Nu har Berendsen offentliggjort CSR-rapporten for 2019

At blive verdens første verdensmålcertificerede virksomhed; At opnå 41 % kvindelige ledere og rekordlav medarbejderudskiftning; At gøre størstedelen af landets hoteller mere bæredygtige med miljømærket sengetøj. Nu er Berendsens 2019-resultater ude.

Corona-virussen har sat verden i stå, og at trafikken holder stille og fabrikkerne standser produktionen er isoleret set godt for miljøet på den korte bane. En analyse viser, at Kinas CO2-udledning i februar 2020 var 25 % lavere end i samme periode sidste år – og i Danmarks 4 største byer er luftforureningen med kvælstofoxider også faldet med ca. 1/3 i bygaderne. Men den globale sundhedskrise presser samtidig økonomien, og hvis klimaet ikke på lang sigt skal komme ud som taberen, er det afgørende, at både regeringer og virksomheder fastholder deres grønne investeringer. Den nye CSR-rapport fra Berendsen viser tydeligt, at landets førende tekstilservicevirksomhed fortsat har høje ambitioner om at drive CSR-agendaen på det danske marked – og at Berendsens mange certificeringer også i 2019 har været en vej til at gøre en reel forskel for miljøet, mennesker og verdensmålene.

"I CSR-rapporten fortæller vi om, hvordan vi i 2019 blev verdensmålcertificeret af Bureau Veritas Certification som den første virksomhed i verden. Certifikatet er en naturlig forlængelse af vores mangeårige CSR-indsats og vores målrettede og transparente arbejde med at implementere FN's verdensmål. Verdensmålene er i dag forankrede i vores overordnede strategi og i alle led af vores forretning, og de vil også fremover være en rettesnor for vores investeringer og forretningsbeslutninger – ligesom vores Svanemærke og øvrige certificeringer indenfor bl.a. arbejdsmiljø, miljø og samfundsansvar”, siger Berendsens CSR-chef Louise Elver.

Læs Berendsens CSR-rapport 2019 her

Sammen om ren samvittighed

I 2019 lancerede Berendsen også en ny ambitiøs CSR-strategi med 3 ledestjerner, som sætter retningen for Berendsen Danmarks bæredygtighedsarbejde frem mod 2030: 1) At opnå et 100 % cirkulært tekstil-flow; 2) At skabe et fleksibelt og rummeligt arbejdsmiljø og blive kåret som Danmarks bedste arbejdsplads; 3) At få en 100 % grøn bilpark. Den nye CSR-rapport giver naturligvis også en status på, hvor langt Berendsen nåede med de visioner i 2019.

”Sidste år igangsatte vi adskillige nye CSR-initiativer. Vi gik bl.a. i gang med at udskifte metervaren på størstedelen af vores hoteltekstiler med stof, som har alle 3 miljømærker: BCI-bomuld, EU-Blomsten og OEKO-TEX 100 – og det gør en reel bæredygtig forskel, for når turister bor på hotel i Danmark, sover 70 % i sengetøj, som hotellet lejer hos os. I 2019 lykkedes det os desuden at højne vores medarbejderanciennitet fra 8 til 9 år og andelen af kvindelige ledere fra 34 % til 41 %. Og vi fik testet forskellige grønne biler og forberedt en ændring af vores logistik-setup, som betyder, at vi i 2020 kan reducere antallet af kørte kilometer i Nordjylland med estimeret 20 %", siger Louise Elver.

Fastholder CSR-strategien i 2020

For Berendsens administrerende direktør Henrik Luxhøj er det særligt vigtigt at skabe en stabil arbejdsplads, hvor medarbejderne trives og føler sig trygge i deres job. Under corona-virussen har Berendsen sagt ja tak til regeringens hjælpepakke med lønkompensation for at undgå opsigelser, og CSR-strategien bliver brugt som en rettesnor for virksomhedens kriseledelse.

"Vores CSR-indsatser skaber stolthed blandt vores medarbejdere og gør det nemmere for os at styre trygt gennem sundhedskrisen med virksomhedens stærke værdier i behold. Vores kontinuerlige investeringer i at styrke medarbejdernes trivsel og udvikle innovative bæredygtige produkter er samtidig en konkurrencefordel, der hjælper os med at tiltrække og fastholde kollegaer og kunder. Derfor kan man også se i vores nye CSR-rapport, at vi holder fast i 2020-planerne om bl.a. at investere i vores første grønne distributionsbil og sætte de lyddæmpende paneler i produktion, som vi og Lendager har knækket koden på at fremstille ud af vores kasserede tekstiler", siger Henrik Luxhøj og fortsætter:

"I 2020 har vi også igangsat det største og mest ambitiøse lederuddannelsesprogram i Berendsens historie: "Leder DNA-uddannelsen", som samtlige af vores 130 ledere fra direktionen og til teamledere i produktionen skal gennemføre – den uddannelse skal sikre, at lederne udnytter deres fulde potentiale og fremmer processen med at skabe Danmarks bedste arbejdsplads. Uddannelsen er naturligvis midlertidigt sat på pause under sundhedskrisen, hvor vi ikke må samles så mange mennesker – men vi genoptager den så snart, vi kan. Ligesom vi naturligvis arbejder målrettet på alle de andre 2020-inititiativer, som vi fortæller om i CSR-rapporten".

Læs Berendsens CSR-rapport 2019 her

14.05.2024Elis Danmark A/S

Sponseret

Bæredygtighedsrapport: Bæredygtighed i Elis 2023 er netop offentliggjort

25.04.2024Elis Danmark A/S

Sponseret

Nyt tekstilprojekt vil øge cirkulariteten for industritekstiler

01.03.2024Elis Danmark A/S

Sponseret

Få hjælp til klimaregnskabet med Elis’ CO2-beregner

01.03.2024Elis Danmark A/S

Sponseret

Et mere miljøvenligt hotel med produkter fra Elis

15.02.2024Elis Danmark A/S

Sponseret

Overskudsvarme sendes fra Elis’ industrivaskeri til beboere i Kjellerup

14.02.2024Elis Danmark A/S

Sponseret

QA Manager med stort omsorgshjerte – både internt og eksternt i virksomheden