Overhold kravene til ESG-rapportering med en software-løsning

Når det nye Corporate Sustainability Reporting Directive træder i kraft fra 2024 og frem, skal virksomheder med over 250 ansatte begynde at imødekomme krav til rapportering af ESG.

Europa-Parlamentet bekendtgjorde i 2022 direktivet om rapportering om virksomheders bæredygtighed (CSRD) med ønsket om at indføre fælles standarder og minimumskrav for ESG-rapportering.
Hidtil har virksomheder mere eller mindre selv kunnet definere, hvad der betragtes som bæredygtigt, hvilket har resulteret i uensartede ESG-rapporter og greenwashing-skandaler.
Men CSR-direktivet kommer nu til at introducere mere detaljerede krav til rapportering. Det skal hjælpe virksomheder til bedre håndtering og måling af ESG-relaterede risici og gøre en ende på greenwashing.
Er din virksomhed klar?

Krav til ESG-rapportering
Måske er din virksomhed ikke direkte omfattet af de oplyste krav og datoer fra Europa-Parlamentet, men de nye krav vil potentielt omfatte hele virksomhedens værdikæde og dermed også selv de helt små virksomheder. Alle vil – på kort eller lang sigt – forventes at kunne levere data om ESG til de store virksomheder.
For at overholde ESG-rapporteringskravene skal din virksomhed overholde de oplysningskrav og datapunkter, der er i de europæiske standarder for bæredygtighedsrapportering (ESRS), hvor første udkast blev offentliggjort i november 2022.
Kravene dækker over de tre bogstaver i ESG; Environment, Social, Governance. Men udover de miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold skal I rapportere på ’double materiality’, dvs. interne og eksterne virkninger, og dataene skal revideres af en tredjepart.
Læs mere om miljø, sociale og ledelsesmæssige forhold her.

Kom godt i gang med ESG-rapportering
Studier har vist, at der er store forskelle på kvaliteten og indholdet i virksomheders CSR-rapporter. Mange har kritiske mangler; mange mangler et system eller en proces for rapportering; og mange ser det som noget, der bare skal krydses af på en liste. Men med de nye krav er målet, at der kommer mere ensretning og bedre kvalitet i rapporterne.
Føler du dig overvældet af at skulle håndtere ESG også – oven i alt det andet, du skal have styr på og leve op til?
Så er den gode nyhed til dig, at du sikkert gør rigtig mange ting allerede, der vil bidrage til, at I overholder rapporteringskravene. Fx er rapportering og overvågning af nærved-ulykker, hændelser, ulykker, emissioner og risikovurderinger alle sammen områder, som vil gavne enhver ESG-strategi. Det samme gælder indsatser for bedre psykisk og fysisk arbejdsmiljø, medarbejderudvikling og udskiftning/reduktion af kemikalier og andre produkter på arbejdspladsen.

Brug en software til at bygge bro og skabe struktur
ESG-rapportering er selvfølgelig forbundet med nogle tekniske, operationelle og kulturelle udfordringer for mange. Men nøglen til succes er at bygge bro mellem EHS-afdelingen og andre interne afdelinger, som fx bæredygtighed, HR, finansteams og IT. Ved at bringe de forskellige teams sammen er der stor sandsynlighed for, at I allerede har mange data, som I kan bruge og forbedre, når I rapporterer på ESG.
Arbejder din virksomhed allerede med EHS, arbejdsmiljø og/eller miljø, så har I taget de første skridt. Nogle af indsatsområderne vil måske endda være bekendte for jer. Mange virksomheder gør allerede mange ting, som er ESG, uden det er defineret som sådan. Det kan både være ting, I er bevidste om, og som trænger til justeringer og forbedringer. Men det kan også være ting, I måske ikke har tænkt over hører ind under ESG.
Derfor handler det nu om at skabe struktur og få sat tingene ’i system’. Bogstaveligt talt. For med en software-løsning kan I samle alle jeres indsatsområder og data i ét system. Det gør det nemmere at holde overblik og indsamle de nødvendige data til jeres ESG-rapporter.

Denne artikel er del af et tema:

Tema: Software er nøglen til god ESG

Oplysningskravene for ESG-relaterede emner stiger eksponentielt, og fortidens datapraksis er slet ikke den opgave voksen.  Derfor zoomer CSR.dk ind på ESG software. En god løsning kan hjælpe med både at opfylde kravene fra investorer, kunder, lovgivere, audit-selskaber og andre interessenter og med at skabe ny værdi for virksomheden med udgangspunkt i data.

15.05.2023EcoOnline ApS

Sponseret

Kommune har sparet 500.000 NOK og 40 tons CO2-udledning på seks måneder

15.05.2023EcoOnline ApS

Sponseret

Overhold kravene til ESG-rapportering med en software-løsning

15.05.2023EcoOnline ApS

Sponseret

ESG og EHS går hånd i hånd