ESG og EHS går hånd i hånd

Med et stigende fokus på ESG (Environment, Social & Governance) får større virksomheder nu endnu et område at rapportere på. Den gode nyhed er, at mange virksomheder allerede gør en masse ting og har en masse data, der kan passe ind i ’ESG-kassen’ – hvis de bliver sat i system.

Hvis du allerede har en proaktiv tilgang til EHS (Environment, Health & Safety), er der sandsynligvis flere ESG-relaterede emner, som du er godt i gang med i dag. Får du styr på EHS, har du langt hen ad vejen også styr på ESG – særligt hvis du samler det hele i én platform.

Øget fokus på mennesker

Efter Covid19-pandemien har vi set et markant øget fokus på mennesker og sociale spørgsmål.
De sociale forhold i ESG fokuserer på virksomhedens indvirkning på medarbejdere, kunder og lokalsamfundet. Her kigger vi bl.a. på, hvordan en virksomhed håndterer sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, uddannelse af medarbejdere, moderne slaveri, påvirkning af lokalsamfundet samt data og privatlivets fred.

Når du evaluerer de sociale forhold for virksomhedens ESG-score, skal du medtage faktorer som fx medarbejdersikkerhedspolitikker, risikostyring, medarbejderengagement og uddannelse.
Der er flere af de sociale forhold i ESG, der korrelerer med EHS, herunder

  • Sundhed og sikkerhed: På mange arbejdspladser er rapporter og statistikker om sundhed og sikkerhed allerede en veletableret indsats, dels fordi det er mere reguleret af lovgivningen end mange andre ESG-emner. Den slags rapportering omfatter fysiske, kemiske og biologiske farer og bør systematisk vise, hvordan virksomheden arbejder for medarbejdernes sundhed, sikkerhed og trivsel.
  • Kompetenceudvikling: Alle virksomheder skal rekruttere og udvikle kompetente medarbejdere. Mange digitale EHS-løsninger kommer også med muligheden for at integrere et digitalt læringssystem, der hjælper med denne opgave.
  • Privatliv og sikkerhed: Privatliv og beskyttelse af personoplysninger er grundlæggende rettigheder, og alle virksomheder bør rapportere om deres databeskyttelsespolitik.

Ensretning af miljørapportering

Miljø og bæredygtighed har været på dagsorden længe i mange virksomheder og samfundet generelt. Men der har manglet fælles standarder og minimumskrav for rapportering på området. Virksomheder har mere eller mindre selv kunnet definere, hvad der betragtes som bæredygtigt. For mange EHS-fagfolk er indsamling af miljøoplysninger ikke en ny disciplin, men med de nye ESG-rapporter er der mulighed for mere ensretning på området.

De miljømæssige forhold vedrører ressourceforbrug, forurening, klimaændringer, energiforbrug, affaldshåndtering og andre miljørelaterede udfordringer og muligheder.

En vigtig del af miljørapporteringen er emissionsdata. Miljødimensionen er opdelt i tre forskellige områder, der dækker alle de direkte virksomhedsejede og kontrollerede ressourcer samt indirekte emissioner fra værdikæden.

Ligesom for de sociale forhold er der flere af de miljømaæssige forhold i ESG, der korrelerer med EHS, herunder

  • Emissioner af drivhusgasser (GHG): Drivhusgasemissioner er niveauet af kuldioxid, kulmonoxid, svovldioxid og andre gasformige biprodukter fra en virksomheds industrielle processer.
  • Klimarisiko: Klimaændringer har ført til ekstreme vejrforhold og andre forstyrrelser i økosystemet, hvilket har forårsaget skader på virksomhedens aktiver, afbrydelser og mangel på råvarer.
  • Andre miljøfaktorer: De dækker forskellige relevante emner, når man fokuserer på at forbedre en virksomheds miljøpræstationer, fx. ressourceeffektivitet, affaldshåndtering, cirkulær økonomi, vand- og marineressourcer og biodiversitet.

Software sikrer dig bedre EHS- og ESG-rapportering
Endnu et fællestræk for ESG og EHS er, at de kræver adgang til kvalitative og kvantitative data, hvis din virksomhed skal kunne leve op til kravene og høste frugterne af jeres indsatser.
For mange virksomheder betyder det, at I skal indsamle oplysninger fra mange afdelinger på tværs af organisationen. Det håndteres ofte manuelt. Det kræver mange mandetimer, og der er risiko for fejl og mangler undervejs.
Alternativet er at bruge en software, der samler alle data i én platform og hjælper dig med at udnytte de data. Mange oplever, at en del af arbejdet allerede er igangsat, men mangler et system til at samle informationerne. Med EcoOnlines software kan du indsamle, overvåge og kategorisere dataene og få adgang til dashboards og rapporter. Det vil give dig overblik over dine ESG- og EHS-indsatser og gøre det lettere at identificere områder, der kan forbedres.

Denne artikel er del af et tema:

Tema: Software er nøglen til god ESG

Oplysningskravene for ESG-relaterede emner stiger eksponentielt, og fortidens datapraksis er slet ikke den opgave voksen.  Derfor zoomer CSR.dk ind på ESG software. En god løsning kan hjælpe med både at opfylde kravene fra investorer, kunder, lovgivere, audit-selskaber og andre interessenter og med at skabe ny værdi for virksomheden med udgangspunkt i data.

15.05.2023EcoOnline ApS

Sponseret

Kommune har sparet 500.000 NOK og 40 tons CO2-udledning på seks måneder

15.05.2023EcoOnline ApS

Sponseret

Overhold kravene til ESG-rapportering med en software-løsning

15.05.2023EcoOnline ApS

Sponseret

ESG og EHS går hånd i hånd