NY RAPPORT OM CIRKULÆR ØKONOMI I TØJBRANCHEN FRA DESIGNSKOLEN KOLDING

Rapporten ‘the Re-New Project’ kaster lys over forskellige positioner og mulige fremtids-scenarier for tøjbranchen, der anses som en af de mest forurenende sektorer globalt set. Rapporten bygger på et års forskningsprojekt foretaget i samarbejde med Kopenhagen Fur i tidsperioden august 2017-juni 2018.

 I de forskellige delprojekter ses håndteringen af services i pelsbranchen som retningsgivende eksempel for, hvordan tøjbranchen vil kunne udbygge de såkaldt tekniske kredsløb i den cirkulære økonomi fremover. Omdrejningspunktet er, hvordan services omkring pleje, reparation, re-design o.lign. kan stimulere bedre ressourcehåndtering i tøjbranchen, som for indeværende har store udfordringer omkring særligt håndtering af tekstilt affald. Samlet skal rapporten ses som et indlæg i debatten om hvordan den cirkulære økonomi forstås og eksekveres igennem hele værdikæden. Det væsentligste argument er, at teknologiske løsninger ikke kan formå at skabe den nødvendige forandring uden at være koblet med en kulturel forandring, hvor der stilles spørgsmålstegn til den måde vi producerer og forbruger på i dag.  

30.01.2020Designskolen Kolding

Sponseret

Ministeren ser grønt

18.06.2019Designskolen Kolding

Sponseret

Fremtidens fødder skal pakkes ind i tang og blendet læder

29.08.2018Designskolen Kolding

Sponseret

NY RAPPORT OM CIRKULÆR ØKONOMI I TØJBRANCHEN FRA DESIGNSKOLEN KOLDING

En god idé tilsat designtænkning udløste stor donation.

06.08.2018Designskolen Kolding

Sponseret

28.06.2018Designskolen Kolding

Sponseret

Partnerskabsaftale mellem Kopenhagen Fur og Designskolen Kolding 2014-18 – eksempler på bæredygtig forretningsudvikling gennem design.