Ny analyse: Bæredygtighed accelererer bredt i dansk erhvervsliv

Bæredygtighed er dét, som alle taler om for tiden – og det er ikke uden grund. Bæredygtighed er afgørende, når vi skal løse de udfordringer, vi som samfund står over for, som følge af global opvarmning, tab af biodiversitet og stigende ulighed. Samtidig ser vi ind i en ny virkelighed med nye og flere lovkrav, der betyder, at mange flere virksomheder skal forholde sig til bæredygtighedsspørgsmål i deres forretning. Men er danske virksomheder klar til denne nye virkelighed?

Foto: Dansk Erhverv

Det kan du får svaret på i vores nye analyse Alle ombord 2023. Analysen tager temperaturen på, hvordan danske virksomheder arbejder med bæredygtig omstilling, og hvilke barrierer de møder på tværs af både virksomhedsstørrelse og brancher. 

Bredden er kommet med om ombord
Der er mange fordele at høste i arbejdet med den bæredygtige omstilling – hos både store og små virksomheder. I Danmark har vi længe haft en række virksomheder, der er gået forrest og sat en høj standard for arbejdet med bæredygtighed – også internationalt. Det gælder særligt de store virksomheder, som generelt er langt fremme med både at opgøre ESG-data og integrere bæredygtighed i deres forretning.

Tal fra analysen viser, at 93 pct. af Dansk Erhvervs medlemsvirksomheder arbejder med indsatser inden for CSR og bæredygtighed. Ser vi på tværs af virksomhedsstørrelse kan vi se, at arbejdet med bæredygtighed ikke kun er i fokus hos de største virksomheder. 96% af virksomhederne med 10-49 medarbejdere arbejder også med bæredygtighed. SMV’erne er på mange måder rygraden i dansk erhvervsliv, da de udgør omtrent 99 pct. af de danske virksomheder.

Vi skal i mål med den bæredygtige omstilling og fortsat være konkurrencedygtige, og derfor er det positivt og vigtigt, at vi kan se, at SMV’erne også springer ombord på bæredygtighedstoget. Forskellene mellem de store og små virksomheder er næsten udlignet, når det kommer til spørgsmålet om, man arbejder med bæredygtighed eller ej.

Når de nye bæredygtighedskrav på rapporteringsområdet lige om lidt rammer de største danske virksomheder, vil mange af kravene indirekte ramme de dansk SMV’er. Med de nye CSRD-krav stilles der nemlig også krav til, at virksomheden skal hente oplysninger hos leverandører i værdikæden om centrale bæredygtighedsspørgsmål som b.la. klimaaftryk, medarbejdere m.m. Med den nye rapporteringsvirkelighed vi ser ind i, er det positivt, at store dele af de danske SMV’er har forholdt sig til et arbejde med bæredygtighed.  

Virksomhederne presser virksomhederne
Over de seneste år er der kommet et stigende regulatorisk pres på området. Senest har EU meldt sig ind i kampen for en bæredygtig fremtid med en lang række ny regulering til virksomheders håndtering af rapportering (CSRD), lovpligtig due diligence (CS3D), taksonomi for bæredygtige investeringer, ecodesignkrav m.m. Det sker alt sammen som led i et ønske om en bæredygtig omstilling af de europæiske økonomier, og ser vi på analysen, er forventningspresset på virksomhederne steget siden 2021.

Det største forventningspres ift. at engagere sig i bæredygtighed kommer dog ikke fra lovgivning, men fra andre virksomheder. B2B kunder er den selvstændige faktor, hvorfra flest virksomheder oplever et stigende forventningspres, og omstillingen er således blevet markedsdrevet. Der sker fx når en stor virksomhed som Novo Nordisk kræver 100 pct. grøn strøm fra alle deres leverandører i 2030. Virksomhedernes leverandørkæde er med andre ord blevet et strategisk aktiv, når det kommer til arbejdet med bæredygtighed.

Derudover oplever hver femte virksomhed i dag et stigende forventningspres fra deres medarbejdere. Vi ved fra andre steder, at bæredygtighed ligger nært hos særligt de yngre generationer, som også forstærker forventningerne til arbejdsgivers engagement i området. Kunder fra den offentlige sektor og politisk pres fra lovgivning er nede på en tredje og fjerdeplads over de interessenter, som virksomhederne mærker et stigende forventningspres fra.

