Ørsted indgår ny stor aftale om CO2-fjernelse med Microsoft

Mange flere virksomheder skal tænke i den retning, men behovet er større end frivillige investeringer fra den private sektor kan opfylde. Der er desuden fare for, at investeringer kan blive en politisk sovepude.

24.05.2024

Eva Harpøth Skjoldborg, CSR.dk

I en ny aftale vil Ørsted over en tiårig periode sælge yderligere 1 million ton CO2-fjernelse til Microsoft fra Avedøreværket, som er en del af Ørsteds projekt til CO2-fangst og -lagring, ’Ørsted Kalundborg CO2 Hub’. Microsoft har tidligere indgået en aftale med Ørsted om at købe 2,67 millioner tons CO2-fjernelse fra Asnæsværket, og med den nye aftale ender den samlede aftalte volumen på 3,67 millioner tons CO2.

Ifølge FN's klimapanels seneste rapport er teknologier til biomassebaseret CO2-fangst og -lagring som denne afgørende for, at den globale opvarmning begrænses. Dette understreger vigtigheden af projekter som ’Ørsted Kalundborg CO2 Hub’, som kan bidrage til, at virksomheder som Microsoft når deres bæredygtighedsmål, og at de globale klimamål realiseres.

Business case i plus – ingen forskel i nationalt klimaregnskab

Det lyder godt. Men hvad mener klimaeksperterne? 

”Det er rigtig positivt at se, hvordan Microsoft går ind og støtter udvikling af nye teknologier til at fjerne CO2 fra atmosfæren, herunder I Danmark, hvor det også hjælper os til at nå vores nationale klimamål. I det her tilfælde ved at sørge for at business casen for Ørsteds projekt umiddelbart går i plus,” siger Tobias Johan Sørensen, senioranalytiker i den grønne tænketank Concito. 

Der er dog større tvivl om, hvorvidt den nye aftale bidrager til i hvert fald et af de etablerede kriterier for, at investeringer i klimakreditter har en reel effekt: at de bidrager med noget nyt. 

”I den specifikke transaktion, er det svært at se, hvilken additionalitet der er tale om. Projektet, pengene går til, er allerede undervejs og vil blive bygget uagtet. Samtidig ændrer Danmark ikke på sit mål om 70%-reduktion af drivhusgasser i 2030, hvilket betyder, at kreditsalget umiddelbart ikke fører til yderligere reduktioner af drivhusgasser i atmosfæren ift. hvis det ikke var sket,” forklarer Tobias Johan Sørensen. 

Flere virksomheder skal investere i at fjerne CO2

For Microsoft er kontrakten med Ørsted endnu et eksempel på en aftale om at fjerne CO2 i stor skala, der understøtter virksomhedens ambition om at være CO2-negativ i 2030. 

Aftalen indebærer, at Microsoft fra 2026 vil aftage 1 million ton CO2-fjernelse fra den halmfyrede blok på Avedøreværket. Kraftværket omdanner lokalt indkøbt halm, som er et restprodukt fra landbruget, til el og fjernvarme. Ved at fange CO2 fra biomassefyrede kraftvarmeværker og lagre det i undergrunden er det muligt ikke kun at reducere, men også at fjerne CO2 fra atmosfæren, da CO2 fra bæredygtig biomasse er en del af en naturlig biogen kulstofcyklus. Derved skabes negative udledninger.

Men er den slags aftaler kun relevant for virksomheder som Microsoft, som har forpligtet sig på historiske udledninger? Eller kan andre virksomheder med mere almindelige klimamål også have noget ud af at lave den slags investeringer?

”På sigt skal vi fjerne store mængder CO2 fra atmosfæren for at nå vores klimamål. Men teknologierne til dette er underfinansierede og har behov for støtte og udvikling, hvis de skal nå at virke i stor skala i tide,” siger Tobias Johan Sørensen. 

”Alle virksomheder med en seriøs tilgang til klimapolitik bør derfor overveje, om de skal støtte teknologier til at fjerne CO2 fra atmosfæren som tillæg til at reducere deres udledninger. Nogle virksomheder har store historiske udledninger, som de kan være med til at tage ansvar for, og andre har måske flotte profitter, som kan gøre gavn til et større formål end udbetaling til aktionærer,” fortsætter han.

Må ikke blive en politisk sovepude

Samarbejdet mellem Ørsted og Microsoft vil spille en afgørende rolle i udviklingen af ’Ørsted Kalundborg CO2 Hub’, da biomassebaseret CO2-fangst og -lagring stadig befinder sig på et tidligt udviklingsstadie. Selvom projektet blev tildelt støtte fra Energistyrelsen, var indtægter fra salg af CO2-kreditter medregnet i investeringsbeslutningen og derefter også i det tilbud, der blev indsendt via den danske støtteordning, hvor der blev lagt stor vægt på konkurrencedygtige bud med den laveste støtte pr. ton.

Det minder umiddelbart en del om den model, Ørsted brugte, da de begyndte at bygge havvindmølleparker. Hvor typiske virksomheder forpligtede sig til at aftage et produkt, som Ørsted så kan bygge infrastruktur til at producere. Det er udgaver af samme model, man i disse år ser med aftaler om produktion af nye fly- og skibsbrændsler. 

