654.

Proceedings kan hentes på følgende link:
https://issuu.com/designskolen_kolding/docs/a4_redo_samlet

Hvordan kan vi som designforskere skabe ny viden og værdi i tæt samarbejde med en virksomhed, og på samme tid bidrage til bæredygtig udvikling? Formålet med artiklen er at belyse måder hvordan man med design thinking som udgangspunkt kan arbejde med bæredygtighed igennem hele værdikæden og på baggrund af det skabe formater for nye bæredygtige fortællinger i virksomheders kommunikation og markedsføring. Artiklen bygger på viden og designeksperimenter foretaget i perioden 2017-18 i regi af projekt ’Re-Imagine’.

2017 Sustainable Design Cards, af Hasling, K.M. og Ræbild, U., artikel publiceret i PLATE Conference Proceedings, Delft, Holland, s. 166-170.

Proceedings kan hentes på følgende link:
http://ebooks.iospress.nl/volume/plate-product-lifetimes-and-the-environment-conference-proceedings-of-plate-2017-8-10-november-2017-delft-the-netherlands

Artiklen udfolder udviklingen af et sæt ’spillekort’ til at arbejde metodisk og strategisk med bæredygtighed. I udviklingens første fase anvendtes Kopenhagen Fur som virksomhedscase. Kortsamlingen består af 29 tilgangskort, med hver beskriver én tilgang til bæredygtighed og kan enten bruges som et analytisk redskab til at forstå eksisterende forretningsstrategier, eller som et udviklingsværktøj, der fremadrettet kan hjælpe til at indramme og belyse specifikke tilgange til bæredygtighed i nye modeller og strategier.
Link til kortene:

2018 The Re-New Project, af Skjold, E., Larsen F., Ræbild, U. og Søndergaard, S. Rapport udgivet i regi af partnerskabsaftalen mellem Kopenhagen Fur og Designskolen Kolding (kan downloades fra ultimo juni 2018 på ovenstående link).

Rapporten lægger ud med at placere sig inden for de tekniske kredsløb af den såkaldt cirkulære økonomi – de kredsløb der stimuleres af principper for langtidsholdbart design (design for longevity) – altså hvordan materialer holdes i brugsfasen så lang tid som muligt gennem både forbrugervaner og nye forretningsmodeller. Rapporten bygger på et års projektarbejde i perioden 2017/18, foretaget med særligt henblik på hvordan services (eksempelvis reparation, opbevaring, re-design, eller gensalg) kan skabe værdi i pelsbranchen specifikt, og i modebranchen generelt. Med udgangspunkt i feltarbejde hos danske og Kinesiske retailers, workshops og i danske service-butikker for beklædning er er i projektet skabt nye formater for undervisning og brugerinddragende servicekoncepter i regi af den såkaldte cirkulære økonomi.

30.01.2020Designskolen Kolding

Sponseret

Ministeren ser grønt

18.06.2019Designskolen Kolding

Sponseret

Fremtidens fødder skal pakkes ind i tang og blendet læder

29.08.2018Designskolen Kolding

Sponseret

NY RAPPORT OM CIRKULÆR ØKONOMI I TØJBRANCHEN FRA DESIGNSKOLEN KOLDING

En god idé tilsat designtænkning udløste stor donation.

06.08.2018Designskolen Kolding

Sponseret

28.06.2018Designskolen Kolding

Sponseret

Partnerskabsaftale mellem Kopenhagen Fur og Designskolen Kolding 2014-18 – eksempler på bæredygtig forretningsudvikling gennem design.