Novozymes styrker forretningen med strategisk miljøledelse

Strategisk brug af ISO 14001 giver synlige miljøresultater - og kan også ses på bundlinjen. Samtidig er den et internationalt anerkendt miljøledelsessystem, der kan være med til at åbne døre til nye markeder og nye kunder. Det kan den danske enzympro

Strategisk brug af ISO 14001 giver synlige miljøresultater - og kan også ses på bundlinjen. Samtidig er den et internationalt anerkendt miljøledelsessystem, der kan være med til at åbne døre til nye markeder og nye kunder. Det kan den danske enzymproducent Novozymes, der med brug af ISO 14001 har opnået betydelige besparelser på vand- og energiforbruget, nikke genkendende til.

- Vi ønsker et system, som vores kunder, samarbejdspartnere og myndigheder anerkender. Derfor har vi i Novozymes valgt at arbejde efter ISO 14001, der globalt er det mest anerkendte miljøledelsessystem. Samtidig har vi med ISO 14001 mulighed for at have et miljøledelsescertifikat, der dækker hele vores forretning, fortæller Kent Nybo Mølsted, Manager i Novozymes A/S.

Novozymes arbejder strategisk med ISO 14001 til at styre håndtering af miljøpåvirkninger, reducere ressourceforbruget og give ledelsen overblik over virksomhedens miljøperformance. Og den strategiske tilgang giver resultater, der kan ses på bundlinjen. 

- Vi har de seneste år opnået betydelige vand- og energibesparelser. Fordi vi har reduceret energiforbruget, sparer vi fx i forhold til det energiforbrug, vi havde i 2005, mere end 300 millioner danske kroner årligt på at købe energi globalt, fortæller Kent Nybo Mølsted.

Et vigtigt værktøj i et globalt system

Novozymes bruger ISO 14001 til at dokumentere, hvordan de styrer miljøpåvirkningerne fra deres fabrikker rundt om i verden. Virksomheden har kortlagt miljøpåvirkningerne fra hver enkelt fabrik og beskrevet procedurer for, hvordan alle væsentlige miljøpåvirkninger håndteres. Hvis der fx. er et spild fra en fabrik eller en naboklage, er der procedurer, som beskriver, hvordan det skal håndteres.

- Vi har et globalt system, hvor en række procedurer er globale fx vores opgørelser af naboklager, spild og overholdelse af lovkrav. Hver fabrik har derudover en række lokale procedurer, der sikrer styring af de lokale miljøpåvirkninger og overholdelse af lokal lovgivning, siger Kent Nybo Mølsted.

Større forretningsmæssige gevinster

I efteråret 2015 udkommer ISO 14001 for miljøledelse i en ny version, der har endnu mere fokus på standarden som et strategisk værktøj, der er forankret i topledelsen. Dermed bliver det lettere for virksomhederne at få indarbejdet miljøledelsessystemet i de centrale forretningsprocesser - og opnå større forretningsmæssige fordele.

Novozymes arbejder allerede i dag i høj grad ud fra mindsettet i den nye version. Eksempelvis spiller topledelsen således allerede i dag en væsentlig rolle i forhold til ISO 14001 og beslutningsprocesserne om, hvor Novozymes skal sætte ind, når det gælder miljø.

- Topledelsen sætter de overordnede miljømål vi styrer efter. Disse mål for reduktion af vand og energiforbrug samt CO2-udledning brydes så ned til regionale mål for Europa, Nord- og Sydamerika og Asien og til mål for de enkelte fabrikker. Vi anvender ledelsessystemet til at følge op på disse mål og give vores fabriksledelse, regionsledelse og topledelse status og overblik over miljøperformance, siger Kent Nybo Mølsted.

Også hvad angår livscyklustankegangen, LCA, der i den nye version af ISO 14001 spiller en væsentlig rolle, er Novozymes langt fremme.

- Vi bruger LCA til at dokumentere vores produkters miljøeffekt. De sidste 10 år har Novozymes gennemført LCA-studier, der dokumenterer miljøeffekten af vores produkter, og vi har sammen med vores kunder beregnet specifikke effekter for deres anvendelse af vores produkter. Vi rådgiver vores kunder og partnere om, hvordan enzymer kan reducere CO2-udledning og denne rådgivning er efterspurgt hos vores kunder, fortæller Kent Nybo Mølsted.

Novozymes er desuden begyndt at arbejde med nogle af de øvrige elementer, de forventer bliver styrket i den kommende standard, fx i forhold til risikovurdering. 

08.04.2024Dansk Standard

Sponseret

Psykisk arbejdsmiljø - introduktion til standarden DS/ISO 45003:2021

14.02.2024Dansk Standard

Sponseret

Ny standard for virksomheder til håndtering af klimaændringer

05.02.2024Dansk Standard

Sponseret

Ny lovgivning medfører skærpede krav til virksomheders energiledelse og stiller skarpt på CO2-udledning

14.12.2023Dansk Standard

Sponseret

Det nye bygningsdirektiv kalder på standarder

14.12.2023Dansk Standard

Sponseret

Standarder skal hjælpe med at indfri EU’s nye krav til bæredygtige produkter

27.11.2023Dansk Standard

Sponseret

Sådan gør du din virksomhed mere modstandsdygtig