Nye krav til etiske deklarationer skal skabe transparens og troværdighed

Deklarationer som ”lokalproduceret”, ”bæredygtig” eller ”kvalitet” på produkterne, når vi handler i supermarkedet, taler til vores etiske jeg og skal få os til at vælge netop det produkt. Men hvad betyder de egentlig, og kan vi stole på dem?

Hvordan ved vi, at deklarationer om fair handel eller miljøvenlighed er sande, og hvad betyder disse mærkninger overhovedet? En ny international standard stiller krav til, at påstandene skal være korrekte, og giver metoder til, hvordan de verificeres.  

Etiske deklarationer på produkter og services er efterhånden ved at være en skov af mærker, som forbrugeren selv skal finde sin vej igennem. Mangel på en fælles terminologi for det enkelte mærke og en fælles forklaring eller måde at verificere påstanden på risikerer at gå ud over mærkningernes troværdighed.

Dansk Standard har for nyligt udgivet DS/ISO/TS 17033, Etiske deklarationer og støtteinformation – Principper og krav. Standarden definerer international konsensus om anvendelige metoder til at udarbejde troværdige og etiske deklarationer, som bidrager til at skabe klarhed over for forbrugerne og giver virksomhederne en metode til at verificere og kommunikere informationen troværdigt. 

Forenkling af en kompleks verden af etiske deklarationer

Når producenter bruger deklarationer på deres produkter og services, som signalerer, at de er etisk gode, er det vigtigt, at der er en vis sikkerhed for korrektheden af dem.

- For tiden er der stadig flere produkter og ydelser, der anprises for at være produceret med særligt fokus på etiske arbejds- og miljøhensyn. Og klima, bæredygtighed og samfundsmæssig ansvarlighed vil fremover i langt højere grad indgå i anprisning og mærkning af produkter. Det er derfor endnu vigtigere, at de, som køber anpriste og mærkede produkter, kan have tillid til korrektheden, siger Lars Brogaard, som er Senior Konsulent i Dansk Standard.

At kunne skabe tillid er det, der ligger til grund for DS/ISO/TS 17033, som netop stiller krav til de etiske anprisninger på mærkninger. Standarden retter sig især mod producenter, fabrikanter, leverandører og distributører samt enhver organisation, der benytter etiske deklarationer, som dækker alt fra dyrevelfærd og lokalproduceret til fair handel og antikorruption.

DS/ISO/TS 17033 definerer de generelle krav til etiske deklarationer og støtteinformation på mærkninger, mens specifikke krav for et specifikt produkt eller service kan fastlægges i andre standarder og certificeringsordninger.

- Et eksempel herpå er de nye internationale standarder udviklet for bæredygtig kakao, som Dansk Standard har haft ansvaret for. De stiller helt nøjagtige krav til, under hvilke vilkår kakaoen skal produceres, og hvad producenterne må skive på en plade chokolade, lyder det fra Lars Brogaard.

DS/ISO/TS 17033 er den første standard, ISO har udviklet for bæredygtighedskrav til deklarationer på produkter og services, og med den grønne agenda, vi har i dag, formodes det, at bæredygtighed og etiske deklarationer vil være et omspændende emne fremover.

- Der er mange etiske mærkninger, ligesom der er variationer i forskellige lande og forskellige måder at fortolke information på. DS/ISO/TS 17033 er derfor designet, så de etiske mærkninger og deklarationer består af klar, forståelig og pålidelig information. Og ISO vil gerne bidrage til korrekte og forståelige deklarationer på etiske mærkninger, slutter Lars Brogaard.

08.04.2024Dansk Standard

Sponseret

Psykisk arbejdsmiljø - introduktion til standarden DS/ISO 45003:2021

14.02.2024Dansk Standard

Sponseret

Ny standard for virksomheder til håndtering af klimaændringer

05.02.2024Dansk Standard

Sponseret

Ny lovgivning medfører skærpede krav til virksomheders energiledelse og stiller skarpt på CO2-udledning

14.12.2023Dansk Standard

Sponseret

Det nye bygningsdirektiv kalder på standarder

14.12.2023Dansk Standard

Sponseret

Standarder skal hjælpe med at indfri EU’s nye krav til bæredygtige produkter

27.11.2023Dansk Standard

Sponseret

Sådan gør du din virksomhed mere modstandsdygtig