Ny udviklingsstrategi kan gavne danske virksomheder

Danmark har fået en ny strategi for udviklingsarbejde i udlandet, som i højere grad involverer erhvervslivet. Den nye strategi kan komme både virksomheder og den globale bæredygtige udvikling til gode, lyder det fra DI.

Stabil strømforsyning er blandt nøglefaktorerne til udviklingen af samfund. Her ser bl.a. BWSC muligheder..

Det private erhvervsliv er en fornuftigt partner af have med, hvis udviklingsprojekter i udlandet skal have de bedste vilkår.

Derfor er det også en særdeles god idé, at et flertal i Folketinget onsdag har stemt for en ny udviklingsstrategi, som lægger op til mere involvering af private virksomheder.

- Den nye strategi udstikker en ny og vigtig kurs. Hidtil har det været en relativ lille del af dansk udviklingssamarbejde, der er lavet i samarbejde med den danske private sektor, det ser der nu ud til at blive lavet om på, siger Thomas Bustrup, international direktør i Dansk Industri (DI).

Læs også: FN's verdensmål skal oversættes til 'forretningssprog'

Fra bistand til samarbejde

Den nye strategi tager udgangspunkt i FN’s 17 globale bæredygtighedsmål, der blandt andet omfatter mere involvering af erhvervslivet i arbejdet med handel og udvikling.

Minister for udviklingssamarbejde Ulla Tørnæs (V) mener, at den nye strategi flytter fokus fra udviklingsbistand til udviklingssamarbejde.

- Vi skal samarbejde og skabe partnerskaber mellem danske partnere og partnere i udviklingslandene. På den måde kan vi skabe udvikling lokalt, som kan løfte nationalt. Det gavner fattige mennesker rundt om i verden som får et håb om en fremtid der, hvor de er. Og det gavner også Danmark, fordi danske virksomheder får nye muligheder, siger Ulla Tørnæs i en pressemeddelelse.

Læs også: Danske virksomheder kan forbedre verden

Bedre effekt af udviklingskroner

En af de danske virksomheder, som ser frem til en øget involvering, er kraftværksproducenten Burmeister & Wain Scandinavian Contractor (BWSC). De har i flere år blandt andet arbejdet med at udvikle el-kraftværker i Afrika, og ved derfor meget om, hvor vigtigt det er at forbinde udviklingskroner med private aktører.

- Gennem vores tid i en række udviklingslande har vi set, hvordan der ofte bruges midler på projekter, som ikke har effekt. Vi kan se, at vi gør en forskel rent udviklingsmæssigt, når et område får stabil strømforsyning. Det er med til at stabilisere regionerne og medvirker til at reducere fattigdom og skabe arbejdspladser, siger Anders Heine Jensen, CEO i BWSC.

Han mener, at det især er vigtigt at fokusere på den tidlige fase, hvor der lægges op til involveringen af virksomheder.

- Når man skal udvikle nærområder, er det vigtigt, at nogle er villige til at modne projekterne. Det kan for eksempel være en analyse af, hvor et el-kraftværk bedst placeres, hvorefter vi som virksomhed kommer ind i billedet. Pengene til projektudvikling er svære at få, men det kan den nye strategi lave om på, siger Anders Heine Jensen.

Læs også: Udenrigsminister: Erhvervslivet skal arbejde for ligestilling i verden

Vil tiltrække flere investeringer

FN’s globale bæredygtighedsmål, der blev vedtaget i 2015, anerkender virksomhedernes rolle i udviklingsarbejdet. DI har på den baggrund sat fokus på, hvordan virksomheder tager del i den bæredygtige udvikling af vækst- og udviklingslandene, hvilket allerede foregår mange steder rundt i verden.

Læs mere om DI’s arbejde med FN’s verdensmål her

Den nye udviklingsstrategi er en håndsrækning til at fremme det positive samarbejde, forklarer Thomas Bustrup.

- For at udnytte det fulde potentiale ved virksomhedernes engagement i udviklingslandene skal vi bruge bistanden til i langt højere grad at tiltrække investeringer til den private sektor, så der skabes gode og bæredygtige arbejdspladser i udviklingslandene, siger han.

Et andet lyspunkt er også ifølge Thomas Bustrup, at regeringen vil styrke Danida Business Finance og Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU), der begge arbejder med udvikling.

- Begge er blandt de mest effektive udviklingsinstrumenter, som Danmark råder over, og de har sikret et stort antal bæredygtige investeringer, tusindvis af arbejdspladser og øgede indkomster i mange udviklingslande, siger Thomas Bustrup.

Læs også: Kronprinsesse Mary roser danske virksomheder

Fakta

  • Den nye udviklingsstrategi er indgået mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Alternativet og Socialistisk Folkeparti.
  • Den fastlægger en ny strategi for Danmarks udviklingspolitiske og humanitære engagement.
  • Danmark uddeler årligt omkring 15 milliarder kroner i udviklingsbistand.

Kilde: Regeringen.dk

07.02.2024Dansk Industri

Sponseret

Har du styr på ESG, CSRD og ESRS?

12.01.2024Dansk Industri

Sponseret

Ny ESG & Bæredygtighedsportal hos Dansk Industri (DI)

04.09.2023Dansk Industri

Sponseret

Danske produktionsvirksomheder skaber konkurrencefordele gennem Klimaklar Produktionsvirksomhed

04.09.2023Dansk Industri

Sponseret

CO2-regnskab, bæredygtig produktion, klimaklar.

21.06.2023Dansk Industri

Sponseret

Organisering af Bæredygtighed og ESG er et ledelsesansvar

15.06.2023Dansk Industri

Sponseret

Rådgiverne er afgørende for deres kunders bæredygtige og ansvarlige forretning