Energibesparende tiltag høster forbedrede energimærker

Et fokus på energibesparende løsninger siden sidste energimærkning har resulteret i, at en række udvalgte ejendomme i porteføljen har forbedret deres energimærkning – til gavn for både kunder og miljøet.

45 ejendomme fik i 2017 fornyet det lovpligtige energimærke. Mærkerne angiver energieffektiviteten af en ejendom og fastsættes ud fra en beregning af ejendommens energiforbrug under såkaldte standardbetingelser. I beregningen tages blandt andet højde for ejendommens isolering, vinduer og døre samt tekniske installationer. 

Energimærkningen synliggør ikke mindst ejendommens energiforbrug for eksisterende og potentielle kunder, den giver også et overblik over de energimæssige forbedringer, som er rentable at gennemføre på ejendommen for at nedbringe energi- og CO2-forbruget.
 
Projektet blev udbudt til tre energikonsulenter med henblik på at sikre den bedste pris, kvalitet af mærkerne samt eksekvering af opgaven.

Energibesparende løsninger til gavn for kunderne
Udskiftning af ventilationsanlæg, nye vinduer, efterisolering af lofter og installering af nye pumper er blot nogle af de konkrete tiltag, der har bidraget til erhvervelsen af de forbedrede energimærker. Helt konkret har tiltagene betydet, at 17 af de 45 ejendomme har forbedret mærket i forhold til det gamle energimærke.

”Resultatet er yderst positivt”, fortæller Christian Mølholm, senior udviklingskonsulent hos ATP Ejendomme. ”Fremgang på en så stor del af ejendommene er bestemt ikke en selvfølge. Det kræver en stor indsats på hver enkelt ejendom - særligt på de ældre ejendomme, som jo fylder en stor del af ATP Ejendommes samlede portefølje”, forklarer han.

Forbedringerne i ejendommene sikrer ikke mindst kunderne lavere driftsudgifter, de gavner også den generelle komfort i lejemålene blandt andet på grund af et forbedret indeklima.
 
Den positive fremgang i energimærkningerne er et udtryk for ATP Ejendommes kontinuerlige arbejde med bæredygtighed og CO2-nedsættelse. Gennem rådgivning og tæt samarbejde med vores kunder forsøger vi løbende at skabe øget opmærksomhed på at nedsætte energiforbruget i vores ejendomme.
 
Du kan også gøre en aktiv indsats for at nedbringe energiforbruget. I ATP Ejendommes grønne guide får du gode råd til, hvordan du sparer den energi, du ikke har behov for.

01.11.2018ATP Ejendomme A/S

Sponseret

Boligbyggeriet Arenahaven i Ørestaden DGNB-certificeres

25.10.2018ATP Ejendomme A/S

Sponseret

Ombygning af Ørkenfortet DGNB-certificeres

25.06.2018ATP Ejendomme A/S

Sponseret

Axel Towers modtager DGNB sølvcertificering

15.02.2018ATP Ejendomme A/S

Sponseret

Energibesparende tiltag høster forbedrede energimærker

15.11.2017ATP Ejendomme A/S

Sponseret

Sådan har vi bygget Pier47

04.10.2017ATP Ejendomme A/S

Sponseret

Pier47 er et 1800-tals inspireret pakhus med fremtidsteknologi