Det gode ved den type aftaler er, at man får delt risikoen for store investeringer i nye produktion og infrastruktur op på flere parter, hvilket gør det muligt overhovedet at gennemføre projekterne. I den nuværende klimakritiske situation er fænomenet dog ikke uden faldgruber.  

”Vi kan godt være nervøse for, at lande som Danmark bliver lullet i søvn med forhåbninger om, at det her frivillige marked for klimakreditter går ind og finansierer opfyldelsen af vores klimamål.  Udover nogle store beløb fra Microsoft aner vi ikke om det her marked vil levere tilstrækkelig finansiering til at få flere store projekter udover rampen i bl.a. Danmark. Det samme gælder i vores nabolande, hvor vi også hører om stigende optimisme omkring, at tech-giganterne nok skal komme og finansiere projekter og negative udledninger,” fortæller Tobias Johan Sørensen. 

”Det vil være mere sikkert for Danmark og andre lande at satse på at tilvejebringe tilstrækkelig finansiering til at dække de omkostninger, der er ved at skalere de her teknologier, og løbende vurdere realismen I, hvor meget finansieringen kan dække med det omkostningsbillede, som vi ser ind i. På den måde undgår vi at overvurdere potentialet og teknologiernes bidrag til opfyldelse af vores klimamål,” afslutter han.  

Fakta om ’Ørsted Kalundborg CO2 Hub’

  • I maj 2023 blev Ørsteds projekt til CO2-fangst og -lagring, ’Ørsted Kalundborg CO2 Hub’, tildelt en 20-årig kontrakt af Energistyrelsen. 
  • Ørsted vil etablere CO2-fangst på det træflisfyrede Asnæsværket i Kalundborg og på Avedøreværkets halmfyrede kedelanlæg i Storkøbenhavn. 
  • Ørsted vil årligt opsamle 150.000 tons biogen CO2 fra den halmfyrede blok på Avedøreværket. Den biogene CO2 skal i første omgang transporteres med lastbil til Asnæsværket, indtil der kan etableres en forbedret CO2-infrastruktur. 
  • Den halmfyrede blok på Avedøreværket omdanner lokalt indkøbt halm til el og fjernvarme. Halmen er et restprodukt fra landbruget. 
  • Ørsted vil årligt opsamle 280.000 tons biogen CO2 fra Asnæsværkets træflisfyrede blok. Asnæsværket kommer også til at fungere som CO2-hub med ansvar for håndtering og transport af biogen CO2 fra både Avedøreværket og Asnæsværket til Northern Lights’ lagringsreservoir i den norske del af Nordsøen. 
  • Asnæsværkets træflisfyrede blok omdanner træflis, som primært stammer fra de baltiske lande, til el, fjernvarme og procesdamp til den lokale industri. Træflisen kommer fra bæredygtigt forvaltede produktionsskove og består af overskudstræ fra savværker eller restprodukter fra tynding eller fra skæve træer.

Toyota Material Handling A/S

Sponseret

3 centrale trin til ESG i din materialehåndtering

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Sponseret

Brainy Brunch: S’et i ESG: 3 stærke råd til at kommunikere om social ansvarlighed

Denne artikel er del af et tema:

Tema: Klimakompensation og offsets

Der er ingen vej uden om metoder til at fjerne og lagre CO2, hvis klimamål på alle niveauer skal nås. CSR.dk undersøger, hvad klimakompensation egentlig er, hvor der skal sættes ind for at få et marked ud af det, og hvordan virksomheder skal orientere sig i brugen af de forskellige produkter. 

Relateret indhold

12.06.2024CSR.dk

Bliver du ledet af en algoritme? Det gør flere end man tror, viser et nyt dansk-europæisk studie

12.06.2024CSR.dk

Dansk fiskeopdrætter er pilot på natur-rapportering

12.06.2024SUSTAINX ApS

Sponseret

Sådan arbejder du strategisk med dit klimaregnskab

12.06.2024Dansk Retursystem

Sponseret

NTO skal levere automatiseret optælleanlæg til ny pantfabrik

12.06.2024Toyota Material Handling A/S

Sponseret

Fra gas til el – stor byggevaregrossist eksekverer ESG tiltag i den interne transport

12.06.2024CSR.dk

Dansk fiskeopdrætter er pilot på natur-rapportering

12.06.2024CSR.dk

Viden om CO2-belastning påvirker hvad der ender i indkøbskurven

11.06.2024CSR.dk

Miljøbekymringer får næsten halvdelen af forbrugere til at skifte kostvaner

Jobmarked

Se alle

ista Danmark A/S

Salgsassistent til kampagnesalg

Drømmer du om en karriere inden for salg og rådgivning? Så har ista brug for dig.

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

27.06.2024

ista Danmark A/S

Kontorassistent til Team Aflæsning og Service

ista Danmark søger en kontorassistent til vores Team Aflæsning og Service i Ballerup

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

27.06.2024

Energi Danmark A/S

Junior ESG Analyst

Do you want to work in a leading Nordic energy trading company and be a part of a newly established ESG team? Do you thrive in an international environment and want to contribute to the green transition? Then you could be our Junior ESG Analyst.

