Oversæt verdensmålene til forretning(en)

Der er et stort forretningspotentiale i FN’s verdensmål for danske virksomheder, men mange savner konkrete værktøjer til at koble verdensmålene med deres praktiske virkelighed. Her kan standarder være en del af løsningen.

Der findes en række standarder, der giver redskaber til arbejdet med verdensmålene. Læs mere på ds.dk/verdensmaal..

FN’s verdensmål står højt på dagsordenen blandt danske virksomheder, der arbejder på højtryk for at udvikle løsninger, der kan sikre en bæredygtig fremtid – både for planeten, men også for virksomhederne selv.

Når danske virksomheder har fokus på verdensmålene, handler det nemlig ikke kun om grøn samvittighed, men også om sund forretning. En rapport fra Udviklingsministeriet og Erhvervsministeriet anslår, at FN’s verdensmål frem mod 2030 åbner nye forretningsmuligheder for danske virksomheder på op mod 400 milliarder kroner.

Fra flotte ord til målbar virkelighed

Men udfordringen med at gøre arbejdet med FN’s verdensmål konkret og dokumentere resultaterne er en af de barrierer, som mange danske virksomheder støder på.

”Vi møder mange virksomheder, som gerne vil arbejde strategisk med verdensmålene, men mangler konkrete redskaber. De er derfor interesserede i, hvordan de kan anvende standarder i dette arbejde,” fortæller Anne Hasløv, der er administrerende direktør i Dansk Standard.

Standarder kan nemlig hjælpe med at sætte retning, skabe en fælles ramme om arbejdet med verdensmålene og løfte indsatsen til målbar virkelighed.

”Standarder kan hjælpe virksomhederne med at arbejde systematisk med verdensmålene i deres forretning og dokumentere indsatsen. På den måde giver standarder legitimitet og viser, at bæredygtighed ikke blot er noget, virksomheden taler om, men noget den rent faktisk gør”, siger Anne Hasløv og fortsætter:

”Det handler om, hvordan man kan tænke de enkelte verdensmål og delmål ind forretningen og gøre de overordnede mål konkrete, så de kan omsættes til handling og målbare resultater.”

En værktøjskasse af standarder

Dansk Standard er i fuld gang med at skabe et overblik over, hvor der i dag findes standarder, der bidrager 1:1 til verdensmålene – også på delmålsniveau.

Én af de oplagte standarder er ledelsesstandarden for CSR, som giver virksomheden et systematisk grundlag for at arbejde med samfundsansvar. Eller energiledelsesstandarden med fokus på mål 7 om bæredygtig energi. Men det er blot to ud af en række standarder, der har fokus på de forskellige mål.

”Standarderne kan være et værktøj til at prioritere virksomhedens indsats, så man fokuserer der, hvor man har størst påvirkning – både positivt og negativt”, siger Anne Hasløv, som har dette råd til virksomheder, der overvejer, hvordan de kommer i gang:

”Begynd med at undersøge, hvilke standarder der kan understøtte jeres forretning og jeres processer. Standarder kan hjælpe jer med at arbejde struktureret og målbart og samtidig giver de en systematik til forbedringer, så I kan starte ét sted og løbende hæve barren.”

Nye forretningsmuligheder

Ud over de eksisterende standarder bliver verdensmålene også tænkt ind, når der udvikles nye standarder.

”Der er mange mindre virksomheder, som har idéer til nye bæredygtige forretningsmodeller, og vi har derfor en vigtig opgave i at udvikle standarder, som kan understøtte dem. Det kan fx være i forhold til genbrug og genanvendelse, hvor standarder kan være med til at sikre produkternes kvalitet, levetid og sikkerhed,” siger Anne Hasløv.

Desuden er standardisering virksomhedernes serveret til selv at være med til at definere nogle fælles rammer. For standarder er med til at skabe markedet og sætte fremtidens markedskrav.

”Ved at være med til at skabe internationale standarder på et givent område kan danske virksomheder faktisk designe et helt nyt marked, som bliver et forretningsområde for dem. Og i og med at de deltager i arbejdet med at udvikle standarderne, så vil de være langt foran mange andre spillere”, forklarer Anne Hasløv.

Alle med interesse og viden kan være med til at præge fremtidens standarder, der er med til at understøtte dansk erhvervslivs transformation til en mere bæredygtig tilgang til bl.a. produktion og forbrug.

Læs mere om standarder og verdensmålene her:

www.ds.dk/verdensmaal

Denne artikel er del af et tema:

I fokus: 15 mest læste i 2020

Læs eller genlæs de 15 mest læste artikler på CSR.dk i 2020. Vi har samlet dem her. 

08.04.2024Dansk Standard

Sponseret

Psykisk arbejdsmiljø - introduktion til standarden DS/ISO 45003:2021

14.02.2024Dansk Standard

Sponseret

Ny standard for virksomheder til håndtering af klimaændringer

05.02.2024Dansk Standard

Sponseret

Ny lovgivning medfører skærpede krav til virksomheders energiledelse og stiller skarpt på CO2-udledning

14.12.2023Dansk Standard

Sponseret

Det nye bygningsdirektiv kalder på standarder

14.12.2023Dansk Standard

Sponseret

Standarder skal hjælpe med at indfri EU’s nye krav til bæredygtige produkter

27.11.2023Dansk Standard

Sponseret

Sådan gør du din virksomhed mere modstandsdygtig