Kommune har sparet 500.000 NOK og 40 tons CO2-udledning på seks måneder

Porsgrunn Kommune har bl.a. ved hjælp af EcoOnlines software-løsning sparet 500.000 NOK og reduceret drivhusgasudledningen med 40 tons på bare seks måneder.

Porsgrunn Kommune har bl.a. ved hjælp af EcoOnlines software-løsning sparet 500.000 NOK og reduceret drivhusgasudledningen med 40 tons på bare seks måneder. Porsgrunn Kommune ligger i et af Norges største industriområder og har omkring 2.700 ansatte og 37.000 indbyggere. I forbindelse med kommunens klimaprojekt blev EcoOnlines digitale løsning implementeret til at overvåge, rapportere og vurdere risici ved kemikalier. Det har hjulpet Kommunen til at spare både penge og CO2.

Reduktion af kemikalier bidrager til ESG

I starten af 2022 fremlagde Porsgrunn Kommune sit første klimabudget, som skulle bidrage til at reducere drivhusgasserne. Og allerede efter seks måneder havde de reduceret brugen af over 1.000 kemiske produkter og opnået en betydelig økonomisk besparelse på 500.000 norske kroner (ca. 340.000 DKK).

Rose-Marie Christiansen, byrådsmedlem i Porsgrunn, udtaler:
"Vi er stolte over at se, at klimabudgettet, som er en del af kommunens handlingsprogram for 2022-2025, allerede viser positive resultater. Som kommune i landets største industriregion vil vi gerne arbejde med bæredygtighed på alle niveauer og reducere vores klimaaftryk i alt, hvad vi gør."

"Ud over de økonomiske og miljømæssige gevinster ser vi også den værdi, som det her projekt har for sundheden og trivslen hos kommunens medarbejdere og borgere."
Porsgrunn er den første lokale myndighed i Norge, der har medtaget reduktionen af kemikalier som et konkret punkt i deres klimabudget. Det er et område, som de færreste åbenlyst tænker over i forbindelse med klima og ESG. Men reduktion og substitution af kemikalier på arbejdspladsen kan bidrage positivt til ESG og klimaregnskabet.

Stor effekt i klimabudgettet

Ved projektets start havde Porsgrunn Kommune 4.000 registrerede kemikalier fordelt på 44 virksomheder og 119 afdelinger inden for sundhedspleje, miljø og byudvikling, uddannelse og administration. Målet for kommunens at reducere 10% af kemikalierne inden 2023. Men allerede efter kun seks måneder havde de overskredet målet og var nået op på hele 16%.

Porsgrunns HR-konsulent Tove Sørensen, som er ansvarlig for projektet, siger:
"Nogle mennesker troede nok, at det kun ville have en lille effekt at inddrage reduktionen af kemikalier i klimabudgettet. Men det har betydet meget for medarbejderne, at vi fik godkendt dette projekt. Når jeg taler med de forskellige virksomheder, føler de, at de er med til at gøre en forskel, der påvirker sundhed og miljø."

Alle medarbejdergrupper er involveret

”I en kommune er mange erhverv repræsenteret, lige fra undervisning til rengøring. Derfor mener vi, at vores erfaring er noget, som alle virksomheder, der håndterer kemikalier, kan drage nytte af." - Tove Sørensen, Porsgrunns HR-konsulent
Mange typer af medarbejdere er involveret i kommunens projekt på den ene eller anden måde. Det betyder, at kendskabet til projektet og større bevidsthed om de risici, der er forbundet med brugen af kemikalier, har ført til EHS- og ESG-relaterede forbedringer i hele organisationen.

Sådan kan ESG-data også se ud

Der var brug for konkrete resultater fra projektet, og derfor samarbejdede Porsgrunn med EcoOnlines norske team for at få de nødvendige data til at måle virkningen.
"Set fra et globalt perspektiv er den kemiske industri en af de mest energikrævende industrier i verden. Det er vigtigt at huske, at alt hænger sammen. For os handler det om betydningen af 'mange bække små', fx at vores foranstaltninger også har positive konsekvenser ved at reducere det negative fodaftryk i hele værdikæden," siger Yngvil Holt, klimakoordinator i Porsgrunn Kommune.

EcoOnlines globale Head of Sustainability, Helene Brodersen, tilføjer:
"For at kvantificere det reducerede antal kemikalier og forstå det økonomisk og miljømæssigt ift. kroner/ører og klimaaftryk har vi anvendt en metode udviklet af det amerikanske miljøbeskyttelsesagentur, EPA. Formlen bruges i dag af mange offentlige myndigheder, virksomheder og nonprofitorganisationer til at beregne CO2-aftryk og miljøudfordringer. For at sikre troværdighed og tage højde for mulige fejlmargener bruger vi den faktor med den laveste værdi ved beregningen."

Læs mere om EcoOnlines software til kemikaliestyring her.

Læs hele casen med Porsgrunn Kommune her.

Denne artikel er del af et tema:

Tema: Software er nøglen til god ESG

Oplysningskravene for ESG-relaterede emner stiger eksponentielt, og fortidens datapraksis er slet ikke den opgave voksen.  Derfor zoomer CSR.dk ind på ESG software. En god løsning kan hjælpe med både at opfylde kravene fra investorer, kunder, lovgivere, audit-selskaber og andre interessenter og med at skabe ny værdi for virksomheden med udgangspunkt i data.

15.05.2023EcoOnline ApS

Sponseret

Kommune har sparet 500.000 NOK og 40 tons CO2-udledning på seks måneder

15.05.2023EcoOnline ApS

Sponseret

Overhold kravene til ESG-rapportering med en software-løsning

15.05.2023EcoOnline ApS

Sponseret

ESG og EHS går hånd i hånd