Område

Midtjylland

Ansøgningsfrist

29.06.2024

Rambøll A/S

Commercial Lead, Incept Sustainability

We're looking for a passionate sustainability professional to help us take our offering, Incept Sustainability, to the next level.

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

KØBENHAVNS KOMMUNE

Konsulent til Bæredygtige Indkøb (barselsvikariat)

Vil du arbejde med menneske- og arbejdstagerrettigheder i globale værdikæder? Vil du være til at med at omsætte politiske ambitioner om bæredygtighed i Københavns Kommunes værdikæde til praksis? Vil du arbejde med at stille ambitiøse krav til beskyttelse af bl.a. af menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, klima og miljø i kommunens kontrakter, og sikre at disse overholdes?

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

16.06.2024

Dagrofa aps

Brænder du for grøn omstilling i Dagligvarehandlen?

I Dagrofa- koncernen intensiverer vi i disse dage vores fokus på bæredygtighed og samfundsansvar, herunder kommende lovgivning på CSRD, samt udvikling af en ny klimaplan. Vi arbejder intensivt med at indfri vores målsætninger på området og søger derfor en ESG- analytiker til vores CSR-team.

Område

Sjælland

Ansøgningsfrist

24.06.2024

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

To konsulenter til forsvarets arbejde med ESG og CSR

Vi kan tilbyde et arbejde der giver mening og en spændende og udviklende stilling som konsulent, hvor du vil blive central i arbejdet med CSR og ESG i Forsvarets anskaffelser.

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

15.06.2024

NRGreen ApS

Energisk møde booker til spændende produkt

NRGreen søger en frisk og udadvendt medarbejder

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

13.06.2024

SUSTAINX ApS

Vil du være med på et stærkt ESG-Hold? 🌱

Som Senior ESG Advisor hos SustainX bliver du en aktiv del af den grønne omstilling, og sammen leverer vi ESG løsninger, der omfatter alt fra strategi til direkte projektudførelse.

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

Anlægsgartner Gottlieb A/S

Anlægsgartner Gottlieb A/S privathave afdelingen søger formand

Anlægsgartner Gottlieb Søger formand til udførsel af anlægsopgaver

Område

Sjælland

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

Hold dig opdateret med CSR.dk

Tilmeld dig nyhedsbrevet og følg med i alt som rører sig indenfor ESG og bæredygtig udvikling Nyhedsbrevet kommer kun to gange ugentligt. Herudover sender vi dig relevante temaer og spændede events.

Se flere temaer

Events

Se alle
Valified
Webinar
Webinar: Gratis introduktion til ESG rapporteringen

Gratis webinar med fokus på at hjælpe din virksomhed i gang med ESG rapporteringsarbejdet

Dato

14.06.2024

Tid

09:00

Sted

Online

access2innovation
Morgenmøde
Combining aid, trade, and development finance into the Ugandan agriculture sector

In this Virtual A2i Talk, Ole Dahl Rasmussen from the Danish Embassy in Uganda and Moses Nyabila, CEO of aBi Development, will talk about current initiatives and programs that support the development and financing of the Ugandan agriculture sector. This includes, lessons learned, from the recent Danish business delegation to Uganda, co-organised by Access2innovation, the Danish Agriculture & Food Council and the Embassy.

Dato

14.06.2024

Tid

09:30

Sted

Virtuelt

Sustainable Business Solutions ApS
Webinar
Introduktion til klimadata og klimaregnskaber i praksis - Juni

Er du ny i arbejdet med klimaregnskaber, og mangler du en grundlæggende forståelse for, hvad arbejdet med klimadata og udarbejdelse af klimaregnskaber indebærer? Så er dette kursus for dig.

Dato

17.06.2024

Tid

09:00

Sted

Live online (Zoom)

Sustainable Business Solutions ApS
Webinar
Gratis webinar - Scope 3: Upstream-udledninger

Bliv klogere på de 8 upstream-kategorier i klimaregnskabets scope 3, når vi gennemgår dem én eller én med konkrete eksempler og gode råd. Webinaret er gratis og en del af Sustainable Business Solutions webinarserie, "ESG to the point".

Dato

18.06.2024

Tid

08:15

Sted

Live online (Zoom)

PwC Danmark
Webinar
Corporate ESG Reporting 2024 - Learn From the Best

PwC's annual conference, 'the CFO's agenda', celebrates the best annual reports among the C25 listed companies and the 10 largest non-listed and large cap companies in Denmark.

Dato

18.06.2024

Tid

09:00

Sted

Online

Etisk Handel Danmark
Kursus
Ansvarlig Indkøbspraksis: En nøgle til vellykket due diligence

Du vil blive opmærksom på de bæredygtighedsrisici, der er forbundet med blandt andet prispres og sidste-øjebliks-ændringer i produktionsplanlægningen, når vi d. 18. juni 2024 stiller skarpt på ansvarlig indkøbspraksis.

Dato

18.06.2024

Tid

12:00

Sted

Overgaden Oven Vandet 101415 København