Ministeren ser grønt

Med en ekstra bevilling på 2 mio. kr. kan Designskolen Kolding nu ansætte flere medarbejdere til at forske i nye, bæredygtige løsninger.

Der stod bæredygtighed på hele programmet, da uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen gæstede Designskolen Kolding. Her blev hun præsenteret for udtryk som ’grønne eksperimenter’, ’cirkulær produktion’ og ’materialekredsløb’. Designskolen er nemlig i fuld gang med at opruste sin forskningsindsats inden for bæredygtighed. Det sker takket være den såkaldte Forskningsreserve, som på folketingets foranledning har tildelt skolen 2 mio. kr. til i 2020 at udvikle ny viden til fordel for den grønne omstilling.

"Bevillingen er vigtig for Designskolens forskning i den grønne omstilling. Designeren spiller en vigtig rolle i at skabe forandringer i hverdagen og dét at skabe et folkeligt engagement i mødet med klimaforandringerne."

Lene Tanggaard, rektor

 - Det er rigtig godt, at Designskolen Kolding har så meget fokus på at forske inden for bæredygtighed. Og jeg ser frem til at se de konkrete resultater af skolens nye bevilling. Det er vigtigt, at vi tænker den grønne forskning bredt, så vi også forsker grønt, når det f.eks. gælder design og arkitektur. Derfor er Designskolens projekter og idéer vigtige for den grønne omstilling, siger uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen. 

Helt konkret betyder det, at Designskolens Laboratorium for Bæredygtighed og Design kan ansætte fire nye medarbejdere – to videnskabelige assistenter og to ph.d.-studerende – som skal være med til at søsætte nye projekter. Det er noget, der glæder rektor for Designskolen Kolding, Lene Tanggaard.

- Designskolen Kolding har i en lang årrække arbejdet med at uddanne i og udvikle viden om bæredygtigt design, ikke mindst i kraft af vores internationale kandidatuddannelse, som giver studerende mulighed for at specialisere sig i det, vi her på stedet kalder Design for Planet. Gennem tætte samarbejder og partnerskaber med bl.a. ECCO og LEGO har skolen og de studerende vist, hvordan en øget opmærksomhed på bæredygtige materialer, fremstillingsprocesser og hverdagsbrug kan føre til nye produkter og services, som adresserer de store miljømæssige udfordringer, vi står overfor, fortæller Lene Tanggaard.

Men også når det gælder designerens rolle i at skabe forandringer i hverdagskulturen og understøtte et folkeligt engagement i mødet med klimaforandringerne, vil bevillingen understøtte vigtig forskning på designskolen, understreger hun.

Allerede i gang
Designskolen Kolding her flere forskningsprojekter i støbeskeen. Blandt andet vil forskere i samarbejde med studerende skabe en række initiativer for at involvere borgere, institutioner og virksomheder i åbne designprocesser og -eksperimenter om nye bæredygtige tiltag.

- Bevillingen er vigtig for Designskolens forskning i den grønne omstilling. Designeren spiller en vigtig rolle i at skabe forandringer i hverdagen og dét at skabe et folkeligt engagement i mødet med klimaforandringerne, slutter Lene Tanggaard.

30.01.2020Designskolen Kolding

Sponseret

Ministeren ser grønt

18.06.2019Designskolen Kolding

Sponseret

Fremtidens fødder skal pakkes ind i tang og blendet læder

29.08.2018Designskolen Kolding

Sponseret

NY RAPPORT OM CIRKULÆR ØKONOMI I TØJBRANCHEN FRA DESIGNSKOLEN KOLDING

En god idé tilsat designtænkning udløste stor donation.

06.08.2018Designskolen Kolding

Sponseret

28.06.2018Designskolen Kolding

Sponseret

Partnerskabsaftale mellem Kopenhagen Fur og Designskolen Kolding 2014-18 – eksempler på bæredygtig forretningsudvikling gennem design.