Bæredygtighed er modnet til mere end et fokus på klima
Over de seneste par år har fokus på klima været et overskyggende tema i den globale og nationale bæredygtighedsdagsorden. Vi skal gøre alt for at løse de store klimaudfordringerne, vi som samfund står over for. Fokus på klima er en bunden og vigtig opgave. Ser vi på hvilke indsatser, som virksomhederne arbejder med, arbejder flest virksomheder ikke med klimatiltag, men med ’sociale forhold og medarbejderforhold’ (83 pct.).

Det kan f.eks. være målsætninger for trivsel, inklusion, fastlagt kriterier for sociale forhold i værdikæden. 7 ud af 10 virksomheder arbejder med miljøtiltag som fx at øge andelen af genbrugte materialer, øge biodiversitet eller reducere vandforbrug. Blandt alle de adspurgte virksomheder arbejder 62 pct. med klimatiltag. Tallet er dog en del højere, når vi ser på tværs af virksomhedernes størrelse. Blandt virksomhederne med +250 medarbejdere arbejder 88 pct. med klimatiltag.

Dykker vi ned i udviklingen fra 2021 til 2023 er der sket en interessant udvikling på en række områder.
Der er signifikant flere virksomheder, der i dag arbejder med diversitet end for to år siden. I dag gælder det hver anden medlemsvirksomhed, hvorimod det ”kun” var 39 pct. i 2021. Det er et godt eksempel på, at nogle områder, der tidligere har været anset som mindre områder af bæredygtighedsdagsordenen, modnes og får større fokus.

Mangel på viden og ressourcer kan være en barriere
I takt med at bæredygtighedsdagsordenen modnes, kan vi også se tendenser på, at arbejdet bliver mere videns- og ressourcekrævende. Bæredygtighedsdagsorden er på nogle områder blevet en mere fagteknisk disciplin, der kræver den rette viden, fx når det kommer til udarbejdelse af et klimaregnskab, implementering dekarboniseringstiltag og monitorering af globale værdikædeaktiviteter.

Hvis virksomheden ikke har adgang til den nødvendige viden, er det en barriere for bæredygtig omstilling af forretningen. 69 pct. af virksomhederne oplever barrierer ved at arbejde med CSR og bæredygtighed.  Mangel på ressourcer og tid bliver fremhævet af 37 pct. af virksomhederne, og hver fjerde virksomhed oplever at manglende viden og kompetence bliver en barriere for deres arbejde med bæredygtighed.

Indsigterne fra Alle ombord 2023 understreger behovet for vejledning til virksomhederne om, hvordan de navigerer i arbejdet med bæredygtighed.  Det er særligt interessant at have dette for øje, når vi ser ind i fremtiden, hvor der stilles flere og mere ressourcekrævende lovkrav og forventninger til virksomhederne på bæredygtighedsområdet.

Læs hele analysen Alle ombord 2023 her

Læs mere

Dansk Erhverv hjælper alle danske virksomheder med den bæredygtige omstilling. På vores bæredygtighedsportal har vi samlet råd og vejledning, uanset om det handler om grøn omstilling, bæredygtighedsrapportering, grønne udbud, diversitet eller inklusion på arbejdspladsen.

⇒ Gå til bæredygtighedsportalen her 

19.04.2024Dansk Erhverv

Sponseret

Virksomheder kan få hjælp til rapportering om deres globale værdikæde gennem partnerskaber

17.04.2024Dansk Erhverv

Sponseret

Få hjælp til din ESG-rapportering med digitale løsninger

12.04.2024Dansk Erhverv

Sponseret

ESG skal være nemt for SMV’er: Få her inspiration til konkrete rapporteringspunkter

11.04.2024Dansk Erhverv

Sponseret

Nyt lovforslag: Er din virksomhed klar til de nye bæredygtighedskrav?

09.04.2024Dansk Erhverv

Sponseret

Her er de vigtigste ændringer i det kommende Corporate Sustainability Due Diligence direktiv

05.04.2024Dansk Erhverv

Sponseret

Nu er ansøgningsperiode åben: Sådan indstiller du din virksomhed til Sustainability Awards 2024