Ombygning af Ørkenfortet DGNB-certificeres

Det tidligere Nordea-domicil – også kendt som Ørkenfortet i folkemunde – vil i de kommende år blive forvandlet til et femstjernet Hilton hotel, der skal stå som et nyt vartegn ud til Københavns Havn. I ombygningen er der indarbejdet både miljømæssige, sociale og økonomiske forhold, der skal føre til en DGNB-certificering.

Det kommende hotel, der efter ombygningen ender på godt 30.000 m2, vil rumme ca. 400 værelser af international topkvalitet, møde- og konferencefaciliteter, Executive Lounge, fitnesscenter, parkeringsfaciliteter, bar og to restauranter – hvoraf den ene skal placeres på kajkanten. Ejendommen bliver åbnet op ud mod såvel havnen som mod Torvegade – alt i tråd med og med respekt for byens arkitektoniske og bæredygtige profil.

Og barren er sat højt for det kommende højkvalitetshotel. Ombygningen gennemføres nemlig som en DGNB-certificeret renovering, hvilket vidner om et helhedsorienteret syn på bæredygtighed og en ejendom, som rummer både sociale, økonomiske, miljømæssige, tekniske og processuelle kvaliteter, der ligger markant over kravene i det danske bygningsreglement.

Asbest, bly og 400 tons ekstra puds
Ørkenfortet blev opført i årene 1957 til 1962, hvor både viden omkring og krav til blandt andet materialevalg, så noget anderledes ud end i dag. I forbindelse med nedrivningen er der blandt andet fundet store mængder asbest, særligt i ejendommens facade, ligesom der er opdaget bly i malingen, hvilket betyder, at alle malede vægoverflader skal fræses ned, for at blyet kan fjernes.

”Materialevalget i ejendommen er helt tidstypisk, men gør også, at nedrivningsopgaven er omfattende, da det er enorme mængder affald, der skal sorteres i forhold til de miljømæssige gældende regler og køres væk”, fortæller underdirektør hos ATP Ejendomme Christian Hartmann.

Nedrivningen forventes færdig i april 2019, hvorefter den reelle om- og tilbygning kan gå i gang. Inden da skal alt indmad og forurening i den massive ejendom tages ud – det gælder også nogle ekstra pudslag, som endte med at løbe op i hele 400 ekstra tons puds.

En DGNB-certificeret renovering        
Ved ombygningens start blev der fra ATP Ejendommes side truffet beslutning om at DGNB-certificere renoveringen, når ejendommen står færdig i løbet af 2020. Det betyder, at der i ombygningen sættes fokus på de fem hovedområder i DGNB, herunder miljømæssig kvalitet, økonomisk kvalitet, social kvalitet, teknisk kvalitet og proceskvalitet.

”Med certificeringen for øje har vi fokus på at begrænse miljøbelastningen og tænke bæredygtighed ind i hele ombygningen”, afslutter Christian Hartmann.

Det er non-profit medlemsorganisationen Green Building Council Denmark, der fungerer som administrator for DGNB bæredygtighedscertificeringsmærket, og resultatet af ombygningen afgøres ud fra et DGNB-evalueringsmatrix, der bestemmer certificeringens kulør.

Denne artikel er del af et tema:

I fokus: bæredygtigt byggeri

01.11.2018ATP Ejendomme A/S

Sponseret

Boligbyggeriet Arenahaven i Ørestaden DGNB-certificeres

25.10.2018ATP Ejendomme A/S

Sponseret

Ombygning af Ørkenfortet DGNB-certificeres

25.06.2018ATP Ejendomme A/S

Sponseret

Axel Towers modtager DGNB sølvcertificering

15.02.2018ATP Ejendomme A/S

Sponseret

Energibesparende tiltag høster forbedrede energimærker

15.11.2017ATP Ejendomme A/S

Sponseret

Sådan har vi bygget Pier47

04.10.2017ATP Ejendomme A/S

Sponseret

Pier47 er et 1800-tals inspireret pakhus med fremtidsteknologi