Ny statusrapport: De nordiske virksomheders arbejde med bæredygtighed og verdensmål

Vi er nået halvvejs på vejen for at opnå verdensmålene – men der er stadig meget lang vej, før vi er i mål.

Den private sektor spiller en afgørende rolle for, at det overhovedet skal kunne lade sig gøre. Derfor lancerer vi nu en ny fælles nordisk rapport, der gør status over den private sektors arbejde med bæredygtighed og verdensmålene i Norden.

Rapportens primære formål er at identificere udfordringer, behov og muligheder for de nordiske virksomheder på vejen mod 2030. Global Compact ønsker nemlig at give nordiske virksomheder og beslutningstagere indblik i og viden om status for arbejdet med Verdensmålene i den private sektor. For ved at fremhæve og dele nordiske virksomheders udfordringer og succeshistorier kan vi netop identificere de næste vigtige skridt for at fremskynde fremdriften og accelerere arbejdet med bæredygtighed i de enkelte nordiske virksomheder.

Rapporten indeholder derfor også en række meget specifikke anbefalinger til, hvordan beslutningstagere kan være med til at give virksomheder de bedste rammer for at opskalere deres arbejde med bæredygtighed og fokus på verdensmålene i de nordiske lande. Rapporten kommer på baggrund af en stor undersøgelse udført af Accenture på vegne af de nordiske UN Global Compact-netværk, og baserer sig både på dybdegående interviews og spørgeskemabesvarelser fra virksomhedsledere og bæredygtighedseksperter på tværs af Danmark, Norge, Finland og Sverige.

Lang vej endnu

Et klart flertal, 95 procent, er enige om, at den private sektor spiller en afgørende rolle i at opnå Verdensmålene. Men kun 27 procent mener, at virksomhederne gør tilstrækkeligt for bæredygtig udvikling, og nordiske virksomheder har en ret pessimistisk opfattelse af den nære fremtid. 72 procent er skeptiske med hensyn til verdens evne til at opfylde Verdensmålene inden 2030, hvilket er markant højere end resten af verden.

89 procent anerkender lederskab som den primære drivkraft for handling. Engagerede administrerende direktører og koblingen af KPI’er og økonomiske incitamenter til bæredygtighed sikrer engagement i hele organisationen. En væsentlig årsag til manglende handling er manglen på ledelse med fokus på bæredygtighed og kortsigtede investeringsafkast.

Undersøgelsen viser også, at virksomheder stadig kæmper med manglende kompetencer, en meget  kompleks lovgivningsmæssig ramme og utilstrækkelige data. Og Norden sakker bagud med hensyn til biodiversitet og risici i naturen sammenlignet med andre verdensmål. Mens klimaindsatsen har fået meget opmærksomhed, har kun 40 procent af de nordiske virksomheder iværksat reel handling på inden klimaområdet, sammenlignet med 52 procent i resten af Europa og 57 procent globalt.

Hent hele rapporten eller resumé med hovedanbefalinger her

12.02.2024UN Global Compact Network Denmark

Sponseret

Gratis læringsforløb om ligestilling i erhvervslivet frem mod Kvindernes internationale kampdag

22.01.2024UN Global Compact Network Denmark

Sponseret

Gratis ESG-læring i fast, nyt format

04.12.2023UN Global Compact Network Denmark

Sponseret

Nordic CEO Statement for a just transition to a net-zero future

09.11.2023UN Global Compact Network Denmark

Sponseret

Ny rapport: Stigende antal danske virksomheder sætter klimamål gennem SBTi

07.11.2023UN Global Compact Network Denmark

Sponseret

Informationswebinar om UN Global Compact Network Denmark

22.09.2023UN Global Compact Network Denmark

Sponseret

Ny statusrapport: De nordiske virksomheders arbejde med bæredygtighed og verdensmål