NRGreens ledelse ser tilbage på et år, der har medført en stabil positionering på markedet

Trods et år med en mere afventende tilgang hos virksomhederne, ser NRGreens ledelse tilbage på et indbringende 2023.

Andrew Peck, Lasse Pedersen og Simon Borbiconi, partnere i NRGreen. Foto: NRGreen

29.01.2024

Sponseret

SARA KRYGER, NRGreen ApS

Betydningsfulde år for både klima og økonomi

De seneste par år har haft stor betydning for den vedvarende energibranche. 2022 var kendetegnet af en energikrise, hvilket førte til en stigende interesse blandt virksomhederne samt øget implementering af vedvarende energiløsninger. I 2023 blev markedet mere stabiliseret på trods af, at energipriserne fortsat var – og stadig er – volatile. Lavere elpriser og et mere stabilt energimarked er et positivt bevis på, at mere vedvarende energi implementeres i Danmark, men vi er langt fra i mål. Det blev vejret et tydeligt tegn på, da klimaet talte for sig selv, og den globale temperatur af flere omgange nåede nye, triste rekorder. Det er vigtigt, at virksomheder og offentlige instanser såvel som private ikke blot fokuserer på et øjebliksbillede, men ser på den overordnede helhed. Det er nødvendigt for at kunne imødekomme FN’s klimamål samt skabe en sund og sikker økonomi i Danmark.

Læs mere om solceller til erhverv her.

Netop opmærksomheden på den overordnede helhed har heldigvis også været et kendetegn for flere af vores kunder i 2023. Vi ser en stigende tendens til, at der er mere opmærksomhed på alle niveauer af ESG, når de investerer i solenergi. Interessen for forsyningskæder og biodiversitet etc. fylder mere i beslutningsprocessen, og dette er en utrolig positiv udvikling, som vi glæder os over at se og ikke mindst leve op til.

Fremgang og strategisk partnerskab

Selv om virksomhedernes interesse og handlekraft for solenergi har været mere afventende end i 2022, især grundet de høje renter, har 2023 ligeledes været et utroligt positivt år for NRGreen. Vi har opført flere betragtelige solcelleprojekter, herunder Sjællands største tagbaserede solcelleanlæg hos Bella Center Copenhagen samt andre store projekter ved Hørkram, LEMAN, Thise Mejeri mfl. Alle projekter med store klimaambitioner og en fordelagtig tilbagebetalingstid. Et særligt højdepunkt var, da solcelleprojektet ved Bella Center Copenhagen modtog udmærkelsen Børsen Bæredygtig 2023.

Læs mere om NRGreens projekter her.

Vi har fortsat haft fremgang i 2023, hvor markedet har været mere afventende end i 2022. Derfor tegner der sig et billede af, at NRGreen har formået at indtage en veletableret position i branchen. Dette afspejler sig i vores voksende kundeportefølje, som nu rummer endnu flere velkendte referencer, som vi ser frem til at offentliggøre i 2024. Der er derfor gode udsigter til, at det bliver et indbringende år.

2023 blev ligeledes året, hvor vi indgik et langsigtet partnerskab med den internationale erhvervsejendomsrådgivende virksomhed, CBRE. Et samarbejde, der sikrer at de erhvervsbygninger, som CBRE administrer, får mulighed for at gøre brug af vedvarende energi fra vores solcelleløsninger. Dette partnerskab glæder vi os til at realisere i 2024.

Læs mere om partnerskabet her.

Solceller har aldrig været en bedre investering. I andet halvår af 2023 faldt prisen på solceller, hvilket betyder, at ROI’en for solceller fortsat er mellem 5-8 år, på trods af at energimarkedet har et lavere udgangspunkt end i 2022. Dette forventer vi ligeledes får en positiv effekt på antallet af grønne solcelleløsninger i Danmark.

Vi ser frem til at styrke den grønne indsats i dansk erhvervsliv yderligere i 2024.

Andrew Peck, Lasse Pedersen og Simon Borbiconi, partnere i NRGreen

14.06.2024NRGreen ApS

Sponseret

Hørkram får besparelser med solcelleanlæg

26.04.2024NRGreen ApS

Sponseret

FairTrans A/S: Besparelser med solcelleanlæg

19.03.2024NRGreen ApS

Sponseret

En serviceaftale hos NRGreen sikrer vedligehold af dit solcelleanlæg

29.01.2024NRGreen ApS

Sponseret

NRGreens ledelse ser tilbage på et år, der har medført en stabil positionering på markedet

18.01.2024NRGreen ApS

Sponseret

Sådan virker solceller: Fra lys til energi

20.12.2023NRGreen ApS

Sponseret

NRGreen og CBRE indgår strategisk partnerskab