Boligbyggeriet Arenahaven i Ørestaden DGNB-certificeres

ATP Ejendommes boligudviklingsprojekt, Arenahaven, der i løbet af de kommende år vil stå færdig i Ørestaden, rummer bæredygtige kvaliteter, der ligger markant over kravene i det danske bygningsreglement, og som skal føre til en DGNB-certificering, når boligerne står færdige i 2020.

I Arenakvarteret i Ørestaden er 153 nye lejeboliger ved at skyde op. Boligerne, der skal ligge i forlængelse af Royal Arena, kommer til at gå under navnet Arenahaven. Boligerne bliver bygget som en åben karré med en sammenhængende bebyggelse, der varierer fra 12 til 34 meter i højden, og facaden beklædes med lyse teglsten og påhængte altaner i et varieret mønster, som giver den omtrent 15.600 m2 store bygning både dynamik og karakter.

En helhedsorienteret tilgang til bæredygtighed
ATP Ejendomme traf tidligt i processen beslutning om at DGNB-certificere de nye lejeboliger. Beslutningen indebærer, at byggeriet skal favne en helhedsorienteret forståelse af bæredygtighed, som netop er det, der kendetegner DGNB. I certificeringen vægtes de fem bæredygtighedsparametre, der omfatter både sociale, økonomiske, miljømæssige, tekniske og processuelle kvaliteter, nemlig lige højt, og det er derfor essentielt at have fokus på tværs og balancere parametrene gennem hele processen.

”DGNB-certificeringen vidner om ATP Ejendommes helhedsorienterede fokus på ESG. Certificeringen er ikke mindst et kvalitetsstempel af byggeriet, det er også en gevinst for de lejere, der skal bo i ejendommen, og samfundet generelt”, fortæller underdirektør hos ATP Ejendomme Christian Hartmann.

Boligbyggeriet, der på nuværende tidspunkt er under projektering, forventes færdig i 2020.

Denne artikel er del af et tema:

I fokus: bæredygtigt byggeri

01.11.2018ATP Ejendomme A/S

Sponseret

Boligbyggeriet Arenahaven i Ørestaden DGNB-certificeres

25.10.2018ATP Ejendomme A/S

Sponseret

Ombygning af Ørkenfortet DGNB-certificeres

25.06.2018ATP Ejendomme A/S

Sponseret

Axel Towers modtager DGNB sølvcertificering

15.02.2018ATP Ejendomme A/S

Sponseret

Energibesparende tiltag høster forbedrede energimærker

15.11.2017ATP Ejendomme A/S

Sponseret

Sådan har vi bygget Pier47

04.10.2017ATP Ejendomme A/S

Sponseret

Pier47 er et 1800-tals inspireret pakhus med fremtidsteknologi