NYE SOLCELLEANLÆG SKAL PRODUCERE GRØN STRØM I EGYPTEN

IFU bidrager til finansieringen af tre nye solcelleanlæg i Egypten, der tilsammen får en kapacitet på 150 MW. De nye anlæg er en del af Egyptens strategi, der skal øge den generelle elforsyning og bidrage til, at 20 procent af landets elforsyning i 2020 er baseret på vedvarende energi.

Strømafbrydelser – såkaldte power cuts –  forekommer ofte i Egypten. Årsagen er en generel underforsyning, og landets regering har derfor vedtaget en strategi, der gennem øget kapacitet både skal imødekomme den stigende efterspørgsel og sikre et bedre mix af energikilder. Målet er, at 20 procent af Egyptens elforsyning i 2020 skal være baseret på vedvarende energi.

Swicorp Enara Solar, som IFU bidrager til finansieringen af, er placeret i den sydlige del af Egypten tæt på Aswan. Projektet består af tre anlæg på hver 50 MW til en samlet pris på godt 1,2 mia. kr.

Anlæggene har som en del af det Egyptiske FIT-program fået tildelt en 20-årig strømsalgsaftale (PPA), der sikrer, at den strøm, som anlæggene producerer, kan sælges til landets offentlige transmissionsselskab – Egyptian Electricity Transmission Company. Dermed kan projektet realiseres på forretningsmæssige vilkår og sikre investorerne et afkast på den investerede kapital.

Grøn strøm, jobs og lokale skatter
Udover en gennemsnitlig årlig produktion på mere end 1.300 GWh grøn strøm vil de tre solanlæg samlet skabe omkring 1.000 arbejdspladser i byggeperioden og 70 permanente job, når anlæggene sættes i drift. 80 – 90 procent af disse stillinger vil blev besat med lokale. Det er samtidig forventningen, at det samlede projekt over de næste 20 år vil bidrage med over 250 mio. kr. i lokale skatter.

– De tre solcelleanlæg vil have en stor lokal effekt både i form af lokal beskæftigelse og en øget forsyning af klimavenlig strøm, der er afgørende for den økonomiske udvikling i landet. Og derudover vil anlæggene også bidrage med et pænt beløb i lokale skatter, siger Anders Paludan-Müller, Investment Director i IFU.

Finansiering fra flere kilder
Bag investeringen står et konsortium bestående af bl.a. IFC, der er Verdensbankens privatsektorprogram, Swicorp, der leverer finansielle ydelser i Mellemøsten og Nordafrika samt Acciona, der er en spansk virksomhed indenfor vedvarende energi, infrastruktur og vand.

Af den samlede aktiekapital på 250 millioner kr. bidrager IFU med knap 80 mio. kr. IFC har ydet et lån på næsten 1 mia. kr. til projektet og har som sikkerhed for lånet forlangt pant i aktierne, via et selskab udenfor Egypten. Baggrunden for dette er, at der er usikkerhed om, hvorvidt pantet kan håndhæves via det egyptiske retssystem. Parterne har derfor etableret et holdingselskab i Bahrain, da en af investorerne er hjemhørende her og derfor kan forvalte selskabet.

EU har i december 2017 optaget Bahrain på EU’s såkaldte sortliste over skattelylande, og IFU’s bestyrelse har efterfølgende implementeret sortlisten i IFU’s skattepolitik. Men da holdingselskabet i Bahrain blev etableret inden EU’s sortliste var kendt for nogen af partnerne, gennemføres investeringen som planlagt.

25.04.2022IFU - Investeringsfonden for Udviklingslande

Sponseret

Ny cementinvestering i Ghana reducerer CO2-udledning med op til 20 procent

21.04.2022IFU - Investeringsfonden for Udviklingslande

Sponseret

IFU’s anden investering i solenergi i Malawi

07.12.2021IFU - Investeringsfonden for Udviklingslande

Sponseret

IFU investerer i bæredygtige og billige studieboliger i sydafrika

22.04.2021IFU - Investeringsfonden for Udviklingslande

Sponseret

Energistyrelsen og IFU styrker samarbejde om grøn energi i udviklings- og vækstlande

20.04.2021IFU - Investeringsfonden for Udviklingslande

Sponseret

IFU kan støtte energiprojekter i Ukraine og Georgien

19.04.2021IFU - Investeringsfonden for Udviklingslande

Sponseret

Dansk millionlån til brasiliansk vindpark er grøn fremtidsfonds første aftale