Ny rapport: Københavns Kommune spiller med indkøbsmusklen

I Årsrapport for bæredygtige indkøb 2021 gør Københavns Kommune status på indsatsen inden for blandt andet cirkulære tekstiler, grønne køretøjer og miljømærkning. Markedsdialog er den røde tråd.

De omkring 380 millarder kroner, som det offentlige Danmark køber ind for årligt, betegnes ofte som en regulær indkøbsmuskel, der kan bruges til at skubbe markedet i en mere bæredygtig retning. Jo flere offentlige udbud, hvor der stilles ambitiøse grønne krav, des flere leverandører af produkter og serviceydelser vil lægge sig i selen for at kunne deltage i de offentlige udbudsrunder.

Københavns Kommune står alene for ca. 8,2 af indkøbsmilliarderne og hovedstadskommunen har et ønske om, at pengene skal bruges til at fremme løsninger og produkter, som bidrager mest effektivt til at nedbringe CO2-udledninger, som overborgmester Sophie Hæstorp Andersen skriver i sit forord til den årlige rapport, hvor Københavns Kommune præsenterer resultaterne af sine indsatser for bæredygtige indkøb i 2021. Det er anden gang, at kommunen udgiver rapporten.

Tekstiler skal være cirkulære

I den nye rapport giver afdelingen Bæredygtige Indkøb, som en del af Københavns Kommunes CSR-enhed, en status på en række af de indsatsområder, som kommunen har særligt fokus på i øjeblikket. Indsatserne, der beskrives i rapporten, er Emballage, IT-udstyr, Grønne køretøjer, Økologiske og klimavenlige fødevarer, Miljømærkning og Fossil- og emissionsfri køretøjer. Alle indsatserne  giver en kort baggrund, beskriver metode og præsenterer resultaterne af indsatsen.

Rapporten indledes med en artikel, der beskriver, hvordan kommunen i 2021 indgik i innovations- og samarbejdsprojektet ReYarn, der udvikler og tester nye løsninger for håndtering og genanvendelse af tekstiler fra husholdningerne, såkaldt post-consumer tekstil. Kommunen har en målsætning om, at tekstiler i fremtiden skal være cirkulære, men i erkendelse af at krav som funktionalitet, coating mv. gør det svært at genbruge og genanvende brugt arbejdsbeklædning, så er det nødvendigt at høste ny viden og erfaringer.

- Vi forventer, at ReYarn vil give os ny viden om, hvordan man gennem offentlige indkøb kan støtte udviklingen af cirkulære tekstiler. Vi håber at bruge erfaringerne til at udvikle nye cirkulære indkøbskrav og på længere sigt at kunne indkøbe cirkulære tekstiler. En del af disse problematikker undersøges i forbindelse med ReYarn, siger David Salomonsen, der er chef for CSR og Indkøbsjura i Københavns Kommune.

Markedsdialog er en rød tråd

I det hele taget løber samarbejde, partnerskaber og markedsdialog som en rød tråd igennem de indsatser, som er beskrevet i rapporten. For eksempel er kommunens emballagekrav udviklet i samarbejde med markedet, og de skærpede miljøkrav til grønne leverandørkøretøjer tager højde for, at leverandørerne kan omstille deres bilpark løbende, hvilket i højere grad gør det muligt for også små og mellemstore virksomheder (SMV’er) at være med.

Det samme gælder for Københavns Kommunes indsats for miljømærkede produkter og serviceydelser. Hvert år afholder Københavns Kommune sammen med Miljømærkning Danmark og SKI to stormøder med udvalgte brancher.

Formålet med møderne er, at give brancherne tid til at forberede sig på krav til miljømærker i kommende udbud og at indhente ideer til, hvordan Københavns Kommune, SKI og Miljømærkning Danmark bedst understøtter udviklingen af flere miljømærkede produkter. I 2021 var turen kommet til hoteller og fast inventar & pavillioner. Tidligere år har der været afholdt lignende stormøder for legetøj, kontormøbler, arbejdsbeklædning, kontorartikler, institutionsmøbler, babyudstyr og børnetekstiler.

- Vi holder markedsdialoger, fordi vi gerne vil have flere produkter og ydelser på markedet med Svanemærket, EU-Blomsten eller andre såkaldte type 1-miljømærker. Samtidig vil vi gerne være meget tydelige i vores indkøbskrav. Hvis markedet kan levere miljømærkede produkter og ydelser, så vil vi også gerne prioritere dem i vores udbud og indkøb. På den måde er dialogerne et vigtigt initiativ i forhold til vores vision om at fremme produkter, som bidrager effektivt til at nedbringe aftrykket på klima og miljø, siger David Salomonsen.

Flere af landets kommuner bakker op om miljømærkeindsatsen og i årsrapporten fremhæves Høje-Taastrup Kommune for at stille krav om miljømærker i et udbud af barnevogne. Et andet eksempel er Bornholms Regionskommune, som på vegne af 13 kommuner i Indkøbsfællesskab Nordsjælland i 2021 gennemførte et udbud af legetøj, der resulterede i en rammeaftale med 148 stykker Svanemærket legetøj.

Masser af inspiration i årsrapporten

Hent Årsrapport for bæredygtige indkøb her, hvor du også finder en oversigt over Københavns Kommune skærpede emballagekrav samt de skærpede miljøkrav til leverandørkøretøjer i rapportens appendix. Se også en overskuelig grafik, der illustrerer processen fra en politisk beslutning træffes i Borgerrepræsentationen til implementering af klima-og miljøkrav i et udbud.

20.06.2023Forum for Bæredygtige Indkøb

Sponseret

Flere og smartere dynamiske indkøbssystemer fra SKI

16.05.2023Forum for Bæredygtige Indkøb

Sponseret

Innovationsklausuler er et redskab til mere bæredygtige indkøb

10.01.2023Forum for Bæredygtige Indkøb

Sponseret

De nye affaldsbeholdere i Randers er lavet af borgernes plastaffald

05.01.2023Forum for Bæredygtige Indkøb

Sponseret

Nye anbefalinger: Grønne transportkrav til ’last mile’

05.10.2022Forum for Bæredygtige Indkøb

Sponseret

Københavns Kommune stiller skærpede krav til virksomheder

19.08.2022Forum for Bæredygtige Indkøb

Sponseret

Kender du Verdens Bedste Indkøber?