På vej mod et CO2-neutralt pantsystem?

Selvom pantsystemet samlet set bidrager til en væsentlig CO2-reduktion, så sætter Dansk Retursystem også ambitiøse mål for reduktion af CO2-belastningen fra egen drift.

Dansk Retursystem skal bl.a. forny vognparken.

I 2020 var danskerne med til at spare klimaet for hele 178.000 tons CO2. Det gjorde de ved at pante 1,7 mia. dåser og flasker. Besparelsen kommer, når vi sammenligner CO2-udledningen ved at genanvende de indsamlede dåser og flasker til nye, med den udledning der ville være, hvis det samme antal dåser og flasker skulle produceres fra nye råstoffer. Og genanvendelsen bidrager så selvfølgelig samtidig til et reduceret aftryk på miljø og natur, netop fordi der ikke skal udvindes nye råmaterialer.

Selvom pantsystemet altså samlet set bidrager til en væsentlig CO2-reduktion, så sætter Dansk Retursystem også ambitiøse mål for reduktion af CO2-belastningen fra egen drift, hvor det især er logistikfunktionen, der bidrager væsentligt. I perioden 2015-2020 var det samlede mål en reduktion på 33% (med baseline 2014), men vi endte faktisk med en reduktion på hele 39% over hele perioden. Den besparelse har vi især opnået ved fortløbende at optimere kørselsplanlægningen, bl.a. gennem automatiserede processer, så vi nu i langt højere grad ved, hvor mange kar og sække med dåser og flasker, der skal afhentes ude i de mange i butikker, supermarkeder, kontorer, restauranter, cafeer mv. Samtidig bliver en større og større andel afhentet i lastbiler, hvor emballagerne bliver komprimeret, så antallet af kørsler også på den måde bliver færre.

Vi stopper dog ikke der! På den lange bane er det frem mod 2030 vores ambition at have et CO2-neutralt pantsystem - uden at det dog på nuværende tidspunkt er endeligt defineret, hvordan det skal gøres op. For at nå denne ambition, der fungerer som fyrtårn for vores klimaindsats, skal vi selvfølgelig fortsætte det gode arbejde allerede nu.

Vores konkrete CO2-mål for 2021 er en reduktion på samlet 10% alene på transportområdet, der her omfatter indsamling af dåser og flasker i hele landet til sortering på vores fabrikker, samt den videre transport til de genanvendelsesanlæg, der sikrer, at de indsamlede emballager bliver til nye dåser og flasker. Det mål skal bl.a. nås gennem udskiftning af vores vognpark og ved flytte en del af transporten fra lastbil til tog.

Vores klimamål bliver defineret og omsat til praksis i interne, tværgående arbejdsgrupper og i tæt samarbejde med eksterne leverandører. Og vi ser ikke kun på transport, men arbejder med tiltag i hele værdikæden og i vores indkøb. Tilmed er en arbejdsgruppe ved at se på mulighederne for, at vi som ansatte kan ændre adfærd og vaner, fx i forhold til transport til og fra arbejde, kødfrie dage i vores kantiner, osv.

Rammen for Dansk Retursystems CSR-arbejde

I Dansk Retursystem arbejder vi bredt og ambitiøst med vores CSR-indsats inden for klima, miljø, natur og mangfoldighed. Hvert år fastsætter direktørgruppe og bestyrelse nye CSR-mål, som formuleres inden for rammen af vores mere langsigtede CSR-politik og CSR-målsætninger. I forbindelse med udarbejdelsen af vores 2025-stragtegi, JOIN25, er CSR-indsatsen gjort til en integreret del af vores strategi. CSR-indsatsen både understøtter og supplerer vores strategiske mål, og er samtidig med til at sikre vores bidrag til indsatsen for FN’s verdensmål, hvor især målene 9, 12 og 13 er i fokus.

Dansk Retursystem er certificeret efter den danske CSR-standard DS 49001, der er en ledelsesstandard på linje med f.eks. ISO 9001 og ISO 14001.

Du kan læse mere om vores CSR-arbejde og aktuelle CSR-mål her: CSR hos Dansk Retursystem - En samfundsansvarlig virksomhed.

Om Dansk Retursystem

Dansk Retursystem blev etableret i 2000 og er gennem pantbekendtgørelsen sikret eneretten til at indsamle alle engangsemballager omfattet af pantsystemet og sørge for, at de bliver genanvendt til nye drikke- og fødevareemballager. Eneretten bliver evalueret hvert tredje år af en ekstern revisor udpeget af Miljøministeriet. For at fastholde eneretten skal vi bl.a. sikre og dokumentere høj returprocent, høj kvalitet i genanvendelsen af de indsamlede emballager og skal fortløbende arbejde for at effektivisere driften af pantsystemet, så omkostningerne for dem, som er omfattet af pantsystemt tilsvarende reduceres. Alene over de sidste 5 år, er det gennemsnitlige gebyr, for at sælge pantbelagt dåser og flasker på det danske marked reduceret med 58%. Det danske pantsystem er et af verdens mest effektive pantsystemer og drives non-profit. Du kan læse mere på Dansk Retursystem.dk

30.05.2023Dansk Retursystem

Sponseret

Dansk Retursystem er Danmarks bedste arbejdsplads til inklusion

13.06.2022Dansk Retursystem

Sponseret

Samarbejde om indsamling af pant

12.06.2022Dansk Retursystem

Sponseret

Pant-app giver dig pengene digitalt

27.01.2022Dansk Retursystem

Sponseret

Nu kan grønne plastflasker også blive til nye

18.06.2021Dansk Retursystem

Sponseret

På vej mod et CO2-neutralt pantsystem?

14.05.2020Dansk Retursystem

Sponseret

Populær pantstation vender tilbage til Rødovre Centrum