Odense Bæredygtighedsråd sætter vækst, CSR og bæredygtighed på dagsordenen

Den 13. oktober er Odense Bæredygtighedsråd vært ved arrangementet ”CSR & Bæredygtighed”, som i år har haft så stor tilslutning, at arrangementet allerede er fuld booket og mange er på venteliste.

Professor, Ph.d. og forfatter Steen Hildebrandt er en af flere oplægsholdere til arrangementet "CSR & Bæredygtighed"..

Den 13. oktober er det er tredje gang, at Odense Bæredygtighedsråd sammen med Fynsk Erhverv, MiljøForum Fyn, Udvikling Fyn, DI Fyn, LO Fyn og IDA Fyn sætter CSR og Bæredygtighed på dagsordenen. I år har interessen for arrangementet være helt enorm, og der er allerede 150 tilmeldte og mange på venteliste. 

Anker Boye, formand for Odense Bæredygtighedsråd glæder sig over opbakningen til arrangementet:
 - I Bæredygtighedsrådet er vi er glade for at samarbejde med byens erhvervsaktører om at lave der her arrangement, som skaber rammerne for, at lokale virksomheder og andre interesserede aktører kan udveksle erfaringer og blive inspireret til at arbejde med samfundsmæssig ansvarlighed og udnytte forretningspotentialet i CSR. Det er jo til gavn for virksomhedernes og byens vækst, fortæller Anker Boye.

Ved årets arrangement er der fokus på CSR og bæredygtighed i en vækstorienteret kontekst. Professor, Ph.d. og forfatter Steen Hildebrandt indleder arrangementet med et foredrag om vækst og bæredygtighed og giver sit bud på, hvorfor vækst og bæredygtighed ikke behøver at være hinandens modsætninger.

Tre spændende oplægsholdere fra fynsk erhvervsliv fortæller om, hvordan de helt konkret arbejder med CSR og bæredygtighed i deres virksomhed:

  • Vicky Engsted, Group Marketing Manager ved SANOVO TECHNOLOGY GROUP
    Hos SANOVO TECHNOLOGY GROUP tager CSR-arbejdet udgangspunkt i FN’s Global Compact. Hele CSR-indsatsen er samlet under begrebet Company Karma. Den grundlæggende filosofi i Company Karma er ”doing good while doing business”- altså at drive forretning på en måde, hvor virksomheden gør noget godt for andre, samtidig med at den skaber værdi for virksomheden.
  • Flemming Bruun Mortensen, Proceskoordinator ved Danske Fragtmænd
    Danske Fragtmænd har i en årrække arbejdet strategisk med CSR. Indsatsen spænder vidt og handler således bl.a. om opkvalificering af medarbejdere, forebyggelse af arbejdsulykker, CO2-reduktioner, trafiksikkerhed for skolebørn m.m.
  • Lars Friis Christensen, Direktør og partner ved Skjøde A/S
    CSR og bæredygtighed er integreret i forretningsmodellen hos Skjøde, som for nyligt rundede en halv milliard i omsætning. Skjøde fokuserer på grupper, der har svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet og arbejder ligeledes med effektiv udnyttelse af ressourcer fx ved reduktion af CO2-udledninger og affaldshåndtering.


Om Steen Hildebrandt

Steen Hildebrandt har i mange år beskæftiget sig med CSR, bæredygtighed og ledelse. I sit foredrag vil han argumentere for, at vækst og bæredygtighed ikke er hinandens modsætninger, og at vækst er meget andet end kortsigtet økonomisk og materiel vækst. Steen Hildebrandt gør i foredraget op med en del af den vækst-, og økonomitænkning, der har udviklet sig gennem de sidste mange år og understreger, at vækst også handler også om bl.a. dannelse, uddannelse, miljø, livskvalitet, samarbejde og empati.

Om Odense Bæredygtighedsråd
Odense Bæredygtighedsråd er bredt sammensat på tværs af private og offentlige aktører og har medlemmer, der har kompetencer inden for bl.a. miljø, sundhed, økonomi og sociale forhold. Ud over det årlige arrangement ”CSR og Bæredygtighed”, uddeler Rådet også Odense Bæredygtighedspris til et odenseansk tiltag (virksomhed, organisation el. samarbejdsprojekt), som har gjort sig særligt bemærket med enten nye bæredygtige initiativer eller ved videreudvikling af allerede eksisterende initiativer.

Arrangementet finder sted torsdag den 13. oktober 2016, kl. 15.00-17:30 i Festsalen på Odense Rådhus, deltagelsen er gratis og man kan tilmeldesig via http://www.odense.dk/baeredygtighedsraad

OBS: Grundet den store interesse er der ikke flere pladser til arrangementet, men man kan tilmelde sig ventelisten på ovenstående link. 

Læs mere om arrangementet via dette link: http://kortlink.dk/odense/n9fb  

Kontakt
Torben Jarlstrøm Clausen, projektleder, Odense Kommunes Bæredygtighedssekretariat: tlf. 24 59 76 56 / tjc@odense.dk

03.09.2019Odense Bæredygtighedsråd

Sponseret

Tuyen Phan vinder Hverdagsaktivisten 2019

29.08.2019Odense Bæredygtighedsråd

Sponseret

Bæredygtig emballage vinder Odense Verdensmålspris 2019

Plus Pack A/S er nomineret til Odense Verdensmålspris

25.08.2019Odense Bæredygtighedsråd

Sponseret

21.08.2019Odense Bæredygtighedsråd

Sponseret

Borgere er nomineret til Klimapris for regnvandsløsninger

20.08.2019Odense Bæredygtighedsråd

Sponseret

exodraft A/S er nomineret til Klimaprisen

14.08.2019Odense Bæredygtighedsråd

Sponseret

12 nominerede til Odenses verdensmålspriser er fundet